1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Set 10 Latihan Biologi Tingkatan 4 Sekolah Menengah KSSM

Senarai Subjek Tingkatan 4

Bab 10: Pengangkutan Dalam Manusia Dan Haiwan

Klik untuk jawapannya

1. "Sistem peredaran terbuka"
Pernyataan di atas merujuk kepada sistem peredaran dalam organisma?
A Ikan
B Amfibia
C Serangga
D Manusia
Jawapan:

2. Rajah menunjukkan keratan memanjang jantung manusia.
 Bab 10: Pengangkutan Dalam Manusia Dan Haiwan
Apakah injap R dan U?
A R - Bikuspid, U-Trikuspid
B R - Trikuspid, U-Bikuspid
C R - Bikuspid, U-Sabit
D R - Trikuspid, U-Sabit
Jawapan:

3. Darah bercampur, tekanan darah tidak stabil dan penghidap cepat penat.
Pernyataan di atas, merujuk kepada kesan sekiranya berlaku kerosakan pada bahagian _______ di jantung.
A Atrium
B Ventrikel
C Septum
D Aorta
Jawapan:

4. Leukosit yang manakah berfungsi dalam mencegah pembekuan darah daripada berlaku?
A Eosinofil
B Neutrofil
C Basofil
D Monosit
Jawapan:

5. Antara organisma berikut, yang manakah mempunyai nisbah jumlah luas permukaan per isi padu yang paling besar?
A Amoeba sp.
B Lipas
C Tikus
D Gajah
Jawapan:

6. Apakah yang boleh didapati di bahagian Z?
 Bab 10: Pengangkutan Dalam Manusia Dan Haiwan
A Plasma
B Platlet
C Eritrosit
D Leukosit
Jawapan:

7. Yang manakah benar tentang jumlah atrium dan ventrikel?
I Ikan: 1 atrium; 1 ventrikel
II Amfibia: 1 atrium; 2 ventrikel
III Manusia: 2 atrium; 2 ventrikel
A I dan II
B I dan III
C II dan III
D I, II dan III
Jawapan:

8. Serangga dan moluska mempunyai sistem peredaran terbuka. Apakah Namakan cecair yang mengalir masuk terus ke dalam rongga badan dan membasahi sel-sel.
 Bab 10: Pengangkutan Dalam Manusia Dan Haiwan
A Darah
B Plasma
C Hemolimfa
D Hemoselom
Jawapan:

9. Rajah menunjukkan sistem peredaran darah ikan. Apakah X?
 Bab 10: Pengangkutan Dalam Manusia Dan Haiwan
A Jantung
B Insang
C Peparu
D Kulit
Jawapan:

10. Rajah menunjukkan keratan membujur jantung dan salur darah yang bersambung dengan jantung. Antara salur darah A, B, C dan D, yang manakah membawa darah dari peparu?
 Bab 10: Pengangkutan Dalam Manusia Dan Haiwan
Jawapan:

11. Antara bahan berikut, yang manakah didapati dalam plasma darah tetapi tidak terdapat dalam cecair interstis (bendalir tisu)?
A Granulosit
B Limfosit
C Protein plasma
D Urea
Jawapan:

12. Rajah menunjukkan sebahagian daripada sistem peredaran darah manusia. Antara berikut, yang manakah menghuraikan P dengan betul?
 Bab 10: Pengangkutan Dalam Manusia Dan Haiwan
A Dinding yang kenyal
B Mengangkut darah terdeoksigen
C Lumen yang besar
D Darah mengalir di bawah tekanan yang tinggi
Jawapan:

13. Leukosit yang manakah merembes histamin?
A Basofil
B Neutrofil
C Monosit
D Limfosit
Jawapan:

14. Mengapakah sesetengah penderma darah perlu mengambil pil ferum?
A Untuk membina hemoglobin dalam darah
B Untuk mengelakkan berasa mual dan pitam
C Untuk memberikan tenaga
D Untuk menghilangkan rasa dahaga
Jawapan:

15. Nyatakan 3 jenis injap dalam jantung
A injap trikuspid,injap binomial,injap sabiti
B injap bikuspido,injap trikuspido, injap sama
C injap bikuspid, injap trikuspid, injap sabit
D injap pikuspid, injap bokuspid, injap selari
Jawapan:

16.
 Bab 10: Pengangkutan Dalam Manusia Dan Haiwan
A P= Vena, Q= Kapilari, R= Arteri
B P = Arteri, Q = Vena, R= Kapilari
C P= Vena, Q = Arteri, R = Kapilari
D P = Arteri, Q = Kapilari, R = Vena
Jawapan:

17. Apakah organisma yang mempunyai sistem peredaran darah seperti dalam rajah?
 Bab 10: Pengangkutan Dalam Manusia Dan Haiwan
A Ikan
B Katak
C Burung
D Cacing tanah
Jawapan:

18. Mengapakah dinding ventrikel kiri lebih tebal dari ventrikel kanan.
 Bab 10: Pengangkutan Dalam Manusia Dan Haiwan
A Untuk mengepan darah ke peparu
B untuk menerima darah bertekanan tinggi dari atrium kiri
C Untuk mengepam darah ke seluruhan badan
D Untuk menggelakan darah oksigen dan terdeoksigen bercampur
Jawapan:

19. Rajah menunjukkan keratan membujur suatu vena.
Apakah peranan X?
A Mengurangkan saiz lumen pada vena
B Mengelakkan pengaliran balik darah
C Meningkatkan tekanan darah dalam vena
D Meningkatkan kelajuan pengaliran darah
Jawapan:

20. Rajah menunjukkan satu keratan rentas jantung manusia
 Bab 10: Pengangkutan Dalam Manusia Dan Haiwan
Antara bahagian A, B, C dan D, yang manakah mengepam darah ke dalam arteri pulmonari?
Jawapan:

21. Antara bahan berikut. yang manakah mengangkut oksigen?
A Hemolimfa
B Hemoglobin
C Fibrinogen
D Plasma
Jawapan:

22. Antara bahan berikut, yang manakah mengangkut oksigen bagi eritrosit?
A Hemolimfa
B Haemoglobin
C Fibrinogen
D Plasma
Jawapan:

23. Apakah fungsi septum dalam jantung?
A Untuk memastikan darah mengalir dengan lancar dari satu ruang ke ruang yang lain
B Untuk mengasingkan darah beroksigen dan darah terdeoksigen
C Untuk memastikan jantung dibahagikan kepada dua bahagian
D Untuk menguatkan struktur jantung
Jawapan:

24. Antara berikut, urutan yang manakah yang betul tentang aliran darah dalam peredaran darah sistemik dalam manusia?
A Ventrikel kiri —) vena kava —) Aorta —) Tisu badan —) Atrium kiri
B Ventrikel kanan —) vena kava —) Atrium kiri —) Aorta —) Tisu badan
C Ventrikel kiri —) Aorta —) Tisu badan —) Vena kava —) Atrium kanan
D Ventrikel kanan —) Aorta —) Tisu badan —) vena kava —) Ventrikel kiri
Jawapan:

25. Apakah persamaan sistem peredaran darah antara manusia, amfibia dan ikan?
A Sistem peredaran darah terbuka
B Sistem peredaran darah tertutup
C Siistem peredaran darah tunggal
D Sistem peredaran darah ganda dua
Jawapan:

26. Apakah organisma yang mempunyai sistem peredaran darah seperti dalam rajah?
A Ikan
B Katak
C Burung
D Cacing tanah
Jawapan:

27. Rajah menunjukkan keratan rentas jantung manusia. Apakah salur darah yang berlabel X dan Y?
 Bab 10: Pengangkutan Dalam Manusia Dan Haiwan
A X - arteri pulmonari Y - vena pulmonari
B X - arteri pulmonari Y - aorta
C X - vena kava Y - aorta
D X - aorta Y - arteri pulmonari
Jawapan:

28. Rajah menunjukkan keratan rentas tiga jenis salur darah. Apakah salur darah X, Y dan Z
 Bab 10: Pengangkutan Dalam Manusia Dan Haiwan
A X - arteri Y - kapilari darah Z- Vena
B Y - arteri Z - kapilari X - vena
C Z - arteri X - kapilari Z - vena
D Z - arteri Y - kapilari X - vena
Jawapan:

29. Rajah menunjukkan sejenis darah manusia Apakah fungsi utama sel darah tersebut?
 Bab 10: Pengangkutan Dalam Manusia Dan Haiwan
A Untuk mengangkut gas
B Menghasilkan antibodi
C Untuk mengangkut oksigen
D Menghasilkan antitoksin
Jawapan:

30. Nyatakan contoh bahan keperluan sel yang diangkut oleh sistem peredaran darah manusia.
I Oksigen
II Nutrien
III Karbon dioksida
IV Bahan kumuh
A I dan II
B I dan III
C II dan IV
D I, II dan III
Jawapan:

31. Antara berikut, yang manakah struktur arteri
A Dinding nipis
B Dinding tebal
C Ada injap
D Banyak injap
Jawapan:

32. Antara salur darah berikut, yang manakah membenarkan pertukaran gas?
A Vena
B Arteri
C Aorta
D Kapilari
Jawapan:

33. Salur darah yang manakah membawa darah beroksigen ke seluruh badan?
 Bab 10: Pengangkutan Dalam Manusia Dan Haiwan
A Vena pulmonari
B Arteri pulmonari
C Aorta
D Vena kava
Jawapan:

34. Struktur ini sangat penting dalam pembekuan darah.
 Bab 10: Pengangkutan Dalam Manusia Dan Haiwan
A Platelet
B Sel darah merah
C Sel darah putih
D Plasma
Jawapan:

35.
 Bab 10: Pengangkutan Dalam Manusia Dan Haiwan
A Membantu memusnahkan sel darah merah
B Untuk menyerap hasil pencernaa lemak
C untuk menapis bakteria dan bendasing
D untuk membantu pengaliran limfa dan sistem limfa
Jawapan:

36. Apakah ciri sel di dalam rajah?
 Bab 10: Pengangkutan Dalam Manusia Dan Haiwan
A Bentuk yang tidak tetap
B Tidak mempunyai nukleus
C mengandungi pigmen yang dinamakan sebagai hemoglobin
D 1 cm3 darah mengandungi 250 000 000 sel
Jawapan:

37. Semua pernyataan berikut adalah benar kecuali...
A Darah berfungsi sebagai medium pengangkutan
B Darah melindungi badan dari penyakit
C Kepekatan darah bertambah semasa traspirasi berlaku
D Darah membantu mengekalkansuhu badan
Jawapan:

38. Jangka hayat platlet
A 2 - 3 hours
B 2 - 3 days
C 2 - 3 weeks
D 2 - 3 months
Jawapan:

39. Tandakan pernyataan yang benar tentang sistem peredaran darah dalam rajah.
 Bab 10: Pengangkutan Dalam Manusia Dan Haiwan
A Sistem peredaran darah tunggal.
B sistem peredaran darah ‘ganda dua’ yang lengkap
C sistem peredaran darah ‘ganda dua’ yang tidak lengkap
Jawapan:

40. Mengapakah satu organisma multisel yang besar memerlukan satu sistem peredaran?
A Resapan ringkas adalah terlalu kompleks untuk mereka.
B Resapan ringkas adalah terlalu perlahan untuk pertukaran bahan bagi mengekalkan aktiviti sel.
C Nisbah jumlah luas permukaan per isipadu adalah besar.
D Organisma ini boleh memperoleh oksigen dan nutrien secara langsung dari persekitaran luar.
Jawapan:

41. Apakah kepentingan protein plasma?
I Fibrinogen berfungsi dalam pembekuan darah
II Albumin mengawal tekanan osmosis darah
III Globulin ialah sejenis antibodi yang terlibat dalam pertahanan badan
IV mengawal aktiviti fisiologi dalam badan
A I dan II
B I dan IV
C II dan III
D I, II dan III
Jawapan:

42. Apakah yang dimaksudkan dengan otot kardium bersifat miogenik?
A Jantung boleh mengecut dan mengendur tanpa perlu terima isyarat impuls daripada sistem saraf.
B Jantung boleh mengecut dan mengendur dengan cara terima isyarat impuls daripada sistem saraf.
C Jantung boleh mengecut sahaja tanpa perlu terima isyarat impuls daripada sistem saraf.
D Jawapan:

43. i. Impuls eletrik sampai ke nodus atrioventrikel. Impuls elektrik merebak melalui berkas His, dan gentian Purkinje sehingga ke apeks jantung.
ii. Nodus sinoatrium menjana impuls elektrik.
iii. Impuls elektrik merebak dari apeks jantung ke seluruh dinding ventrikel mengakibatkan ventrikel mengecut dan mengepam darah keluar ke peparu dan badan.
iv. Impuls elektrik merebak cepat dalam kedua-dua atrium, menyebabkan atrium mengecut serentak.
Susun tindakan pengepaman jantung di atas dengan betul
A ii → iv → i → iii
B i → iv → ii → iii
C iii → iv → i → ii
D ii → i → iv → iii
Jawapan:

44. Pengaliran darah dalam vena untuk kembali ke jantung dibantu oleh..
I pengecutan otot licin yang terdapat pada dinding venul dan vena.
II pengecutan otot rangka di sekeliling vena.
III daya tarikan graviti.
A I dan II
B I dan III
C II dan III
D I, II dan III
Jawapan:

45. Pilih yang benar mengenai hemofilia?
A akan tersekat di dalam salur darah yang terlalu kecil
B menyebabkan kerosakan salur darah
C penyakit yang menghalang darah membeku dan sebabkan pendarahan berlebihan
Jawapan:

46. Antara berikut, yang mana boleh menyebabkan serangan jantung?
A pengerasan vena portal hepar
B darah beku dalam otak
C arteri renal meletus
D arteri koronari tersumbat
Jawapan:

47. Antara faktor-faktor berikut, yang manakah mempunyai kaitan dengan pembentukan bendalir interstis di jaringan kapilari?
I Tekanan hidrostatik yang tinggi di hujung arteriol pada jaringan kapilari
II Dinding arteriol telap kepada beberapa komponen darah
III Dinding kapilari darah setebal satu sel
IV Pengangkutan aktif
A I dan II
B I dan III
C II dan IV
D I, II dan III
Jawapan:

48. Apakah yang akan berlaku kepada tubuh badan manusia jika nodus limfa gagal berfungsi?
A Lemak dari usus kecil akan terkumpul dalam nodus limfa
B kepekatan antibodi dalam tubuh berkurang
C aras keimunan meningkat
D aliran limfa tersekat
Jawapan:

49. Antara salur darah berikut, yang manakah mengangkut darah yang mempunyai kandungan oksigen yang tinggi?
A Vena pulmonari
B Arteri pulmonari
C Vena kava
D Arteri koronari
Jawapan:

50. Apakah yang memisahkan darah beroksigen daripada darah terdeoksigen di dalam jantung?
A Injap bikuspid
B Injap trikuspid
C Septum
D Ventrikel
Jawapan:
Klik untuk jawapannya

10


If anyone has anything to discuss regarding to the kindly please comment in the facebook page here.
如有需要讨论任何题目或有什么要基于改进的留言可到 面书上 留言。