1 2 3 4 5 6 7 8

Set 6 Latihan Sejarah Tingkatan 1 Sekolah Menengah KSSM

Senarai Subjek Tingkatan 1

Bab 6: Peningkatan Tamadun Yunani dan Rom

Klik untuk jawapannya

1. Maklumat disebelah berkaitan dengan tamadun X.
Bab 6 Peningkatan Tamadun Yunani dan Rom
Apakah tamadun X ?
A Tamadun Rom
B Tamadun India
C Tamadun Mesir
D Tamadun Yunani
Jawapan:

2. Antara berikut, yanag manakah merupakan fungsi polis ?
I - Ibu kota
II - Pusat pendidikan
III - Pusat pemerintahan
IV - Pusat tumpuan masyarakat
A I dan II
B I dan IV
C II dan III
D III dan IV
Jawapan:

3. Peta menunjukkan kedudukan negara kota dalam Tamadun Yunani.
Bab 6 Peningkatan Tamadun Yunani dan Rom
Apakah X dan Y ?
A X : Olympia, Y : Sparta
B X : Athens, Y : Corinth
C X : Sparta, Y : Athens
D X : Corinth, Y : Olympia
Jawapan:

4. Maklumat dibawah berkaitan dengan sistem pemerintahan Tamadun Yunani.

Pemerintahan yang dikuasai oleh golongan bangsawan.

Apakah sistem pemerintahan tersebut?
A Tirani
B Oligarki
C Monarki
D Aristokrasi
Jawapan:

5. Apakah persamaan antara sistem demokrasi di Malaysia?
A Raja sebagai ketua kerajaan
B Rakyat terlibat dalam pemerintahan
C Dewan Negara melantik pemerintah
D Dewan Rakyat melaksanakan
Jawapan:

6. Berikut merupakan komponen dalam Dewan Perhimpunan, kecuali
I - Juri
II - Majlis
III - Dewan Negara
IV - Dewan Rakyat
A I dan II
B I dan IV
C II dan III
D III dan IV
Jawapan:

7. Apakah fungsi ephors dalam Dewan Perhimpunan?
A Penasihat raja-raja
B Menjadi pemutus kepada sesuatu kes
C Melaksanakan keputusan Dewan Perhimpunan
D Memastikan raja tidak memerintah secara mutlak
Jawapan:

8. Maklumat berikut berkaitan dengan Sparta.

- Kaum wanita menjalani latihan ketenteraan
- Kaum wanita bertanggungjawab mempertahankan negara

Sparta dikategorikan sebagai sebuah kerajaan
A ketenteraan
B demokratik
C oligarki
D tirani
Jawapan:

9. kelompok atasan dalam Tamadun Rom dikenali sebagai
A golongan bangsawan
B golongan agama
C Patrician
D Plebian
Jawapan:

10. Apakah aspek yang ditekankan dan tertanam kukuh dalam kalangan warganegara Sparta?
I - Taat setia
II - Disiplin
III - Berani
IV - Gagah
A I dan II
B I dan IV
C II dan III
D III dan IV
Jawapan:

11. Antara berikut, yang manakah merupakan faktor kemajuan seni bina Tamadun Rom?
I - Sumber alam
II - Buruh asing
III - Bahan binaan
IV - Dasar pemerintahan
A I dan II
B I dan IV
C II dan III
D III dan IV
Jawapan:

12. Maklumat disebelah berkaitan binaan dalam Tamadun Rom.

-Tempat penyembahan dewa-dewa
-Gaya binaan zaman Yunani

Apakah binaan tersebut?
A Akueduk
B Patheon
C Amfiteater
D Colosseum
Jawapan:

13. Illustrasi di bawah merupakan keratan rentas Pantheon.
Bab 6 Peningkatan Tamadun Yunani dan Rom
Apakah ciri-ciri binaan tersebut?
I - Hiasan corak abstrak
II - Penggunaan marmar
III - Kubah berbentuk bulat
IV - Bumbung berstruktur bulat
A I dan II
B I dan IV
C II dan III
D III dan IV
Jawapan:

14. Berikut merupakan binaan dalam Tamadun Rom.
Bab 6 Peningkatan Tamadun Yunani dan Rom
Apakah ciri-ciri binaan tersebut?
I - Ketinggian 500 meter
II - Terdapat 80 pintu masuk
III - Tempat duduk penonton dibina bertingkat-tingkat
IV - Dinding dibina daripada batu bata yang dilepa dengan simen
A I dan II
B I dan IV
C II dan III
D III dan IV
Jawapan:

15. Maklumat dibawah berkaitan dengan binaan dalam Tamadun Rom.

- Marcus Agrippa
- Aqua Appia

Maklumat tersebut dapat dikaitkan dengan binaan.
A akueduk
B Pantheon
C amfiteater
D Colosseum
Jawapan:

16. Apakah fungsi tembok pertahanan yang dibina dalam Tamadun Rom?
A Mengelakkan banjir
B Memudahkan laluan tentera
C Sebagai lambang keagungan Tamadun Rom
D Melindungi Tamadun Rom daripada serangan musuh
Jawapan:

17. Apakah lokasi Tamadun Yunani?
A Sungai Tiber
B Lembah Latium
C Laut Mediteranean
D Semenanjung Greece
Jawapan:

18. Apakah kemahiran yang dimiliki oleh orang Yunani berdasarkan kedudukan Yunani?
A Petani hebat
B Pelayar handal
C Pedagang kaya
D Pemerintah adil
Jawapan:

19. Apakah fungsi negara-kota dalam Tamadun Yunani?
A Ibu kota
B Pelabuhan
C Bandar diraja
D Tempat ibadat
Jawapan:

20. Senarai berikut merujuk kepada kawasan dalam tamadun Yunani. Apakah X ?

x:
- Pasar awam
- Tempat Pertemuan

A Polis
B Agora
C Acropolis
D Akueduk
Jawapan:

21. Rajah menunjukkan perkembangan demokrasi dalam tamadun Yunani.
Bab 6 Peningkatan Tamadun Yunani dan Rom
Golongan yang memerintah dalam sistem X ialah
A raja
B ahli agama
C bangsawan
D pegawai tentera
Jawapan:

22. Apakah bentuk sistem pemerintahan yang diamalkan di Sparta?
A Tirani
B Monarki
C Oligarki
D Ketenteraan
Jawapan:

23. Jadual menunjukkan lokasi tamadun rom.
Bab 6 Peningkatan Tamadun Yunani dan Rom
Apakah X ?
A Sungai Tiber
B Sungai Tigris
C Sungai Pompei
D Sungai Euphrates
Jawapan:

24. Apakah faktor kemajuan seni bina dalam tamadun Rom?
I - Kewangan
II - Ketenteraan
III - Pengaruh asing
IV - Dasar pemerintahan
A I dan II
B I dan IV
C II dan III
D III dan IV
Jawapan:

25. Apakah sumbangan tokoh tersebut ?
Bab 6 Peningkatan Tamadun Yunani dan Rom
Apakah sumbangan tokoh tersebut ?
I - Mengubahsuai Colosseum
II - Memajukan Lembah Latium
III - Membina tembok pertahanan
IV - Membangunkan semula Pantheon
A I dan II
B I dan IV
C II dan III
D III dan IV
Jawapan:

26. Antara seni bina berikut, yang manakah menjadi inspirasi pembinaan empangan pada masa kini?
A Oculus
B Akueduk
C Pantheon
D Colosseum
Jawapan:

27. Gambar berikut berkaitan dengan binaan polis di Yunani.
Bab 6 Peningkatan Tamadun Yunani dan Rom
Apakah faktor yang mempengaruhi pembinaannya?
I - Ibu kota
II - Pusat pentadbiran
III - Pusat pertahanan
IV - Istana
A I dan II
B I dan IV
C II dan III
D III dan IV
Jawapan:

28. Apakah peranan agora dalam kehidupan masyarakat Yunani?
A Rumah bangsawan
B Pusat komunikasi
C Pusat pertemuan
D Rumah persendirian
Jawapan:

29. Antara berikut, yang manakah kawasan polis yang menjadi tumpuan masyarakat Yunani?
A Olympia
B Athens
C Corinth
D Sparta
Jawapan:

30. Apakah tanggapan masyarakat terhadap binaan polis di Yunani?
A Tanah yang subur
B Tanah yang suci
C Tanah yang luas
D Tanah yang didiami
Jawapan:

31. Apakah bentuk pentadbiran yang terawal sekali diperkenalkan oleh Tamadun Yunani?
A Pentadbiran tirani
B Pentadbiran demokrasi
C Pentadbiran aristokrasi
D Pentadbiran beraja
Jawapan:

32. Rajah berkaitan dengan sistem pentadbiran dan pemerintahan Yunani.
Bab 6 Peningkatan Tamadun Yunani dan Rom
Apakah X ?
A Dewan perhimpunan
B Dewan majistret
C Dewan majlis
D Dewan juri
Jawapan:

33. Apakah badan yang yang bertanggungjawab melakukan perkara-perkara berikut di Athens?

Mengisytiharkan deklarasi peperangan

A Badan Perhimpunan
B Badan Majistret
C Badan Majlis
D Badan Juri
Jawapan:

34. Badan berikut telah diwujudkan oleh Tamadun Yunani.

Dewan Perhimpunan

Apakah kesan terhadap tindakan tersebut?
A Membangkitkan semangat patriotisme
B Menamatkan pemerintahan monarki
C Menghalang deklarasi peperangan
D Melemahkan ekonomi Athens
Jawapan:

35. Anda dilantik menanggotai Prytany semasa kegemilangan Tamadun Yunani.
Apakah peranan anda dalam keanggotaan tersebut?
A Mengetuai jabatan
B Memutuskan sesuatu kes
C Menguruskan pendidikan
D Mengutip cukai
Jawapan:

36. Badan berikut telah mula diperkenalkn oleh Tamadun Yunani.

Majistret

Anggota yang terlibat dalam badan tersebut adalah ______________________.
A Guru
B Tentera
C Peniaga
D Bangsawan
Jawapan:

37. Berapakah bilangan ahli yang dipilih menganggotai sesebuah Prytany?
A 5 orang
B 15 orang
C 50 orang
D 500 orang
Jawapan:

38. Apakah bentuk pemerintahan dan pentadbiran yang dilaksanakan di negara kota berikut?

Sparta

A Tirani
B Monarki terhad
C Ketenteraan
D Oligarki
Jawapan:

39. Mengapakah jawatan berikut diperkenalkan oleh masyarakat Sparta?

Ephors

A Meluaskan kawasan jajahan takhluk
B Melicinkan hubungan antarabangsa
C Membincangkan hal kewangan dan cukai
D Mengelakkan pentadbiran berkuasa mutlak
Jawapan:

40. Berapa lamakah tempoh perkhidmatan anggota Majlis dalam pentadbiran Sparta?
A Seumur hidup
B Enam bulan
C Satu tahun
D 5 tahun
Jawapan:

41. Antara berikut, apakah yang dipelajari oleh kanak-kanak sekolah di Sparta?
I - Menari
II - Memasak
III - Bercerita
IV - Bertinju
A I dan II
B I dan IV
C II dan III
D III dan IV
Jawapan:

42. Era Pax Romana pernah berlaku di Rom.
Apakah kesannya kepada masyarakat?
A Mencetuskan peperangan
B Menjaminkan keamanan
C Membawa penderitaan
D Menghalang bencana alam
Jawapan:

43. Berapakah tempoh masa berlakunya era tersebut?
A 50 tahun
B 100 tahun
C 150 tahun
D 200 tahun
Jawapan:

44. Anda bekerja sebagai peniaga di Rom.
Anda dikategorikan sebagai ______________.
A Patrician
B Plebian
C Artisan
D Petani
Jawapan:

45. Apakah sumbangan tokoh berikut semasa kegemilangan Tamadun Rom?
Bab 6 Peningkatan Tamadun Yunani dan Rom
A Aspek peperangan
B Aspek pembinaan
C Aspek peperangan
D Aspek pendidikan
Jawapan:

46. Apakah teknologi luar yang memengaruhi bidang pembinaan Tamadun Rom?
A Teknologi Mesopotamia
B Teknologi Mesir Purba
C Teknologi Huang He
D Teknologi Yunani
Jawapan:

47. Antara berikut, yang manakah binaan yang menepati pernyataan di sebelah?

- Binaan berkubah terbesar di dunia.
- Dibina pada tahun 27M.

A Colosseum
B Pantheon
C Pathenon
D Amfitheater
Jawapan:

48. Mengapakah ruangan tersebut dibina dalam bangunan oleh masyarakat Rom?

Ocolus

A Menentukan kedudukan penduduk
B Menjamin pengurusan penonton
C Memudahkan kemasukan cahaya
D Meluaskan kemasukan udara
Jawapan:

49. Berapakah bilangan binaan tersebut semasa kegemilangan Tamadun Rom?
Bab 6 Peningkatan Tamadun Yunani dan Rom
A 220 buah
B 225 buah
C 230 buah
D 245 buah
Jawapan:

50. Antara berikut, apakah lokasi terawal sekali dipilih untuk membina Akueduk oleh Tamadun Rom?
A Pont du Gard
B Aqua Virgo
C Aqua Appia
D El Djem
Jawapan:

51. Bilakah bermulanya kesenian membina tembok pertahanan oleh masyarakat Tamadun Rom?
A Tahun 50 M
B Tahun 100 M
C Tahun 150 M
D Tahun 200 M
Jawapan:

52. Maklumat tersebut berkaitan dengan perkembangan seni bina Tamadun Rom.
Bab 6 Peningkatan Tamadun Yunani dan Rom
Berapakah ketinggian tembok tersebut.
A Dua meter
B Tiga meter
C Lima meter
D Empat meter
Jawapan:

53. Apakah tujuan pembinaan tembok Hadrian?
A Memajukan pertanian
B Menjamin keselamatan
C Memudahkan pengairan
D Mengelakkan banjir
Jawapan:

54. Anda membuat kajian mengenai sumbangan tokoh berikut terhadap Rom.

Maharaja Caracalla

Apakah sumbangan beliau yang boleh ditemui sehingga kini?
A Tembok pertahanan
B Tempat mandi awam
C Binaan jalan raya
D Binaan Pantheon
Jawapan:

55. Apakah kepercayaan masyarakat Rom terhadap pembinaan tempat mandi awam?
A Lambang kekayaan
B Lambang kegagahan
C Lambang ketamadunan
D Lambang keagamaan
Jawapan:

56. Berapakah bilangan orang yang boleh memasuki tempat mandi awam?
A 500 orang
B 1000 orang
C 1200 orang
D 1500 orang
Jawapan:

57. Apakah faktor yang menyebabkan orang Yunani dikenali sebagai pelayar yang handal?
A Jalan raya yang banyak dan baik
B Yunani terletak berhampiran laut
C Terdapat banyak pulau-pulau kecil
D Terletak di kawasan peraiaran yang cetek
Jawapan:

58. Antara berikut, yang manakah peranan agora dalam masyarakat Yunani?
I - Pasar awam
II - Pusat pertemuan
III - Pusat keselamatan
IV - Pusat pentadbiran kerajaan
A I dan II
B I dan IV
C II dan III
D III dan IV
Jawapan:

59. Di tengah-tengah polis terdapat tempat yang dipanggil acropolis.
Apakah fungsi tempat tersebut.
A Pusat keagamaan
B Pusat kesenian
C Pusat komuniti
D Pusat komunikasi
Jawapan:

60. Rajah menunjukkan tiga polis yang terkenal dalam Tamadun Yunani.
Bab 6 Peningkatan Tamadun Yunani dan Rom
Apakah X ?
A Greece
B Athens
C Olympia
D Thrace
Jawapan:

61. Apakah anggapan penduduk setempat bagi setiap polis di Yunani?
A Tanah yang suci
B Tanah yang subur
C Tanah yang perlu di jaga
D Tanah untuk binaan monumen
Jawapan:

62. Maklumat berikut berkaitan dengan sistem pentadbiran di Yunani.

-Ditadbir oleh golongan yang zalim
- Melakukan penindasan ke atas rakyat

Apakah bentuk sistem pentadbiran tersebut?
A Aristokrasi
B Monarki
C Oligarki
D Tirani
Jawapan:

63. Tamadun Yunani telah memperkenalkan sistem pentadbiran secara demokrasi. Pada zaman pentadbiran tokoh manakah sistem ini mula dilaksanakan?
A Pericles
B Solon
C Aglads
D Eurypontids
Jawapan:

64. Apakah sistem pemerintahan Tamadun Yunani yang dikaitkan dengan pernyataan tersebut?

Pemerintahan yang dikuasai oleh sebahagian kecil golongan yang berkuasa

A Tirani
B Monarki
C Oligarki
D Demokrasi
Jawapan:

65. Apakah alaman politik yang menjadi ikutan dan diamalkan oleh kebanyakan negara moden hingga kini?
A Tirani
B Monarki
C Demokrasi
D Aristokrasi
Jawapan:

66. Rajah menunjukkan badan-badan yang terdapat dalam Dewan Perhimpunan di Athens?
Bab 6 Peningkatan Tamadun Yunani dan Rom
A Raja
B Juri
C Menteri
D Suruhanjaya
Jawapan:

67. Antara berikut, yang manakah fungsi badan berikut dalam pentadbiran di Athens?
I - Hukuman pesalah
II - Kuasa pengadilan
III - Kakitangan kerajaan
IV - Melaksanakan dasar-dasar persetujuan Majlis
A I dan II
B I dan IV
C II dan III
D III dan IV
Jawapan:

68. Antara berikut, manakah yang dipelajari oleh kanak-kanak sekolah di Sparta seawal usia 7 tahun?
I - Bertinju
II - Menyanyi
III - Memasak
IV - Menjadi rahib
A I dan II
B I dan IV
C II dan III
D III dan IV
Jawapan:

69. Negara kota Sparta terlibat dalam pertempuran di Salamis. Pihak manakah yang berjaya mereka tewaskan?
A Etruscan
B Seleucid
C Persia
D Mesir
Jawapan:

70. Antara berikut, zaman manakah yang ada dalam Tamadun Rom?
I - Zaman Beraja
II - Zaman Republik
III - Zaman Monarki
IV - Zaman Oligarki
A I dan II
B I dan IV
C II dan III
D III dan IV
Jawapan:

71. Antara berikut, manakah kepentingan Sungai Tiber kepada masyarakat Rom?
I - Sumber air
II - Sumber protein
III - Aktiviti pengairan
IV - Laluan belayar ke laut
A I dan II
B I dan IV
C II dan III
D III dan IV
Jawapan:

72. Era Pax Romana (27M - 180M) pernah dialami di Rom suatu ketika dahulu.
Apakah kesannya kepada masyarakat ketika itu?
A Menjamin keamanan
B Membawa penderitaan
C Meningkatkan perdagangan
D Mutu pendidikan meningkat
Jawapan:

73. Berapakah tempoh masa Pax Romana yang dialami oleh Tamadun Rom?
A 50 tahun
B 100 tahun
C 150 tahun
D 200 tahun
Jawapan:

74. Antara berikut, yang manakah merupakan golongan kedua dalam sistem sosial masyarakat Rom?
I - Peniaga
II - Bangsawan
III - Hamba
IV - Petani
A I dan II
B I dan IV
C II dan III
D III dan IV
Jawapan:

75. Apakah bidang kepakaran tokoh berikut terhadap Tamadun Rom?

Marco Vitruvius

A Pentadbiran
B Pendidikan
C Pembinaan
D Pertanian
Jawapan:

76. Apakah binaan Tamadun Rom yang dikaitkan dengan maklumat di bawah?

- Binaan berkubah terbesar di dunia
- Dibina oleh Marcus Visanius Agrippa pada tahun 27M

A Akueduk
B Pantheon
C Colosseum
D Amfiteater
Jawapan:

77. Binaan tersebut telah diperkenalkan semasa Tamadun Rom.
Bab 6 Peningkatan Tamadun Yunani dan Rom
Apakah fungsinya?
A Membekalkan air
B Menghalang musuh
C Mengadakan teater
D Membuat keputusan
Jawapan:

78. Gambar tersebut menunjukkan binaan yang dikatakan wujud di seluruh wilayah Rom?
Bab 6 Peningkatan Tamadun Yunani dan Rom
Apakah kesimpulan binaan tersebut dikaitkan dengan masyarakat Rom di ketika itu?
A Masyarakat ketika itu rajin bekerja
B Masyarakat gemar mempelajari seni binaan
C Masyarakat gemar membina bangunan besar
D Masyarakat menggemari aktiviti di luar rumah
Jawapan:

79. Tamadun Rom telah memperkenalkan binaan jalan raya.
Bilakah binaan tersebut dimulakan?
A 200 SM
B 300 SM
C 400 SM
D 500 SM
Jawapan:

80. Apakah peranan binaan milecastle yang dibina oleh Tamadun Rom?
A Pengaliran air
B Pengaliran cahaya
C Penempatan tentera
D Pengumpulan makanan
Jawapan:
Klik untuk jawapannya

1 2 3 4 5 6 7 8


If anyone has anything to discuss regarding to the kindly please comment in the facebook page here.
如有需要讨论任何题目或有什么要基于改进的留言可到 面书上 留言。