1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Set 12 Latihan Biologi Tingkatan 4 Sekolah Menengah KSSM

Senarai Subjek Tingkatan 4

Bab 12: Koordinasi Dan Gerak Balas Dalam Manusia

Klik untuk jawapannya

1. Apakah maksud Homeostasis?
A Pengekalan keadaan persekitaran dalam badan
B Pengekalan badan daripada keadaan persekitaran
C Sesuatu organisma yang mengawal respirasi badan
D Mempunyai persamaan dengan respirasi
Jawapan:

2. Persekitaran dalam badan merujuk kepada bendalir tisu yang berada disekeliling sel-sel badan.
A Betul
B Salah
Jawapan:

3. Apakah organ dalam badan kita yang mengawal homeostasis?
A Jantung
B Paru - paru
C Otak
D Hati
Jawapan:

4. Apakah proses kehilangan air dalam tumbuhan ?
A Fotosintesis
B Homeostasis
C Respirasi
D Transpirasi
Jawapan:

5. Bendalir tisu dan plasma mengandungi kandungan bahan-bahan yang sama.
A Betul
B Salah
Jawapan:

6. Apabila kita menggigil akibat kesejukan badan akan menghasilkan haba.
A Betul
B Salah
Jawapan:

7. Kadar degupan jantung meningkat apabila kita berlari menaiki tangga yang tinggi.
A Betul
B Salah
Jawapan:

8. Bahagian otak yang mengawal kadar degupan jantung ialah ?
A Kelenjar pituitari
B Hipotalamus
C Medula
D Serebelum
Jawapan:

9. Bahagian otak yang mengawal atur kandungan air ialah ?
A Kelenjar pituitari
B Hipotalamus
C Medula
D Serebelum
Jawapan:

10. Bahagian otak yang mengawal atur suhu badan ialah ?
A Medula
B Serebelum
C Kelenjar pituitari
D Hipotalamus
Jawapan:

11. Apakah nama proses ini?
 Bab 12: Koordinasi Dan Gerak Balas Dalam Manusia
A Proses kawalan homeostasis
B Proses Transpirasi
C Proses respirasi
D Proses respirasi homeostatis
Jawapan:

12. Apakah yang akan berlaku jika aras air normal meningkat?
I Kandugan air dalam badan akan meningkat
II Mengurangkan air kencing
III Berasa dahaga
IV Menghasilkan banyak air kencing
A I dan II
B I dan IV
C II dan III
D II, III dan IV
Jawapan:

13. Apakah suhu normal manusia?
A 37 °C
B 40°C
C 33°C
D Jika anda rasa normal itu ialah suhu normal
Jawapan:

14. Bagaimanakah kucing mengekalkan homeostatis terhadap perubahan suhu persekitaran?
A Menjilat bulu
B Menjelirkan lidah
C Tidur di bawah matahari
D Membuat bunyi Meow
Jawapan:

15. Terdapat dua gambar,A (yang kiri) dan B (yang kanan).Apakah yang sedang berlaku dalam sel tersebut?
 Bab 12: Koordinasi Dan Gerak Balas Dalam Manusia
I Pembukaan stoma
II Pembunuhan stoma
III Penutupan stoma
IV Stoma melepaskan air berlebihan
A I dan III
B I dan IV
C II dan III
D I, II dan IV
Jawapan:

16. Apakah itu kelenjar peluh?
A Satu kelenjar di bawah kulit yang menghasilkan peluh
B Mengeluarkan air berlebihan
C Menghasilkan banyak titisan peluh yang membahayakan manusia
D Terdapat dalam sel tumbuhan
Jawapan:

17. Rangsangan ialah perubahan atau ........ daripada persekitaran yang menyebabkan badan bergerak balas.
A isyarat
B badan
Jawapan:

18. Badan menggigil ialah ........ semasa cuaca sejuk. Cuaca sejuk ialah sejenis .........
A rangsangan, gerak balas
B gerak balas, rangsangan
Jawapan:

19. Sistem saraf pusat terdiri daripada otak dan ........
A saraf tunjang
B saraf periferi
C saraf spina
Jawapan:

20. Sistem saraf periferi terdiri daripada ........... dan ........
A saraf kranium
B saraf spina
C saraf kranium, saraf spina
D saraf pusat, saraf hormon
Jawapan:

21. Otak manusia terdiri daripada tiga bahagian, iaitu serebrum, ....... dan ......
A serebrum, serebelum
B serebelum, medula oblongata
Jawapan:

22. Fungsi serebrum ialah mengawal aktiviti minda.
A betul
B salah
Jawapan:

23. Fungsi serebrum ialah mengawal tindakan otot rangka.
A betul
B salah
Jawapan:

24. Fungsi serebelum ialah mengawal keseimbangan badan.
A betul
B salah
Jawapan:

25. Medula oblongata terletak di bahagian anterior serebelum. Medula oblongata menyambung otak dengan saraf tunjang.
A betul
B salah
Jawapan:

26. Medula oblongata mengawal tindakan refleks seperti
A terjatuh
B menelan
C menari
Jawapan:

27. Neuron aferen ada denron dan akson yang panjang.
A betul
B salah
Jawapan:

28. Interneuron ada dendron dan akson yang pendek.
A betul
B salah
C tiada jawapan
Jawapan:

29. Neuron eferon ada akson yang panjang.
A betul
B salah
C tiada jawapan
Jawapan:

30. Neuron aferen ada badan sel dalam ganglion akar dorsal saraf tunjang.
A betul
B salah
C tiada jawapan
Jawapan:

31. Interneuron adabdan sel dalam jirim kelabu sistem saraf pusat.
A betul
B salah
C tiada jawapan
D tak tau
Jawapan:

32. Neuron eferen ada badan sel dalam jirim kelabu saraf tunjang.
A betul
B salah
C tiada jawapan
D tak tau
Jawapan:

33. Sinaps ialah ruang sempit yang terdapat di antara dua neuron.
A betul
B salah
C tiada jawapan
D tak tau
Jawapan:

34. Bonggol sinaps terdapat di akson terminal dan mengandungi vesikel dan mitokondrian. Vesikel ada neurontransmiter iaitu badan penghantar impuls.
A betul
B salah
C tiada jawapan
D tak tau
Jawapan:

35. Sinaps berfungsi membenarkan impuls dihantar dalam satu hala sahaja.
A betul
B salah
C tiada jawapan
D tak tau
Jawapan:

36. Impuls saraf tiba di bonggol sinaps pada akson terminal dan merangsang pembebasan ........ daripada vesikelnya. Neurotransmiter bergerak merentas ...... ke dendrit neuron penerima dengan mendapat ....... daripada ........ Dendrit ini dirangsang untuk mencetus impuls saraf yang baharu. Impuls saraf ini dibawa oleh neuron ke neuron yang lain dan akhirnya tiba di ........
A sinaps, tenaga, mitokondria, neurontrasmiter, efektor
B neurotransmiter, sinaps, tenaga, mitokondria, efektor
C neurotransmiter, tenaga, mitokondria, sinaps, efektor
Jawapan:

37. Penyelarasan yang melibatkan sistem di dalam tubuh bagi melakukan gerak balas dikenali sebagai ......................
A koordinasi
B pergerakan
C sokongan
D homesotasis
Jawapan:

38. Antara berikut, yang manakah BUKAN contoh rangsangan luar?
A Bahan kimia
B Sentuhan
C Suhu badan
D Cahaya
E Bunyi
Jawapan:

39. Antara berikut, yang manakah merupakan faktor-faktor kimia bagi rangsangan dalaman?
I Suhu badan
II Kepekatan oksigen
III pH
IV Tekanan darah
Aras glukosa
A I dan II
B I dan IV
C I, II dan III
D II, III dan V
Jawapan:

40. Hujung saraf yang boleh mengesan rangsangan dan mencetuskan impuls saraf.
A Reseptor
B Efektor
C Organ sasaran
D Neuron
Jawapan:

41. Antara berikut, yang manakah kepentingan organisma peka dengan perubahan?
A Badan kurang menyesuaikan diri dengan perubahan
B Melindungi diri dari kecederaan
C Mendapatkan kurang matahari.
D Supaya badan tidak berubah apa apa
Jawapan:

42. Antara berikut, yang manakah adalah ransangan dalam bagi suatu organisma?
A Keamatan Cahaya
B Aras Gula darah
C Muzik dari radio
D Suhu Persekitaran
Jawapan:

43. Sistem saraf Periferi terdiri dari...
A Saraf tunjang dan otak
B Saraf Kranium & Saraf Spina
C Saraf tunjang dan saraf somatik
Jawapan:

44. Permukaan serebrum mempunyai banyak lipatan. Apakah kelebihan ciri ini?
A Ciri-ciri manusia yang bijak dan pintar
B Kranium/tengkorak menjadi hebat
C Menambah luas permukaan untuk menempatkan lebih banyak neuron
Jawapan:

45. Apakah yang mungkin berlaku sekiranya bahagian MEDULA OBLONGATA pada otak tercedera?
A Hilang ingatan, hilang deria penglihatan dan pendengaran , lumpuh
B Hilang keseimbangan badan
C Degupan jantung & pernafasan menjadi tidak teratur
Jawapan:

46. Apakah sistem yang terlibat dalam mengawal atur koordinasi badan
A sistem saraf dan sistem endokrin
B sistem saraf sahaja
C sistem endokrin sahaja
D sistem respirasi dan sistem pembiakan
Jawapan:

47. Komponen apakah yang terlibat dalam sistem saraf pusat
A saraf kranium sahaja
B saraf spina sahaja
C otak dan saraf tunjang
D otak sahaja
Jawapan:

48. Antara berikut, yang manakah komponen sistem saraf periferi?
A Otak
B Saraf pusat
C Saraf spina
D Saraf tunjang
Jawapan:

49. Antara berikut, yang manakah adalah ransangan luar bagi suatu organisma?
A Keamatan Cahaya
B Aras Gula darah
C Suhu badan
D Tekanan darah
Jawapan:

50. Apakah yang mungkin berlaku sekiranya bahagian Serebrum pada otak tercedera?
A Hilang ingatan, hilang deria penglihatan dan pendengaran , lumpuh
B Hilang keseimbangan badan
C Degupan jantung & pernafasan menjadi tidak teratur
Jawapan:
Klik untuk jawapannya

12


If anyone has anything to discuss regarding to the kindly please comment in the facebook page here.
如有需要讨论任何题目或有什么要基于改进的留言可到 面书上 留言。