1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Set 7 Latihan Sejarah Tingkatan 5 Sekolah Menengah KSSM

Senarai Subjek Tingkatan 5

Bab 7: Membina Kesejahteraan Negara

Klik untuk jawapannya

1. Keadaan rakyat daripada pelbagai etnik, agama dan wilayah hidup dengan aman dalam masyarakat yang bersatu.
Pernyataan di atas merupakan maksud bagi
A Integrasi Nasional
B Perpaduan Kaum
Jawapan:

2. Pilih Kesan Dasar British yang betul
I Pentadbiran
II Fahaman Politik
III Akta Pendidikan 1996
A I dan II
B I dan III
C II dan III
D I, II dan III
Jawapan:

3. British memberikan tumpuan kepada perkembangan ekonomi yang berasaskan perlombongan bjih timah dan perladangan getah.
Di atas merupakan pernyataan bagi
A Sistem Pendidikan
B Kegiatan Ekonomi dan Petempatan
C Pentadbiran
Jawapan:

4. Majlis Muhibah Negara diwartakan pada tahun bila ?
A 29 Januari 1969
B 13 Mei 1969
C 18 Julai 1969
D 20 Februari 2004
Jawapan:

5. Dimanakah bidang perindustrian dan perdagangan di perkenalkan ?
I Bayan Lepas
II Bandar Seri Alam
III Pasir Gudang
IV Pelabuhan Klang
A I dan II
B I dan IV
C I, III dan IV
D I, II dan III
Jawapan:

6. Mengintegrasikan ekonomi melalui pembangunan ekonomi wilayah termasuk di ________.
I Sabah
II Australia
III Korea
IV Sarawak
A I dan II
B I dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV
Jawapan:

7. Sistem Pendidikan diperkukuhkan melalui dasar pendidikan seperti
I Dasar Ekonmi Baru
II Laporan Rahman Talib
III Laporan Jawatankuasa Kabinet
IV Falsafah Pendidikan Kebangsaan
A I dan II
B I dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV
Jawapan:

8. Pada tahun bilakah dasar pendidikan yang terdapat sebelum Dasar Pendidikan Kebangsaan dibentuk ini disemak semula ?
A 1956
B 1972
C 1960
D 1957
Jawapan:

9. Bahasa Melayu dijadikan sebagai bahasa pengantar pada semua peringkat pendidikan.
Pernyataan di atas merupakan kandungan
A Laporan Jawatankuasa Kabinet
B Laporan Rahman Talib
Jawapan:

10. Kurikulum Baru Sekolah Rendah (KBSR) diperkenalkan pada tahun bila?
A 1990
B 1988
C 1982
Jawapan:

11. Apakah peranan Dewan Bahasa dan Pustaka dalam mengembangkan bahasa dan sastera melayu
A Melalui tiktok
B Melalui buku, majalah dan risalah
C Menganjurkan majlis makan makan
D Menganjurkan majlis nikah besar-besaran
Jawapan:

12. Apakah langkah yang dilaksanakan untuk memartabatkan Bahasa Melayu?
A Pengenalan kad pengenalan
B Penganalan akta Bahasa Kebangsaan
C Pengenalan lagu Jalur Gemilang
Jawapan:

13. Bahasa Melayu diiktirar sebagai …..
I Bahasa lingua franca
II Bahasa Kebangsaan
III Bahasa Rasmi
A I dan II
B I dan III
C II dan III
D I, II dan III
Jawapan:

14. Mengapakah Dasar Kebudayaan Kebangsaan dibentuk?
A Mewujudkan sikap tolenransi
B Mewujudkan perpaduan Negara dan integrasi nasional melalui aspek kesenian dan budaya
C Mendukung cita-cita negara
Jawapan:

15. Dasar Kebudayaan Kebangsaan telah digubal dan diperakui oleh ________?
A Kongres parti parti bersatu
B Kongres Kebudayaan Kebangsaan
C Kongres sukan sea
Jawapan:

16. Pembentukkan Dasar Kebudayaan Kebangsaan berteraskan 3 prinsip utama antaranya ,
I Unsur kebudayaan lain yang sesuai dan wajar diterima sebagai elemen penting
II Melancarkan malam kebudayaan di sekolah
III Islam menjadi unsur yang penting
A I dan II
B I dan III
C II dan III
D I, II dan III
Jawapan:

17. Apakah matlamat pembentukkan Dasar Kebudayaan Kebangsaan ?
A Mengukuhkan perpaduan bangsa dan Negara melalui kebudayaan
B Membuat persembahan di istana budaya
C Memperkaya seniman Negara
Jawapan:

18. Dasar Kebudayaan Kebangsaan dijelmakan melalui program seperti ?
A Clash Landing On You
B Upin Ipin di istana budaya
C Citrawarna Malaysia
D Cuti-cuti Malaysia
Jawapan:

19. Siapakah yang merasmikan Kongres Kebudayaan Melayu ?
A Dato Seri Najib Tun Razak
B Tun Abdul Razak Hussein
C Han Seo Jun
D Tengku Ahmad Ismail Muadzam
Jawapan:

20. Mengapakah slogan “ Bahasa Jiwa Bangsa” dilancarkan ?
A Mengukuhkan pembinaan masyarakat yang bersatu padu melalui Bahasa
B Memupuk semangat membaca dalam diri
C Membuktikan bahawa setiap masyarakat mencintai negara
Jawapan:

21. Mengapakah dasar 1M1S dijalankan?
A untuk melahirkan pelajar yang malas
B untuk menggalakkan murid pelbagai kaum terlibat dalam sukan yang digemari
C untuk memenangi hadiah
Jawapan:

22. Pada tahun berapakah Majlis Sukan Universiti Malaysia (MASUM) ditubuhkan ?
A 1974
B 1975
C 1976
Jawapan:

23. Adakah penganjuran (MASUM) secara bergilir-bergilir?
A ya
B tidak
Jawapan:

24. Berapa kalikah Sukan Malaysia (SUKMA) diadakan ?
A 1 kali setahun
B dwitahun
C 4 tahun sekali
Jawapan:

25. Mengapakah SUKMA dijalankan
A mengeratkan hubungan antara kaum dan integrasi antara negeri
B mencari jodoh
C berjalan-jalan
Jawapan:

26. Slogan "Malaysia Boleh" adalah untuk
A menyokong Singapura
B kempen Malaysia
C bersuka-ria
Jawapan:

27. Apakah maksud Bulan dan Bintang ?
A Perpaduan dan kesopanan
B Kesetiaan kepada raja dan negara
C Melambangkan prinsip kepercayaan kepada tuhan
Jawapan:

28. Berapakah prinsip rukun negara
A 6
B 5
C 7
Jawapan:

29. Mengapakah kita perlu menjamin hubungan baik sesama kaum?
A Hubungan baik kekal terpelihara
B Dapat duit raya
C Supaya Lee Min Ho suka
Jawapan:

30. Berapakah banyak penting kita perlu mematuhi undang-undang?
A banyak sikit
B banyak
C sikit sahaja
Jawapan:

31. Ideologi negara kita dikenali sebagai ________.
A Rukun Negara
B Lagu Negaraku
C 1 Malaysia
Jawapan:

32. Apakah matlamat penubuhan MAJLIS PERUNDINGAN NEGARA pada tahun 1970 ?
A Menggalakkan perasaan MUHIBAH antara masyarakat berbilang kaum.
B Perundingan antara kaum agar bersatu padu
Jawapan:

33. Pilih kawasan ZON PERINDUSTRIAN BEBAS bagi memajukan bidang perindusrian dan perdagangan di Malaysia.
I Bayan Lepas, Pulau Pinang
II Pasir Gudang, Johor
III Pelabuhan Kelang, Selangor
IV Muar, Johor
A I dan II
B I dan IV
C II dan III
D I, II dan III
Jawapan:

34. *Bahasa Melayu matapelajaran wajib dalam peperiksaan awam
*Penegasan kepada pendidkan kerohanian (Pendidikan Islam/Moral)
*Penekanan aktiviti kokurikulum.
Laporan tersebut adalah hasil daripada ______.
A Laporan Jawatankuasa Kabinet 1974
B Akta Pendidikan 1996
Jawapan:

35. Pembaharuan kurikulum dilaksanakan selaras dengan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia (2013-2025) dengan memberi fokus kepada ________
A kemahiran abad ke-21
B generasi berilmu
C generasi berkemahiran
D generasi bersatu padu
Jawapan:
Klik untuk jawapannya

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


If anyone has anything to discuss regarding to the kindly please comment in the facebook page here.
如有需要讨论任何题目或有什么要基于改进的留言可到 面书上 留言。