1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Set 9 Latihan Sains Tingkatan 3 Sekolah Menengah KSSM

Senarai Subjek Tingkatan 3

Bab 9: Cuaca Angkasa Lepas

Klik untuk jawapannya

1. Rajah menunjukkan fenomena X yang berlaku di ruang udara sekitar Iceland. Apakah fenomena X?
 Bab 9: Cuaca Angkasa Lepas
A Nyalaan suria
B Aurora
C Ribut suria
D Pancuran meteor
Jawapan:

2. Antara berikut, yang manakah berlaku di permukaan Matahari?
I Lentingan jisim korona
II Nyalaan suria
III Ribut suria
IV Ribut geomagnet
A I dan II
B II dan III
C I dan III
D III dan IV
Jawapan:

3. Apakah yang mempengaruhi bentuk magnetosfera?
A Saiz lentingan jisim korona
B Suhu dan cahaya yang dipancarkan Matahari
C Bilangan dan tenaga zarah-zarah yang dibawa oleh angin suria
D Medan magnet Bumi
Jawapan:

4. Yang manakah menerangkan mengenai GRANUL?
A Suhu setinggi 10 000°C
B Berbentuk gelungan
C Diameter kira-kira 1000 km
D Kelajuan sehingga 250 km s -1
Jawapan:

5. Apakah yang dimaksudkan dengan cuaca angkasa lepas?
A Fenomena yang berlaku di permukaan planet sekitar Bumi
B Fenomena yang berlaku di permukaan Bumi dan angkasa lepas
C Fenomena yang berlaku di permukaan Matahari dan di angkasa lepas
D Fenomena yang berlaku di permukaan Bulan dan di angkasa lepas
Jawapan:

6. Berdasarkan rajah, namakan fenomena yang berlaku.
 Bab 9: Cuaca Angkasa Lepas
A Aurora
B Nyalaan suria
C Ribut suria
D Tompok matahari
Jawapan:

7. Berdasarkan rajah, namakan fenomena yang berlaku.
 Bab 9: Cuaca Angkasa Lepas
A Aurora
B Nyalaan suria
C Ribut suria
D Tompok matahari
Jawapan:

8. Rajah menunjukkan fenomena ribut suria. Apakah kesan fenomena tersebut kepada Bumi?
 Bab 9: Cuaca Angkasa Lepas
I Gangguan talian kuasa elektrik
II Gangguan sistem navigasi
III Gangguan pasang surut air laut
IV Perubahan iklim dunia
V Gangguan telekomunikasi
A I dan II
B II dan III
C I, II dan V
D I, III dan IV
Jawapan:

9. Apakah gas yang terkandung di dalam MATAHARI?
I Hidrogen
II Oksigen
III Nitrogen
IV Helium
A I dan II
B II dan III
C I dan IV
D I, III dan IV
Jawapan:

10. Maklumat tentang struktur Matahari. Urutan yang manakah BETUL bermula dengan bahagian PALING DALAM ke bahagian PALING LUAR Matahari?
 Bab 9: Cuaca Angkasa Lepas
A P,Q,R,S
B P,R,Q,S
C S,R,Q,P
D S,P,Q,R
Jawapan:

11. Maklumat merujuk kepada satu lapisan atmosfera Matahari. Apakah lapisan tersebut?
- Warna putih kebiruan dan berkilauan
- Suhu setinggi 2 000 000 °C
A Kromosfera
B Korona
C Fotosfera
D Teras
Jawapan:

12. Fenomena manakah berlaku di permukaan Matahari?
I Tompok Matahari
II Pemanasan global
III Semarak suria
IV Penipisan lapisan ozon
A I dan II
B II dan III
C I dan III
D I, III dan IV
Jawapan:

13. Rajah menunjukkan fenomena berlaku di permukaan Matahari. Mengapakan terdapat tompok yang gelap pada Matahari?
 Bab 9: Cuaca Angkasa Lepas
A Suhu lebih rendah daripada kawasan sekitarnya
B Suhu lebih tinggi daripada kawasan sekitarnya
C Mempunyai medan magnet yang kuat
D Mempunyai medan magnet yang lemah
Jawapan:

14. Pernyataan yang manakah BETUL tentang SEMARAK SURIA?
A Berlaku berulang kali mengikut tempoh masa 11 tahun
B Kawasan gelap yang kelihatan pada permukaan Matahari
C Merupakan bahagian atas zon perolakan bagi plasma yang sangat panas
D Merupakan gegelung gas menyala yang sangat besar
Jawapan:

15. Mengapakah bentuk MAGNETOSFERA berubah-ubah?
A Bilangan zarah yang dibawa oleh angin suria berubah-ubah
B Tenaga dalam zarah yang dibawa oleh angin suria berubah-ubah
C Bilangan dan tenaga dalam zarah yang dibawa oleh angin suria berubah-ubah
D Jenis tenaga yang dibawa oleh angin suria berubah-ubah
Jawapan:

16. Apakah kepentingan MAGNETOSFERA?
A Melindungi Bumi daripada angin suria
B Menyuburkan tanaman di Bumi
C Bumi menerima cahaya Matahari yang mencukupi
D Menguatkan medan magnet Bumi
Jawapan:

17. Apakah fenomena yang mempengaruhi keadaan cuaca angkasa lepas?
I Tompok Matahari
II Angin suria
III Ribut pancaran suria
IV Kesan rumah hijau
A I dan II
B II dan III
C I dan III
D I, II dan III
Jawapan:

18. Apakah kegunaan data cuaca angkasa lepas?
A Meramal bila berlakunya nyalaan suria
B Meramal bila berlakunya lentingan jisim korona di permukaan Matahari
C Menentukan sebab berlakunya angin suria
D Menentukan sebab berlakunya ribut geomagnet
Jawapan:

19. Rajah menunjukkan fenomena cuaca angkasa lepas. Apakah X?
 Bab 9: Cuaca Angkasa Lepas
A Ribut geomagnet
B Nyalaan suria
C Garisan medan magnet
D Ribut pancaran suria
Jawapan:

20. Antara fenomena berikut yang manakah berlaku di ANGKASA LEPAS?
I Nyalaan suria
II Angin suria
III Semarak suria
IV Ribut pancaran suria
A I dan II
B II dan IV
C I dan III
D I, III dan IV
Jawapan:

21. ________________ terbentuk daripada interaksi antara medan magnet yang dibawa oleh angin suria dengan medan magnet Bumi.
A Magnetosfera
B Kitaran suria
Jawapan:

22. Magnetosfera __________ tekanan yang dikenakan oleh angin suria terhadap atmosfera Bumi.
A menambah
B mengurangkan
Jawapan:

23. Berikut maklumat mengenai fenomena X yang berlaku di permukaan Matahari. Apakah fenomena X?
 Bab 9: Cuaca Angkasa Lepas
A Granul
B Nyalaan suria
C Semarak suria
D Lentingan jisim korona
Jawapan:

24. Rajah menunjukkan struktur Matahari. Apakah L?
 Bab 9: Cuaca Angkasa Lepas
A Kromosfera
B Zon perolakan
C Zon radiasi
D Teras
Jawapan:

25. Lapisan atmosfera Matahari yang manakah hanya dapat dilihat dengan jelas semasa gerhana Matahari dari Bumi?
 Bab 9: Cuaca Angkasa Lepas
A Kitaran suria
B Nyalaan suria
C Korona dan kromosfera
D Semarak suria dan tompok Matahari
Jawapan:

26. Apakah kesan yang terhasil apabila zarah-zarah bertenaga tinggi Matahari BERLANGGAR dengan satelit komunikasi yang mengorbit Bumi?
I Panggilan telefon terjejas
II Siaran televisyen terganggu
III Kesihatan penduduk Bumi terjejas
IV Suhu Bumi meningkat
A I dan II
B II dan III
C I dan III
D I, III dan IV
Jawapan:

27. Apakah proses untuk menghasilkan tenaga pada Matahari?
A Letupan
B Pembelahan nukleus
C Pancaran
D Pelakuran nukleus
Jawapan:

28. Yang manakah merupakan kepentingan MAGNETOSFERA Bumi?
I Mengalirkan cas dari kutub utara ke kutub selatan
II Melindungi Bumi daripada zarah-zarah bercas dari angin suria
III Memesongkan zarah-zarah bercas ke arah lain dari Bumi
IV Mengurangkan tekanan Bumi
A I dan II
B II dan III
C I dan III
D I, III dan IV
Jawapan:

29. Jadual menunjukkan fenomena yang berlaku pada lapisan atmsofera Matahari. Apakah K dan L?
 Bab 9: Cuaca Angkasa Lepas
A K : Kromosfera
  L : Fotosfera
B K : Fotosfera
  L : Kromosfera
C K : Korona
  L : Kromosfera
D K : Kromosfera
 L : Korona
Jawapan:

30. Apakah yang akan berlaku apabila angin suria berinteraksi dengan medan magnet Bumi?
A Aurora
B Magnetosfera
C Nyalaan suria
D Tompok Matahari
Jawapan:

31. Matahari terdiri daripada 2 jenis gas iaitu
A Helium dan hidrogen
B Helium dan oksigen
Jawapan:

32. Strutur matahari terdiri dari semua berikut kecuali
A Kromaasfera
B CKromosfera
C Korona
D Fotosfera
Jawapan:

33. Tompok matahari ialah
A Kawasan paling panas dalam matahri
B Kawasan yang gelap pada permukaan matahari
Jawapan:

34. Fenomena matahari dinamakan
 Bab 9: Cuaca Angkasa Lepas
A Nyalaan suria
B Lentingan jisim korona
Jawapan:

35. Fenomena matahari dibawah dinamakan
 Bab 9: Cuaca Angkasa Lepas
A Nyalaan suria
B Prominen
Jawapan:

36. Fenomena matahari tersebut ialah
 Bab 9: Cuaca Angkasa Lepas
A Semarak suria
B Lentingan jisim korona
Jawapan:

37. Fenomena ini dinamakan
 Bab 9: Cuaca Angkasa Lepas
A Nyalaan suria
B Angin suria
Jawapan:

38. Pernyataan manakah yang benar tentang Matahari?
A Matahari adalah sebuah planet yang terbentuk dari gas helium dan hidrogen
B CSuhu permukaan Matahari jauh lebih tinggi daripada suhu teras
C Diameter Matahari adalah 1.4 juta meter
D Tarikan graviti Matahari lebih kuat berbanding tarikan graviti Bumi
Jawapan:

39. Antara yang berikut, yang manakah berpunca daripada fenomena yang berlaku di permukaan matahari?
A Gerhana bulan
B Gerhana matahari
C Komet
D Aurora
Jawapan:

40. Apakah yang dimaksudkan dengan medan magnetik Bumi?
A Medan magnet yang terdapat di kawasan kutub utara dan selatan Bumi.
B Medan magnet yang terdapat dari lapisan dalam hingga ke atmosfera Bumi.
C Medan elektromagnet yang terdapat di sekitar paksi Bumi
D Medan magnet yang melindungi di kawasan atmosfera Bumi
Jawapan:

41. "Beberapa buah satelit telah gagal berfungsi untuk beberapa jam. Selain itu kebanyakan negara di Bumi telah mengalami gangguan bekalan elektrik".
Penyataan di atas adalah berkaitan dengan satu fenomena yang berlaku di permukaan Matahari. Namakan fenomena tersebut.
A Ribut perolakan
B Ribut geomagnetik
C Angin radiasi
D Angin geomagnetik
Jawapan:

42. Antara pekerjaan berikut, yang manakah mempunyai kesan langsung terhadap cuaca angkasa?
A Angkasawan
B Pakar X-ray
C Pekerja penerbangan
D Pekerja jabatan meterologi
Jawapan:

43. Apakah kesan cuaca angkasa lepas terhadap Bumi?
A Sistem navigasi lebih tepat
B Kelajuan Internet lebih laju
C Risiko terhadap kesihatan manusia
D Meningkatkan kadar pereputan hujan
Jawapan:

44. Apakah sinar X?
 Bab 9: Cuaca Angkasa Lepas
A Teras
B Korona
C Fotosfera
D Kromosfera
Jawapan:

45. Apakah yang akan berlaku kepada Bumi apabila semarak suria, nyalaan suria atau tompok matahari berlaku ?
A Kekuatan medan magnet Bumi berkurangan
B Bumi menjadi lebih terang
C Suhu Bumi meningkat
D Atmosfera Bumi menjadi nipis
Jawapan:

16. Berikut merupakan 3 lapisan dalam struktur Matahari KECUALI
A Kromosfera
B Korona
C Fotosfera
D Atmosfera
Jawapan:

47. Tompok Matahari merupakan kawasan kelihatan lebih gelap berbanding kawasan disekitarnya kerana
A Suhu lebih rendah berbanding kawasan sekitarnya
B Terdapat lohong hitam di kawasan tersebut
C Suhu tompok hitam lebih tinggi berbanding kawasan sekitarnya
D Terdapat letusan gunung berapi di situ
Jawapan:

48. Berapakah tempoh untuk kitaran suria berlaku?
A 1 tahun
B 50 tahun
C 11 bulan
D 11 tahun
Jawapan:

49. Rajah di bawah menunjukkan satu fenomena yang berlaku dipermukaan Matahari.
 Bab 9: Cuaca Angkasa Lepas
Apakah nama fenomena tersebut
A Nyalaan Suria
B Lentingan jisim korona
C Semarak Suria ( Prominen )
D Granul
Jawapan:

20. Magnetosfera terbentuk dari pada interaksi apa?
A Interaksi antara medan magnet kutub utara & kutub selatan
B Interaksi antara medan Magnet yang dibawa oleh angin Suria & Medan Magnet Bumi
C Interaksi antara Angin Suria & Atmosfera Bumi
Jawapan:

51. Apakah kepentingan Magnetosfera Bumi?
A Melindungi Bumi daripada hentaman Asteroid
B Melindungi Bumi dari Aurora
C Melindungi Bumi daripada kesan burukyang disebabkan oleh zarah yang berbahaya daripada Matahari
Jawapan:

52. Apakah kesan bilangan zarah elektron berlebihan dari angin suria di dalam atmosfera Bumi ?
A Pertukaran kutub Bumi
B Menganggu sistem navigasi
C Menganggu proses siang & malam
Jawapan:

53. Apakah kegunaan data cuaca angkasa lepas ?
A Meramal bila berlakunya lentingan jisim korona di Matahari
B Meramal hujan di Bumi
C Meramal fasa-fasa bulan
D Meramal pasang surut air
Jawapan:

54. Namakan fenomena matahari ni
 Bab 9: Cuaca Angkasa Lepas
A lubang di matahari
B Clohong hitam
C tompok matahari
D granul
Jawapan:

55. Angin suria boleh menganggu alatan yang digunakan dalam kehidupan harian. Apakah alatan itu?
A telefon bimbit
B kalkulator
C lampu suluh
D komputer
Jawapan:
Klik untuk jawapannya

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


If anyone has anything to discuss regarding to the kindly please comment in the facebook page here.
如有需要讨论任何题目或有什么要基于改进的留言可到 面书上 留言。