1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Set 6 Latihan Sains Tingkatan 3 Sekolah Menengah KSSM

Senarai Subjek Tingkatan 3

Bab 6: Keelektrikan Dan Kemagnetan

Klik untuk jawapannya

1. Silih pilih tenaga boleh baharu.
I Matahari
II Air
III Geoterma
IV Ombak
V Gas Asli
A I dan II
B II dan III
C I, III dan V
D I, II, III dan IV
Jawapan:

2. Air dididihkan oleh haba yang dijanakan daripada tindak balas RADIOAKTIF.
A Penjana hidroelektrik
B Penjana turbin gas
C Penjana terma
D Penjana nuklear
E Penjana diesel
Jawapan:

3. Bahan api fosil seperti arang batu digunakan untuk mendidihkan air. Stim yang dihasilkan itu digunakan untuk memutarkan turbin.
A Penjana hidroelektrik
B Penjana turbin gas
C Penjana terma
D Penjana nuklear
E Penjana diesel
Jawapan:

4. Biojisim ialah tenaga boleh baharu.
A Benar
B Palsu
Jawapan:

5. Arang batu ialah tenaga boleh baharu.
A Benar
B Palsu
Jawapan:

6. Sumber bagi arus ulang-alik.
A Penjana kuasa
B Bateri
Jawapan:

7. Sumber bagi arus terus.
A Penjana kuasa
B Bateri
Jawapan:

8. Arus yang mengalir dalam 2 arah.
A Arus ulang-alik
B Arus terus
Jawapan:

9. Mempunyai magnitud yang berubah-ubah kerana arus mengalir dalam berbeza arah.
A Arus ulang-alik
B Arus terus
Jawapan:

10. Apakah maksud sumber tenaga boleh baharu?
A Tidak boleh diganti
B Sumber tenaga yang boleh diganti
C Akan habis digunakan
D Senang dijumpai
Jawapan:

11. Apakah maksud sumber tenaga tidak boleh baharu?
A Tidak akan habis
B CSumber tenaga yang boleh diganti
C Sukar dijumpai
D Akan habis digunakan
Jawapan:

12. Contoh lain yang menggunakan arus terus.
A Pembakar roti
B Kalkulator
C Pendingin udara
D Pengering rambut
Jawapan:

13. Silih pilih tenaga boleh baharu.
I Matahari / Sun
II Air / Water
III Geoterma / Geothermal
IV Ombak / Wave
V Gas Asli / Natural gas
A I dan II
B II dan IV
C I, III dan V
D I, II, III dan IV
Jawapan:

14. Enjin diesel digunakan untuk memutarkan penjana yang menghasilkan tenaga elektrik. / A diesel engine is used to rotate the generator to produce electrical energy.
A Penjana hidroelektrik / Hydroelectric generator
B Penjana turbin gas / Gas turbine generator
C Penjana terma / Thermal generator
D Penjana nuklear / Nuclear generator
E Penjana diesel / Diesel generator
Jawapan:

15. Biojisim ialah tenaga boleh baharu. / Biomass is a renewable energy.
A Benar / True
B Palsu / False
Jawapan:

16. Apakah sumber tenaga elektrik yang membolehkan lampu basikal berfungsi
A Empangan hidroelektrik
B Dinamo
C Sel Kering
D Akumulator
Jawapan:

17. Rajah di bawah menunjukkan satu stesen janakuasa elektrik di Malaysia. Sumber tenaga untuk stesen janakuasa ini ialah
 Bab 6: Keelektrikan Dan Kemagnetan
A air
B nuklear
C gas asli
D biojisim
Jawapan:

18. Rajahh di bawah menunjukkan sebuah generator. Fungsi utama generator ialah
 Bab 6: Keelektrikan Dan Kemagnetan
menghasilkan tenaga elektrik
menjana tenaga elektrik
meningkatkan tenaga elektrik
mengurangkan tenaga elektrik
Jawapan:

19. Air yang mengalir dengan laju itu memutarkan turbin.
A Penjana hidroelektrik
B Penjana turbin gas
C Penjana terma
D Penjana nuklear
E Penjana diesel
Jawapan:

20. Berikut adalah pernyataan yang benar tentang arus terus kecuali
A arus elektrik yang mengalir dalam satu arah sahaja.
B lampu suluh dan kalkulator adalah contoh alat yang menggunakan arus terus
C Akumulator adalah satu alat yang boleh menghasilkan arus terus
D penghawa dingani adalah contoh alat elektrik yang menggunakan arus terus
Jawapan:

21. Osiloskop sinar katod (O.S.K ) ialah sebuah alat elektronik yang boleh digunakan untuk menunjukkan perbezaan bentuk graf, arah arus dan perubahan voltan bagI arus terus dan arus ulang-alik.
Pilih pernyataan yang benar tentang suis kawalan O.S.K
A Gandaan Y - untuk mengubah magnitud ketinggian tompok cahaya
B Tombol Kawalan Cahaya- untuk mengawal kecerahan tompok cahaya pada skrin O.S.K.
C Tombol Kawalan Fokus - Untuk mengawal ketajaman bunyi pada skrln O.S.K.
D Pesongan X - Untuk menyelaras kedudukan tompok cahaya secara menegak
Jawapan:

22. Transformer merupakan alat mengubah .... bagi arus ulang-alik
A voltan
B elektrik
C arus
D cas
Jawapan:

23. Apakah jenis transformer ini? / What is the type of transformer?
 Bab 6: Keelektrikan Dan Kemagnetan
A Transformer injak naik / Step-up transformer
B Transformer injak turun / Step-down transformer
Jawapan:

24. Apakah jenis transformer ini? / What is the type of transformer?  Bab 6: Keelektrikan Dan Kemagnetan
A Transformer injak naik / Step-up transformer
B Transformer injak turun / Step-down transformer
Jawapan:

25. Rajah di bawah menunjukkan rajah litar bagi transformer di dalam pengecas telefon bimbit. Berapakah bilangan lilitan gegelung primer?
 Bab 6: Keelektrikan Dan Kemagnetan
A 120 lilitan gegelung primer
B 240 lilitan gegelung primer
C 480 lilitan gegelung primer
D 600 lilitan gegelung primer
Jawapan:

26. Rajah di bawah menunjukkan sebuah mentol 40 V disambung ke bekalan kuasa 240 V melalui sebuah transformer. Berapakah bilangan gegelung sekunder supaya mentol dapat menyala dengan kecerahan yang normal?
 Bab 6: Keelektrikan Dan Kemagnetan
A 10 lilitan gegelung sekunder
B 20 lilitan gegelung sekunder
C 30 lilitan gegelung sekunder
D 40 lilitan gegelung sekunder
Jawapan:

27. Fungsinya ialah memutuskan litar apabila arus mengalir melebihi nilai yang dibenarkan. / Its function is to break the circuit when the current exceeds the permitted value.
A Suis utama / Main switch
B Fius utama / Main fuse
C Meter elektrik / Electrical meter
D Pemutus litar / Circuit breaker
Jawapan:

28. Fungsinya ialah mengawal jumlah tenaga elektrik yang masuk ke rumah. / Its function is to control the amount of electric energy supplied to the house.
A Suis utama / Main switch
B Fius utama / Main fuse
C Meter elektrik / Electrical meter
D Pemutus litar / Circuit breaker
Jawapan:

29. Namakan P. / Name P.
 Bab 6: Keelektrikan Dan Kemagnetan
A Rangkaian Grid Nasional / National Grid Network
B Stesen transformer injak naik / Step-up transformer station
C Pencawang utama / Main substation
D Lapangan suis / Switch zone
Jawapan:

30. Nyatakan jenis sistem pendawaian. / State the type of wiring system.
 Bab 6: Keelektrikan Dan Kemagnetan
A Pendawaian fasa tunggal / Single-phase wiring
B Pendawaian tiga fasa / Three-phase wiring
Jawapan:

31. kira nilai arus jika kuasa yang digunakan ialah 1700W pada voltan 240V menggunakan formula P=VI
A 7.08
B 408000
C 408
Jawapan:

32. Hitung kecekapan tenaga elektrik jika dia menerima tenaga input 100j dan tenaga cahaya ialah 70j.
A 7
B 70
C 700
Jawapan:

33. Jika tenaga input diterima 250J dan tenaga cahaya yang terbentuk ialah 100J. Nilai tenaga haba ialah _____________
A 250
B 100
C 150
Jawapan:

34. Hitung nilai kos elektrik yang digunakan pada mesin basuh berkuasa 2kW yang digunakan selama 1 jam pada 1unit tenaga bernilai 25sen
A RM0.5
B 50sen
Jawapan:

35. Hitung nilai kos tenaga elektrik jika televisyen menggunakan kuasa 750W yang dipasang selama 5 jam dan 1 unit tenaga ialah 25sen
A RM9.34
B RM0.94
C RM0.90
Jawapan:

36. Berapakah nilai kuasa elektrik yang diperlukan pada arus 30A dan voltan 240V menggunakan formula P=VI
A 720W
B 7200W
C 7200w
Jawapan:

37. Berapakah nilai fius yang perlu dipasang pada alat elektrik yang mempunyai nilai arus 8.88A?
A 5A
B 7A
C 8A
D 10A
Jawapan:

38. Manakah antara 3 lampu dibawah ialah lampu cekap tenaga?
A lampu filamen
B lampu pendaflour
C lampu LED
Jawapan:

39. Mengapakah lampu filamen tidak tahan lama?
A kuasa yang digunakan terlalu tinggi
B ia terlalu murah
C tenaga haba terlalu banyak
Jawapan:

40. Berapakah standard nilai voltan yang diterima dari pencawang ke dalam rumah?
A 240V
B 415V
C 313kV
Jawapan:

41. Hitung kos tenaga elektrik yang digunakan jika kipas 50W digunakan selama 10jam dan 1 unit tenaga elektrik ialah 20sen
A RM 0.15
B RM 0.10
C RM 1.00
Jawapan:

42. Radio bertenaga 150W digunakan selama 40 minit. hitung kos tenaga elektrik jika 1 unit tenaga elektrik ialah 30sen
A 0.03
B 30 sen
C 3 sen
Jawapan:

43. Hitung kecekapan tenaga elektrik pada radio yang menerima tenaga input 500J dan tenaga bunyi yang terhasil ialah 400J.
A 125%
B 20%
C 80%
Jawapan:

44. Pembinaan Rumah hijau semakin berkembang di Malaysia. Ciri-ciri Rumah Hijau adalah seperti
A Sistem pengudaraan yang cekap
B Reka bentuk yang memakslmumkan pcncahayaan semula jadi
C Bangunan dicat warna hijau seperti warna hutan
D Pemasangan panel suria sebagai sumber tenaga
Jawapan:

45. Rajah menunjukkan sistem pelabelan peralatan elektrik oleh Suruhanjaya Tenaga. Pilih pernyataan yang betul tentang pelabelan ini.
 Bab 6: Keelektrikan Dan Kemagnetan
I peralatan 5 bintang lebih menjimatkan tenaga berbanding peralatan 1 bintang.
II kadar penggunaan tenaga dalam setahun dinyatakan dalam label ini
III label ini khas untuk peralatan elektrik yang besar sahaja
IV label ini dikeluarkan tanpa melalui ujian oleh Suruhanjaya Tenaga.
A I dan II
B II dan III
C I dan III
D III dan IV
Jawapan:

46. Tenaga elektrik yang digunakan (kWj) = Kuasa (kW) X Masa (j).
Sebuah cerek elektrik 2 kW mengambi] masa 1 jam untuk mendidihkan air. Hitungkan kos Penggunaan tenaga elektrik untuk mendidihkan air itu jika kadar bagi setiap unit ialah 21 sen.
A RM 0.021
B RM 0.21
C RM 2.10
D RM 21.00
Jawapan:

47. Rajah ini menunjukkan bacaan meter elektrik bagi rumah Pak Ali. Nyatakan jumlah penggunaan elektrik Pak Ali. *
(Jumlah penggunaan = Bacaan bulan semasa - Bacaan bulan lepas)
 Bab 6: Keelektrikan Dan Kemagnetan
A 324
B 342
C 243
D 234
Jawapan:

48. Nyatakan jumlah bil elektrik yang dikenakan kepada Pak Ali.
(Jumlah bayaran = Jumlah penggunaan X Kadar seunit)
 Bab 6: Keelektrikan Dan Kemagnetan
A RM 43.60
B RM 80.02
C RM 70.63
D RM 108.22
Jawapan:

49. Berikut merupakan salah satu bangunan hijau yang terdapat di Malaysia. Apakah ciri - ciri yang terdapat pada bangunan ini yang melayakkan diiktiraf sebagai bangunan hijau di Malaysia? *
A Menggunakan air tadahan hujan bagi menampung kegunaan air bersih
B Mempunyai 4 tingkat untuk mengurangkan haba dalam bangunan
C Bangunan berwarna putih untuk menyerap haba
Jawapan:

50. Voltan bagi arus ulang alik adalah paling penting tinggi di
A stesen jana kuasa
B Rangkaian Grid Nasional
C pencawang bahagian
Jawapan:
Klik untuk jawapannya

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


If anyone has anything to discuss regarding to the kindly please comment in the facebook page here.
如有需要讨论任何题目或有什么要基于改进的留言可到 面书上 留言。