1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Set 3 Latihan Sejarah Tingkatan 5 Sekolah Menengah KSSM

Senarai Subjek Tingkatan 5

Bab 3: Raja Berperlembagaan Dan Demokrasi Berparlimen

Klik untuk jawapannya

1. Apakah yang memperkukuhkan sistem pemerintahan Kesultanan Melayu Melaka?
A Agama Islam
B Orang Laut
C Perdagangan
D Tun Perak
Jawapan:

2. Pilih Kerajaan Melayu berikut yang meneruskan legasi Kesultanan Melayu Melaka.
I Johor-Riau
II Majapahit
III Srivijaya
IV Perak
A I dan II
B I dan IV
C II dan III
D II dan IV
Jawapan:

3. Kerajaan TERAWAL yang diasaskan di negara kita ialah Kerajaan _________.
A Kesultanan Melaka
B Kesultanan Kedah
C Kesultanan Johor
Jawapan:

4. Pada zaman Kesultanan Melayu Melaka, keabsahan bagi setiap tindakan terletak pada ____________.
A kedaulatan raja
B Hukum Kanun Melaka
Jawapan:

5. Apakah perundangan pemerintahan semasa Kesultanan Melayu Melaka?
I Hukum Kanun Melaka
II Undang-undang Tubuh Terengganu
III Undang-undang Laut Melaka
IV Hukun Hadis
A I dan II
B I dan III
C II dan III
D II dan IV
Jawapan:

6. Apakah jawatan yang diwujudkan British di NNMB sebelum Perang Dunia Kedua?
A Residen
B Penasihat British
C Gabenor
Jawapan:

7. Perjanjian antara Raja-raja Melayu dengan British sebelum Perang Dunia Kedua menjadikan negeri Melayu sebagai _________________ British.
A jajahan
B naungan
Jawapan:

8. Semasa zaman pendudukan Jepun di Tanah Melayu, Siapakah yang mengawasi kedudukan Raja-raja Melayu ?
A Gabenor Jepun
B Residen Jepun
C Nippon Yamashita
Jawapan:

9. Selepas Perang Dunia Kedua, pemerintahan beraja menerima cabaran apabila British memperkenalkan _________ pada tahun 1946.
A Malayan Union
B Persekutuan Tanah Melayu
C Malaysia
Jawapan:

10. Selepas pengenalan Malayan Union 1946, British telah mengembalikan kedaulatan Raja-raja Melayu menerusi Perjanjian _______________.
A Tanah Melayu 1948
B Tanah Melayu 1957
Jawapan:

11. Durbar ialah majlis persidangan Raja-raja NNMB.
Di manakah Durbar pertama diadakan?
A Kuala Kangsar, Perak
B Johor Baharu, Johor
C Kota Bharu, Kelantan
Jawapan:

12. Siapakah PENGERUSI Durbar Raja-raja NNMB ?
A Pesuruhjaya Tinggi British
B Gabenor
C Sultan-sultan mengikut giliran
Jawapan:

13. Siapakah PENGERUSI Majlis Sultan-Sultan (The Council of Sultans) yang ditubuhkan berdasarkan Perlembagaan Malayan Union 1946?
A Gabenor
B Pesuruhjaya Tinggi British
C Sultan Perak
Jawapan:

14. Majlis Raja-Raja ditubuhkan secara rasmi pada tahun 1948.
Siapakah PENGERUSI Majis tersebut?
A 9 Raja Melayu secara bergilir
B Gabenor
C Pesuruhjaya Tinggi
Jawapan:

15. Siapakah yang berkuasa memeterai keputusan persidangan Majlis Raja-Raja ?
A Sultan Johor
B Penyimpan Mohor Besar Raja-Raja
C Pengerusi MRR
Jawapan:

16. Mohor Besar Raja-Raja tersebut mengandungi gambar ______________ 9 Negeri Melayu tertulis "Mohor Besar Raja=Raja Negeri Melayu" bertulisan Jawi.
Bab 3: Raja Berperlembagaan Dan Demokrasi Berparlimen
A jata kerajaan
B simbol alam semesta
C bendera negeri Melayu
Jawapan:

17. Pilih pihak yang TIDAK TERLIBAT semasa Mesyuarat Khas Majlis Raja-Raja berlangsung selepas merdeka.
I Yang di-Pertua Negeri
II Gabenor
III Sultan Melaka
IV Sultan Johor
A I dan II
B I dan IV
C II dan III
D I, II dan III
Jawapan:

18. Siapakah yang berkuasa memilih Yang di-Pertuan Agong dan Timbalannya ?
A Majlis Raja-Raja
B Parlimen
C Pilihan Raya Umum
D Queen of Elizabeth
Jawapan:

19. Pilih perlantikan jawatan berikut yang memerlukan rundingan dengan Majlis Raja-Raja.
I Ketua Hakim Negara
II Pengerusi SPR dan ahli SPR
III Ketua Audit Negara
IV Perdana Menteri
A I dan II
B I dan III
C II dan III
D I, II dan III
Jawapan:

20. YDPA tidak boleh dikenakan sebarang prosiding dalam mana-mana mahkamah KECUALI di dalam ________.
A Mahkamah Khas
B Mahkamah King
C Mahkamah Tentera
Jawapan:

21. Berapakah tempoh masa diperuntukan bagi jawatan Yang di-Pertuan Agong ?
A 5 tahun
B 3 tahun
C Selamanya
Jawapan:

22. Pilih bidang kuasa YDPA menurut Perlembagaan Malaysia.
I Melantik Perdana Menteri
II Membubarkan Parlimen
III Meminda undang-undang
IV Melantik diplomat Malaysia ke luar negara
A I dan II
B I dan III
C II dan III
D I, II dan IV
Jawapan:

23. Baginda merupakan KETUA AGAMA ISLAM bagi negeri-negri berikut KECUALI
A Pahang
B Kuala Lumpur
C Pulau Pinang
D Selangor
Jawapan:

24. Siapakah yang berkuasa mengisytiharkan DARURAT di negara kita?
A YDPA
B Perdana Menteri
C Jemaah Menteri
D Rakyat
Jawapan:

25. YDPA berkuasa mengampunkan hukuman yang dijatuhkan oleh mahkamah berikut.
I Mahkamah Tentera
II Mahkamah Syariah Melaka
III Mahkamah Syariah Sarawak
IV Mahkamah Persekutuan
A I dan II
B I dan III
C II dan III
D I, II dan III
Jawapan:

26. Apakah matlamat SUHAKAM?
A Melindungi hak asasi semua orang
B Memperkasa sukan negara
C Menjamin keadilan undang-undang kepada rakyat
Jawapan:

27. Kuasa pemerintahan negara kita dibahagikan kepada 3 badan.
Siapakah yang memegang PUNCA KUASA kuasa pemerintahan tersebut?
A YDPA
B Mahkamah Persekutuan
C Legislatif
D Judisiari
Jawapan:

28. Pilih komponen utama Parlimen Malaysia
I YDPA
II Dewan Rakyat
III Dewan Negara
IV Pengerusi Dewan Rakyat
A I dan II
B I dan III
C II dan III
D I, II dan III
Jawapan:

29. Dewan Negara merupakan Dewan Tertinggi dalam sistem perundangan negara.
Dewan Negara juga dikenali sebagai ________.
A Senat
B Dewan Rakyat
C Dewan Raja
Jawapan:

30. Pilih negeri yang TIDAK mempunyai DEWAN UNDANGAN NEGERI (DUN).
I KUALA LUMPUR
II PUTRAJAYA
III LABUAN
IV PERLIS
A I dan II
B I dan III
C II dan III
D I, II dan III
Jawapan:

31. Bagaimanakah ahli Dewan Rakyat dipilih ?
A Pilihan raya
B Perlantikan oleh YDPA
C Penggiliran 5 tahun sekali
Jawapan:

32. Apakah fungsi UTAMA ahli Dewan Rakyat?
I Menggubal undang-undang
II Meluluskan undang-undang
III Mentafsir undang-undang
A I dan II
B I dan III
C II dan III
D II dan IV
Jawapan:

33. Berapakah bilangan ahli Dewan Negara?
A 70
B 222
Jawapan:

34. Berapakah bilangan ahli Dewan Negara yang dilantik oleh YDPA atas nasihat Perdana Menteri ?
A 70
B 44
Jawapan:

35. Berapakah jumlah wakil ahli Dewan Negara daripada negeri Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur?
A 2
B 70
C 1
Jawapan:

36. Apakah gelaran untuk ahli Dewan Negara ?
A Senator
B Yang Berhormat
Jawapan:

37. Berapakah tempoh masa ahli Dewan Negara memegang jawatan?
A 3 Tahun
B 5 Tahun
Jawapan:

38. Adakah ahli Dewan Negara boleh dilantik menjadi anggota kabinet (Menteri) ?
A Ya
B Tidak
Jawapan:

39. Berapakah bilangan ahli Dewan Rakyat di Malaysia?
A 222
B 70
C 2222
Jawapan:

40. Apakah gelaran yang diberikan kepada ahli Dewan Rakyat?
A Wakil Rakyat
B Senator
C Tan Sri
D Dato'
Jawapan:

41. Berapakah tempoh masa jawatan sebagai ahli Dewan Rakyat?
A 3 Tahun
B 5 Tahun
C 10 Tahun
D Tanpa had
Jawapan:

42. Pilih umur minimum untuk menjadi ahli Dewan Negara dan Dewan Rakyat di Parlimen Malaysia.
I 30 Tahun
II 21 Tahun
III 18 Tahun
IV 40 Tahun
A I dan II
B I dan III
C II dan III
D II dan IV
Jawapan:

43. Secara umumnya, di antara Dewan Rakyat dan Dewan Negara, yang manakah lebih berkuasa?
A Dewan Rakyat
B Dewan Negara
Jawapan:

44. Berkaitan rang undang-undang kewangan dan perbekalan, Dewan Negara boleh menangguhkan kelulusan selama ______ bulan sebelum diluluskan.
A satu
B dua
C dua belas
Jawapan:

45. Menurut Perlembagaan Malaysia, bolehkah Dewan Negara MENOLAK pindaan perlembagaan yang diluluskan oleh Dewan Rakyat?
A Tidak boleh
B Boleh
C Bergantung kepada situasi dan masa
Jawapan:

46. Badan eksekutif Kerajaan Persekutuan merujuk kepada _________.
A Jemaah Menteri
B Legislatif
C Kehakiman
Jawapan:

47. Apakah TUGAS UTAMA Jemaah Menteri di Malaysia?
A Menggubal dasar negara
B Menggubal undang-undang di Parlimen
Jawapan:

48. Siapakah yang mengetuai Jemaah Menteri di Malaysia?
A Perdana Menteri
B YDPA
C Rakyat
Jawapan:

49. Siapakah yang mengetuai setiap Kementerian di negara kita?
A Menteri
B Ketua Setiausaha Negara
C Ketua Setiausaha Kementerian
Jawapan:

50. Setiap Menteri mesti mempertahankan keputusan yang dibuat oleh Jemaah Menteri.
Jika tidak, Menteri berkenaan perlu ...................
A meletak jawatan
B melawan Perdana Menteri
C membuat undi tidak percaya
Jawapan:

51. Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri di Semenanjung Tanah Melayu dikenali sebagai _______.
A EXCO
B Parlimen
C Majlis Tertinggi
D Kabinet
Jawapan:

52. Badan eksekutif di Sarawak dan Sabah dikenali sebagai ___________.
A Kabinet Negeri
B EXCO
Jawapan:

53. Bagi negeri beraja, Siapakah yang mengetuai pentadbiran Kerajaan Negeri ?
A Menteri Besar
B Ketua Menteri
C Perdana Menteri
Jawapan:

54. Sultan Muhammad II telah membentuk Sistem Jemaah Menteri di kelantan.
Berapakah bilangan badan Jemaah Menteri yang diwujudkan?
A 8
B 4
C 12
Jawapan:

55. **Mentafsir Undang-Undang
Badan manakah yang mempunyai kuasa tersebut?
A Badan Kehakiman
B Badan Perundangan
C Badan Eksekutif
Jawapan:

56. MAHKAMAH ATASAN
1. Mahkamah Persekutuan
2.X
3. Mahkamah Tinggi
X merujuk kepada :
A Mahkamah Rayuan
B Mahkamah Sesyen
C Mahkamah Majistret
Jawapan:

57. Bagaimanakah Hakim memastikan badan kehakiman menjadi institusi yang ADIL ?
A Bebas daripada pengaruh politik
B Menyertai kabinet
C Menyertai semua parti politik
Jawapan:

58. Mengapakah konsep pengasingan kuasa dilakukan ?
Bab 3: Raja Berperlembagaan Dan Demokrasi Berparlimen
I Supaya tidak dikuasai oleh seseorang
II Mewujudkan pemerintahn adil
III Menjadi semak dan imbang dalam pemerintahan
A I dan II
B I dan III
C II dan III
D I, II dan III
Jawapan:

59. Unsur MODEN dalam Demokrasi Berparlimen negara ialah berdasarkan model ________.
A Westminster England
B Raja Melayu
Jawapan:

60. Pada Pilihan Raya Umum ke-14 2008, kerjasama politik telah membolehkan __________________ menang dalam pilihan raya untuk membentuk Kerajaan Persekutuan.
A Pakatan Harapan
B Perikatan Nasional
C Barisan Nasional
Jawapan:
Klik untuk jawapannya

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


If anyone has anything to discuss regarding to the kindly please comment in the facebook page here.
如有需要讨论任何题目或有什么要基于改进的留言可到 面书上 留言。