1 2 3 4 5 6 7 8

Set 3 Latihan Sejarah Tingkatan 1 Sekolah Menengah KSSM

Senarai Subjek Tingkatan 1

Bab 3: Zaman Prasejarah

Klik untuk jawapannya

Bahagian Objektif
1. Zaman Prasejarah dibahagi kepada beberapa tahap?
A Dua
B Tiga
C Empat
D Lima
Jawapan:

2. Nyatakan urutan betul untuk Zaman Pra-Sejarah.
A. Zaman Paleolitik, Zaman Logam, Zaman Neolitik, Zaman Mesolitik
B. Zaman Paleolitik, Zaman Neolitik, Zaman Mesolitik, Zaman Logam
C. Zaman Mesolitik, Zaman Paleolitik, Zaman Neolitik, Zaman Logam
D. Zaman Paleolitik, Zaman Mesolitik, Zaman Neolitik, Zaman Logam
Jawapan:

3. Peralatan orang zaman Mesolitik dibuat daripada semua bahan di bawah kecuali…
A Kayu
B Tulang
C Tanah Liat
D Logam
Jawapan:

4. Apakah maksud Zaman Prasejarah?
A Manusia tidak tahu membaca
B Manusia hidup secara nomad
C Manusia hidup dalam kesejukan
D Manusia belum mengenal tulisan
Jawapan:

5. Zaman Batu Baru merujuk kepada
A Zaman Logam
B Zaman Neolitik
C Zaman Paleolitik
D Zaman Mesolitik
Jawapan:

6. Zaman Batu Pertengahan merujuk kepada
A Zaman Mesolitik
B Zaman Neolitik
C Zaman Logam
D Zaman Paleolitik
Jawapan:

7. Apakah peralatan utama yang digunakan oleh manusia Zaman Paleolitik
A Peralatan tembikar
B Peralatan logam
C Peralatan batu
D Peralatan besi
Jawapan:

8. Sejak zaman apa manusia bermula untuk menghasilkan makanan melalui pertanian dan penternakan?
A Zaman Neolitik
B Zaman Paleolitik
C Zaman Mesolitik
D Zaman Logam
Jawapan:

9. Manusia menggunakan alatan gangsa, besi dan tembaga pada zaman ini
A Zaman Paleolitik
B Zaman Mesolitik
C Zaman Neolitik
D Zaman Logam
Jawapan:

10. Melakukan ritual bagi mewujudkan perdamaian dengan kuasa alam merupakan kepercayaan bagi zaman?
A Zaman Paleolitik
B Zaman Mesolitik
C Zaman Neolitik
D Zaman Logam
Jawapan:

11. Aktiviti tukar barang ialah
A sistem borong
B sistem barter
C sistem baton
D sistem butter
Jawapan:

12. Apakah kegiatan yang dilakukan oleh manusia pada zaman Neolitik?
A Memburu binatang
B Tinggal di dalam gua
C Menternak binatang
D Mencipta alat senjata dengan menggunakan gangsa
Jawapan:

13. Mengapakah manusia tidak lagi berpindah-randah semasa zaman Neolitik?
A Mereka sudah tidak larat untuk berpindah lagi
B Penyakit-penyakit yang membahayakan mereka telah berjaya dirawat
C Mereka mendapati kawasan di luar gua lebih baik daripada di dalam gua
D Mereka telah menguasai kemahiran menternak binatang dan membina rumah
Jawapan:

14. Pada pendapat anda, apakah sifat manusia pada zaman prasejarah yang harus kita contohi?
A Sentiasa berperang
B Sentiasa membuka kawasan dan menebang pokok
C Sentiasa cuba mencipta sesuatu
D Sentiasa berpindah-randah untuk menerokai dunia luar
Jawapan:

15. Manusia mula menjalankan kegiatan memburu dan menangkap ikan bermula pada zaman
A Mesolitik
B Logam
C Paleolitik
D Prasejarah
Jawapan:

16. Apakah bentuk kepercayaan manusia Zaman Paleolitik?
A Animisme
B Penyembahan patung
C Kehidupan selepas mati
D Kepercayaan kepada Tuhan
Jawapan:

17. Mengapakah aktiviti pengumpulan makanan hampir tidak lagi dilakukan pada Zaman Logam?
A Hasil makanan berkurangan
B Manusia hidup berpindah-randah
C Mematuhi arahan ketua masyarakat
D Kemajuan dalam bidang pertanian dan penternakan
Jawapan:

18. Apakah zaman tersebut?
Bab 3 Zaman Prasejarah
A Zaman Besi
B Zaman Batu
C Zaman Gelap
D Zaman Terang
E Zaman Moden
Jawapan:

19. Pilih 2 aktiviti masyarakat Zaman Prasejarah
A Memburu binatang
B Bercucuk tanam
C Membuat perniagaan kecil-kecilan
D Bermain bola
Jawapan:

20. Dimanakah lukisan gua tersebut?
Bab 3 Zaman Prasejarah
A Altamira, Sepanyol
B Bhimbetka, India
C Shahr-i-Sokhta, Iran
D Bagan Datuk, Perak
Jawapan:

21. Nama lain bagi Zaman Mesolitik ialah_________
A Zaman Pekingman
B Zaman Perakman
C Zaman Hoabinhian
Jawapan:

22. Gambar berikut merupakan peralatan batu yang dicipta oleh masyarakat prasejarah. Pada zaman bilakah peralatan batu ini dicipta?
Bab 3 Zaman Prasejarah
A Mesolitik
B Paleolitik
C Neolitik
D Logam
Jawapan:

23. Manusia mula menjalankan kegiatan bercucuk tanam pada zaman...
A Logam
B Neolitik
C Paleolitik
D Mesolitik
Jawapan:

24. Manusia pada hari ini hidup dalam zaman apa?
A Zaman Prasejarah
B Zaman Paleolitik
C Zaman Neolitik
D Zaman teknologi
Jawapan:

25. Zaman Batu Lama merujuk kepada
A Zaman Mesolitik
B Zaman Logam
C Zaman Paleolitik
D Zaman Neolitik
Jawapan:

26. Senarai berikut menunjukkan lokasi Zaman Prasejarah di dunia.
Catal Huyuk
Gobekli Tepe
Lokasi Zaman Prasejarah tersebut terletak di
A Turki
B China
C Britain
D Sepanyol
Jawapan:

27. Mengapakah gua dipilih sebagai tempat kediaman oleh manusia Zaman Paleolitik?
I. Boleh bercucuk tanam
II. Tempat kediaman yang banyak kemudahan
III. Selamat daripada binatang buas
IV. Melindungi diri daripada cuaca buruk
A I dan II
B I dan IV
C II dan III
D III dan IV
Jawapan:

28. Nilai yang dapat kita contohi daripada manusia zaman prasejarah ialah?
A Jujur
B Kreatif
C Amanah
D Taat setia
Jawapan:

29. Gambar tersebut menunjukkan penemuan bahan tinggalan manusia Zaman Prasejarah di dunia.
Bab 3 Zaman Prasejarah
Apakah lokasi penemuan tinggalan tersebut?
A Bhimbetka, India
B Altamira, Sepanyol
C Stonehenge, Britain
D Catal Huyuk, Turki
Jawapan:

30. Zaman Batu mempunyai tiga tahap zaman kecuali
A Zaman Neolitik
B Zaman Mesolitik
C Zaman Antartik
D Zaman Paleolitik
Jawapan:

31. Pilih pasangan Zaman Prasejarah yang betul
A Zaman Logam (2.5-8,000 SM)
B Zaman Mesolitik (12,000-4,000 SM)
C Zaman Paleolitik (10,000-2,000 SM)
D Zaman Mesolitik (3,500-5,000 M)
Jawapan:

32. Gambar berikut menunjukkan tapak Zaman Prasejarah di Lenggong, Malaysia.
Bab 3 Zaman Prasejarah
Apakah penemuan kehidupan manusia di lokasi tersebut?
A Perak Man
B Loceng gangsa
C Pisau Tembeling
D Bengkel peralatan
Jawapan:

33. Apakah ciri-ciri peralatan manusia Zaman Neolitik?
A Kecil dan tajam
B Halus dan kemas
C Kasar dan ringkas
D Pelbagai kegunaan
Jawapan:

34. Apakah persamaan aktiviti pertanian pada Zaman Prasejarah dengan masa kini?
A Keperluan makanan
B Secara besar-besaran
C Melibatkan modal yang besar
D Menggunakan peralatan yang canggih
Jawapan:

35. Apakah kegunaan tembikar pada Zaman Prasejarah
A Hasil kraftangan
B Peralatan keagamaan
C Menyimpan pakaian
D Pembinaan kediaman
Jawapan:

36. Gambar di atas menunjukkan penemuan ideofak di tapak perkuburan. Apakah kesimpulan daripada penemuan tersebut?
Bab 3 Zaman Prasejarah
A Memanfaatkan sumber alam
B Mementingkan nilai kreativiti
C Menggambarkan kehidupan harian
D Memberi penghormatan kepada orang mati
Jawapan:

37. Pilih pasangan Zaman Prasejarah dengan lokasi yang betul.
A Zaman Logam- Gua Niah
B Zaman Neolitik- Jenderam Hilir
C Zaman Mesolitik- Kota Tampan
D Zaman Paleolitik-Lembah Bernam
Jawapan:

38. Pada Zaman Paleolitik, manusia menggunakan peralatan yang diperbuat daripada
A batu
B besi
C tembaga
D tulang binatang
Jawapan:

39. Rajah berikut menunjukkan perkembangan teknologi Zaman Prasejarah.
Peralatan batu/Peralatan tembikar/Peralatan logam
Apakah nilai yang patut kita contohi daripada mereka?
i. Keberanian
ii. Kegigihan
iii. Daya kreativiti
iv. Semangat patriotisme
A i and ii
B ii and iii
C i, ii and iii
D iii and iv
Jawapan:

40. Gambar di bawah menunjukkan lukisan yang terdapat di Gua Chauvet, Perancis.
Bab 3 Zaman Prasejarah
Apakah yang dapat dibuktikan dengan lukisan pada dinding gua tersebut?
A Mengamalkan upacara ritual
B Mempunyai kemahiran melukis
C Menjalankan aktiviti memburu binatang
D Menjalankan urusan perniagaan
Jawapan:

41. Gambar berikut menunjukkan Catal Huyuk, Turki. Aktiviti utama masrayakat Zaman Prasejarah antara 7,100-600 SM ialah kegiatan pertanian. Apakah tanaman utama mereka?
Bab 3 Zaman Prasejarah
A Barli
B Padi
C Sagu
D Gandum
Jawapan:

42. Gobekli Tape, Turki diduduki manusia pada 12,000 Masihi. Binaan batu di tapak tersebut berkaitan dengan
A acara sukan
B aktiviti pertanian
C Kegiatan perlombongan
D Upacara ritual
Jawapan:

43. Pada Zaman Neolitik, manusia mulai tinggal secara menetap.
Tumpuan petempatan mereka terletak di kawasan
i. lembah Sungai
ii. pesisir pantai
iii. pedalaman
iv. dataran tinggi
A i and ii
B ii and iii
C i, ii and iii
D iii and iv
Jawapan:

44. Mengapakah mayat dikembumikan bersama dengan pelbagai peralatan?
A Tanda perpisahan
B Atas permintaan si mati
C Kehendak ahli keluarga
D Percaya kehidupan selepas kematian
Jawapan:

45. Antara berikut,yang manakah tapak Zaman Neolitik di Malaysia ?
i.Gua Madai
ii.Gua Kecil,Pahang
iii.Lubang Angin,Sarawak
iv.Bukit Tegun Lembu,Perlis
A i and ii
B ii and iii
C i, ii and iii
D iii and iv
Jawapan:

46. Penemuan berikut dapat membuktikan kewujudan Zaman Prasejarah di negara kita.
*Lukisan gua
*Ukiran batu
A Melambangkan kemahiran manusia
B Menandakan kemunculan sistem
C Menggambarkan kehidupan harian manusia
D Membuktikan kewujudan pengkhususan
Jawapan:

47. Apakah bahan yang digunakan oleh manusia di lokasi petempatan manusia Zaman Prasejarah di negara kita.
*Hulu Tembelang, Pahang
*Jenderam Hilir, Selangor
*Lembah Negeri, Ulu Kelantan
Apakah kegiatan ekonomi utama yang dijalankan oleh manusia di lokasi tersebut?
A Penanaman padi
B Pemburuan binatang liar
C Pengumpulan hasil hutan
D Perdagangan antara kawasan
Jawapan:

48. Apakah bahan yang digunakan oleh manusia Zaman Prasejarah untuk membuat lukisan pada dinding gua?
i. Cat
ii. Pisau
iii. Arang
iv. Oker merah
A i and ii
B ii and iii
C i, ii and iii
D iii and iv
Jawapan:

49. Masyarakat Zaman Prasejarah mengamalkan budaya megalit.
Amalan tersebut adalah berkaitan dengan
A pertanian
B pemburuan
C kesenian
D kepercayaan
Jawapan:

50. Sa Hyun, Vietnam merupakan tapak Zaman Besi yang paling menonjol di Asia Tenggara. Apakah aktiviti utama yang dilakukan di lokasi ini?
A Pembuatan tembikar
B Pembuatan pedang
C Pembuatan arca
D Pembuatan roda
Jawapan:

51. Apakah maksud ekofak ?
A. Sains
B. Artifak
C. Geologi
D. Bukti tinggalan data
Jawapan:

52. Apakah nama peralatan di dalam gambar tersebut ?
Bab 3 Zaman Prasejarah
A. Beliung
B. Kapak besi
C. Tulang mawas
D. Anak panah
Jawapan:

53. Manusia zaman ini membina rumah dan tinggal secara menetap.
Bab 3 Zaman Prasejarah
Pernyataan di atas merujuk kepada zaman apa?
A Zaman Paleolitk
B Zaman Mesolitik
C Zaman Neolitik
D Zaman Batu
Jawapan:

54. Manusia zaman apakah paling banyak bergantung pada sumber alam semula jadi?
A Zaman Paleolitik dan Zaman Mesolitk
B Zaman Mesolitik dan Zaman Neolitik
C Zaman Paleolitik dan Zaman Neolitik
D Zaman Neolitik dan Zaman Logam
Jawapan:

55. Apakah tujuan manusia Zaman Paleolitik menghidupkan api?
A. Perlindungan daripada binatang buas
B. Memanaskan lauk
C. Memasak
D. Menerangi kawasan tempat tinggal
Jawapan:

56. *Kota Tampan, Perak
*Gua Niah, Sarawak
*Tingkayu, Sabah
Berikut merupakan lokasi masyarakat zaman.....
A. Logam
B. Mesolitik
C. Paleolitik
D. Neolitik
Jawapan:

57. Gambar di bawah menunjukkan perhiasan wanita yang telah dicipta oleh sebuah masyarakat Zaman Prasejarah suatu ketika dahulu. Siapakah yang telah mencipta perhiasan wanita tersebut?
Bab 3 Zaman Prasejarah
A. Masyarakat Zaman Logam
B. Masyarakat Zaman Neolitik
C. Masyarakat Zaman Paleolitik
D. Masyarakat Zaman Mesolitik
Jawapan:

58. Berikut merupakan kepercayaan masyarakat Zaman Neolitik. Yang manakah pernyataan yang tidak benar?
A. Animisme
B. Percaya kepada tuhan matahari
C. Percaya kepada roh dan alam sekitar
D. Kepercayaan nenek moyang
Jawapan:

59. Kecantikan atau keindahan yang dikaitkan dengan bidang seni. Manakah yang berikut berkaitan dengan penyataan ini?
A Estetika
B Realisme
C Geometri
D Simbolisme
Jawapan:

60. Apakah fungsi pisau tembeling?
A Alat menuai padi
B Alat menetak binatang
C Alat memecahkan tulang
D Alat menggilap peralatan
Jawapan:

Bahagian Subjektif
1 Lengkapkan ayat yang berikut dengan maklumat yang betul. (a) Zaman Prasejarah bermaksud zaman sebelum manusia mengetahui dan mengenali


(b) Zaman Prasejarah terbahagi kepada dua zaman, iaitu
i.
ii.

2 Susun tahap yang terdapat dalam Zaman Batu mengikut urutan yang betul.

*Neolitik *Mesolitik *Paleolitik

i.
ii.
iii.

3 Mengapakah Zaman Paleolitik dianggap sebagai zaman yang serba mencabar?
a.
b.

4 Bagaimanakah masyarakat Zaman Mesolitik menyara kehidupan mereka?
a.
b.

5 Masyarakat Zaman Neolitik dianggap zaman paling maju dalam Zaman Prasejarah. Buktikan.
a.
b.

6 Masyarakat Zaman Logam dianggap masyarakat pencetus teknologi dan inovasi. Buktikan kebenaran pernyataan tersebut.
a.
b.

7. Namakan lokasi Zaman Prasejarah berdasarkan peta dunia di bawah.
Bab 3 Zaman Prasejarah
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

8. Namakan lokasi Zaman Prasejarah di Asia Tenggara berdasarkan peta di bawah.
Bab 3 Zaman Prasejarah
a.
b.
c.
d.
e.
f.

9. ‘Peralatan manusia prasejarah yang diperbuat daripada logam telah ditemui di Klang, Selangor.’ Berdasarkan pernyataan tersebut, apakah kesimpulan yang dapat anda buat?10. Namakan lokasi penemuan tembikar dan manik prasejarah di negara kita.
(a) Tembikar


(b) Manik
i.
ii.

10. Lukisan gua dan ukiran batu turut ditemui di negara kita. Jawab soalan berkaitan aspek tersebut di bawah. (a) Apakah tujuan manusia prasejarah menghasilkan lukisan gua dan ukiran batu?(b) Apakah bahan yang digunakan oleh manusia prasejarah untuk menghasilkan lukisan gua?(c) Apakah yang dapat dibuktikan melalui kewujudan ukiran batu?12. Terangkan tentang ekonomi manusia prasejarah.
(a) Memburu dan memungut hasil hutan(b) Kegiatan pertanian(c) Kegiatan perdagangan13. Berdasarkan lokasi penemuan beberapa tapak perkuburan masyarakat Zaman Prasejarah, nyatakan cara pengebumian yang dilakukan. (a) Kampung Limbongan, Terengganu:


(b) Lembah Bernam, Selangor:


(c) Gua Gunung Runtuh, Perak:


(d) Gua Cha, Kelantan:


(e) Pantai Timur, Sabah:


(f) Kuala Selinsing, Perak:

Klik untuk jawapannya

1 2 3 4 5 6 7 8


If anyone has anything to discuss regarding to the kindly please comment in the facebook page here.
如有需要讨论任何题目或有什么要基于改进的留言可到 面书上 留言。