1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Set 7 Latihan Sains Tingkatan 3 Sekolah Menengah KSSM

Senarai Subjek Tingkatan 3

Bab 7: Tenaga Dan Kuasa

Klik untuk jawapannya

1. Manakah motorsikal yang mempunyai tenaga kinetik paling tinggi?
 Bab 7: Tenaga Dan Kuasa
A P
B Q
C R
D S
Jawapan:

2. Jasad yang manakah menyimpan tenaga keupayaan kenyal  Bab 7: Tenaga Dan Kuasa
I Spring yang termampat
II Buah di atas pokok
III Sarang burung di atas pokok
IV Lastik yang sedang ditarik
Air di empangan
A I dan IV
B II dan III
C I, III dan V
D I, II, III dan IV
Jawapan:

3. Manakah unit bagi kerja?
 Bab 7: Tenaga Dan Kuasa
I Joule
II Watt
III Joule sesaat
IV Nm
A I dan II
B II dan III
C I dan IV
D III dan IV
Jawapan:

4. Yang manakah mempengaruhi kuantiti tenaga keupayaan graviti sesuatu jasad?  Bab 7: Tenaga Dan Kuasa
Jisim jasad Saiz jasad Halaju gerakan jasad Jarak jasad dari permukaan Bumi
A I dan II
B II dan III
C I dan IV
D III dan IV
Jawapan:

5. Erika menggunakan daya 40 N untuk menolak sebuah kotak sejauh 3m. Hitung kerja yang dilakukan oleh Erika.
A 150 J
B 43 J
C 120 J
D 13.33 J
Jawapan:

6. Antara pernyataan berikut, yang manakah benar berkaitan tenaga kinetik?
A tenaga yang tersimpan oleh kedudukannya
B tenaga yang dimiliki oleh objek yang bergerak
C tenaga yang disimpan mengikut keadaannya
D tenaga yang bergantung pada jisim
Jawapan:

7. Sebuah spring memanjang 10cm selepas ditarik dengan daya 10N. hitung tenaga keupayaan kenyal.
A 100J
B 0.5J
C 20J
D 1J
Jawapan:

8. Azman mempunyai jisim 75kg dan jisim anaknya 15kg. Azman membawa anaknya sejauh 3m dalam masa 30 saat. hitung kuasa yang dijana Azman.
A 123W
B 120W
C 9W
D 90W
Jawapan:

9. Tenaga keupayaan graviti=
A mgh
B Nm
C 1/2 Fx
D 1/2 Mv
Jawapan:

10. Hukum Newton ____ menyatakan bahawa objek yang bergerak dengan halaju yang tetap akan terus bergerak pada halaju ini jika tidak ada daya luar yang bertindak ke atas daya itu.
A Pertama
B Kedua
C Ketiga
D Keempat
Jawapan:

11. Prinsip keabadian tenaga menyatakan bahawa
I Jumlah keseluruhan tenaga adalah sentiasa sama
II Tenaga boleh dipindahkan
III Tenaga boleh dicipta
IV Tenaga boleh dimusnahkan
V Tenaga boleh berubah bentukm
A I dan II
B II dan III
C I, II dan V
D I, II, III dan IV
Jawapan:

12. Pilih aktiviti yang menunjukkan kerja
I menaiki bas
II menggosok baju
III berdiri pegun
IV duduk di atas kerusi
A I dan II
B II dan III
C I dan III
D III dan IV
Jawapan:

13. Berapakah nilai pecutan graviti ?
A 10 N/kg
B 100 N/kg
C 1000 N/kg
D 10000 N/kg
Jawapan:

14. ______ ialah tenaga yang tersimpan pada objek disebabkan oleh kedudukannya.
A Tenaga keupayaan graviti
B Tenaga keupayaan kenyal
C Tenaga kinetik
D Tenaga haba
Jawapan:

15. ______ ialah tenaga yang tersimpan pada objek kenyal apabila ia diregangkan atau dimampatkan.
A Tenaga keupayaan graviti
B Tenaga keupayaan kenyal
C Tenaga kinetik
D Tenaga haba
Jawapan:

16. ______ ialah tenaga yang dipunyai oleh objek yang bergerak.
A Tenaga keupayaan graviti
B Tenaga keupayaan kenyal
C Tenaga kinetik
D Tenaga haba
Jawapan:

17. Pernyataan manakah BENAR tentang Tenaga Kinetik?
A Tenaga yang tersimpan oleh kedudukannya
B Tenaga yang dimiliki oleh objek yang bergerak
C Tenaga yang disimpan mengikut keadaannya
D Tenaga yang bergantung pada jisim
Jawapan:

18. Seorang pelajar yang mempunyai jisim 70 kg sedang membawa 7 kg beg sambil menaiki tangga yang berketinggian 6 meter. Berapakah kerja yang dilakukan oleh pelajar itu?
A 4620 J
B 462 J
C 4200 J
D 420 J
Jawapan:

19. Apakah bentuk tenaga yang berkaitan dengan foto di atas?
 Bab 7: Tenaga Dan Kuasa
A Tenaga keupayaan graviti
B Tenaga keupayaan kenyal
C Tenaga kinetik
D Tenaga regangan
Jawapan:

20. Smith berjalan menaiki tangga berketinggian 5 meter dengan membawa beban 5 kg. Berat badan Smith ialah 600 N. Berapakah kerja yang dilakukan oleh Smith apabila dia mencapai puncak tangga ?
A 250 J
B 2950 J
C 3000 J
D 3250 J
Jawapan:

21. Apakah perubahan dalam tenaga keupayaan dan tenaga kinetik bagi sebiji buah durian pada masa buah itu jatuh dari pokok ke tanah?
A Tenaga keupayaan : Berkurang
 Tenaga kinetik : Berkurang
B Tenaga keupayaan : Berkurang
 Tenaga kinetik : Bertambah
C Tenaga keupayaan : Bertambah
 Tenaga kinetik : Berkurang
D Tenaga keupayaan : Bertambah
 Tenaga kinetik : Bertambah
Jawapan:

22. Rajah menunjukkan sebiji bola bergolek menuruni satu permukaan. Pada kedudukan manakah bola itu mempunyai tenaga kinetik maksimum dan tenaga keupayaan maksimum?
 Bab 7: Tenaga Dan Kuasa
A Tenaga kinetik maksimum: R
 Tenaga keupayaan maksimum : P
B Tenaga kinetik maksimum: P
 Tenaga keupayaan maksimum : Q
C Tenaga kinetik maksimum: P
 Tenaga keupayaan maksimum : R
D Tenaga kinetik maksimum: Q
 Tenaga keupayaan maksimum : P
Jawapan:

23. Erika menggunakan daya 40 N untuk menolak sebuah kotak sejauh 3 meter. Hitung kerja yang dilakukan oleh Erika.
A 150 J
B 43 J
C 120 J
D 13.33 J
Jawapan:

24. Sebuah spring memanjang 10 cm selepas ditarik dengan daya 10 N. Hitung tenaga keupayaan kenyal.
A 100 J
B 20 J
C 0.5 J
D 1 J
Jawapan:

25. Rajah menunjukkan ayunan bandul ringkas.
Pada kedudukan manakah tenaga kinetik adalah maksimum?
 Bab 7: Tenaga Dan Kuasa
A
B
C
D
Jawapan:

26. Rajah menunjukkan Nicole terjun ke dalam kolam renang dari papan anjal. Antara yang berikut, yang manakah menunjukkan dengan betul perubahan tenaga keupayaan graviti dan tenaga kinetik dari P ke Q?
 Bab 7: Tenaga Dan Kuasa
I Tenaga keupayaan graviti bertambah
II Tenaga keupayaan graviti berkurang
III Tenaga kinetik bertambah
IV Tenaga kinetik berkurang
A I dan II
B II dan III
C I dan III
D III dan IV
Jawapan:

27. Sebuah kereta berjisim 1 400 kg bergerak dengan halaju 90 km/j. Hitung tenaga kinetik kereta itu.
(tenaga kinetik = ½mv2)
A 17 500 J
B 218 750 J
C 306 250 J
D 437 500 J
Jawapan:

28. Apakah yang dimaksudkan dengan kerja?
A hasil darab tenaga dengan sesaran
B hasil darab daya dengan sesaran
C keupayaan untuk menggerakkan sesuatu objek
D kuasa yang digunakan untuk menggerakkan sesuatu objek
Jawapan:

29. Apakah yang dimaksudkan dengan prinsip keabadian tenaga?
A Tenaga boleh dibahagikan kepada dua iaitu tenaga keupayaan dan tenaga kinetik
B Tenaga boleh berubah daripada satu bentuk ke bentuk yang lain
C Tenaga hilang pada akhir sesuatu kejadian / aktiviti
D Tenaga boleh dicipta melalui tindak balas kimia
Jawapan:

30. Pemberat 150 N diangkat setinggi 1m dalam masa 0.5 s, kirakan kuasa.
A 150 N
B 150 W
C 300 W
D 300 J
Jawapan:

31. Tenaga kinetik bergantung kepada _____.
I Jisim (kg)
II Ketinggian (m)
III Pecutan graviti (m s -2)
IV Halaju (m s -1)
A I dan II
B II dan III
C I dan IV
D III dan IV
Jawapan:

32. Sebiji epal berjisim 0.2 kg jatuh dari pokok setinggi 5 meter. Hitung tenaga keupayaan gravitinya sebelum jatuh. [ Tenaga keupayaan graviti = mgh ] [ g = 10 m s -2 ]
 Bab 7: Tenaga Dan Kuasa
A 10 J
B 1 J
C 5 J
D 0.5 J
Jawapan:

33. Seorang lelaki menolak keretanya dengan dengan daya 500 N dan kereta tersebut tidak berganjak walau seinci pun. Berapakah kerja yang dilakukan oleh lelaki tersebut.
A 0 Nm
B 250 Nm
C 500 Nm
D 1000 Nm
Jawapan:

34. Sebuah lif menjalankan kerja sebanyak 24000 J dalam masa 20 s. Kira kuasa lif tersebut.
A 2400 W
B 1200 W
C 48000 W
D 1800 W
Jawapan:

35. Sebuah helikopter 150 kg terbang dengan kelajuan 300 ms-1. Hitungkan tenaga kinetik helikopter tersebut.
A 225000 J
B 22500 J
C 6750000 J
D 675000 J
Jawapan:

36. Sebuah kren mengangkat sebuah kontena berjisim 1000 kg setinggi 8 m. Hitungkan tenaga keupayaan graviti kontena tersebut.
A 78400 J
B 74800 J
C 84700 J
D 87400 J
Jawapan:

37. ilih pernyataan yang benar mengenai Prinsip Keabadian Tenaga.
I tenaga boleh dicipta atau dimusnah
II tenaga tidak boleh dicipta atau dimusnah
III tidak boleh berubah-ubah bentuknya.
IV boleh berubah-ubah bentuknya.
A I dan II
B II dan IV
C I dan III
D III dan IV
Jawapan:

38. Ayunan spring terbeban seperti ditunjukkan dalam Rajah merupakan suatu sistem tertutup. Nyatakan kedudukan beban di mana tenaga keupayaan kenyal sistem adalah minimum.
 Bab 7: Tenaga Dan Kuasa
A P
B Q
C R
D P, R
Jawapan:

39. Seseorang yang sedang memegang bakul dan berdiri tegak di sebuah perhentian bas dikatakan tidak melakukan kerja kerana
A bakul yang diangkatnya tidak terlalu berat.
B dia tidak bergerak dari tempat yang dia berdiri menyebabkan tiada jarak.
C dia sebenarnya baru hendak menaiki bas untuk pergi berkerja
D dia tidak mengangkat bakul tersebut menggunakan kedua-dua tangannya.
Jawapan:

40. Sesuatu objek yang sedang jatuh akan kehilangan ________ .
A tenaga kinetik
B tenaga kimia
C tenaga keupayaan
Jawapan:
Klik untuk jawapannya

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


If anyone has anything to discuss regarding to the kindly please comment in the facebook page here.
如有需要讨论任何题目或有什么要基于改进的留言可到 面书上 留言。