1 2 3 4 5 6 7 8

Set 5 Latihan Sejarah Tingkatan 1 Sekolah Menengah KSSM

Senarai Subjek Tingkatan 1

Bab 5: Tamadun Awal Dunia

Klik untuk jawapannya

1. Yang manakah berikut merupakan tamadun awal dunia? Pilih 4
A Tamadun Huang He
B Tamadun Mesopotamia
C Tamadun Mesir Purba
D Tamadun Indus
E Tamadun Islam
Jawapan:

2. Sila pilih padanan sungai dengan tamadun yang betul.
Bab 5 Tamadun Awal Dunia
A Tamadun Huang He - Sungai Kuning
B Tamadun Mesopotamia - Sungai Nil
C Tamadun Indus - Sungai Indus
D Tamadun Mesir Purba - Sungai Tigris dan Sungai Euphrates
Jawapan:

3. Apakah kepentingan sungai kepada tamadun awal dunia?
A Sumber makanan
B Sumber air
C Perhubungan dan pengangkutan
D Suasana permandangan yang indah
E Memudahkan kapal perdagangan untuk berlabuh
Jawapan:

4. Raja dalam tamadun Mesopotamia berfungsi sebagai apa? Pilih 2.
A Tuhan / Wakil Tuhan
B Pemilik negara kota yang berkuasa
C Pendeta yang berkuasa
D Bangsawan yang kaya
Jawapan:

5. Tulisan tamadun Mesopotamia bermula dengan gambar, seterusnya menjadi simbol yang dikenali sebagai?
Bab 5 Tamadun Awal Dunia
A Kuneiform
B Hieroglif
C Piktograf
D Holograf
Jawapan:

6. Apakah sumbangan tamadun Mesopotamia yang penting kepada zaman kini?
Bab 5 Tamadun Awal Dunia
A Undang-Undang Kod Hammurabi
B Kalendar tahunan selama 365 tahun
C Hasil cipta sutera
D Kemajuan matematik dan geometri
Jawapan:

7. Tamadun Mesir Purba dibahagikan kepada tiga tahap iaitu? Pilih 3.
A Kerajaan Purba
B Kerajaan Pertengahan
C Kerajaan Baru
D Kerajaan Akhir
E Kerajaan Suku
Jawapan:

8. Raja tamadun Mesir Purba berfungsi sebagai? Pilih 2
A Pemilik negara-kota
B Raja yang berkuasa mutlak dan suci
C Jelmaan Tuhan
D Ketua masyarakat dan keluarga
Jawapan:

9. Apakah tulisan yang digunakan dalam Tamadun Mesir Purba?
Bab 5 Tamadun Awal Dunia
A Hieroglif
B Kuneiform
C Piktograf
D Hologram
Jawapan:

10. Tamadun Indus membina kota yang sistematik. Ia mempunyai dua bahagian iaitu?
Bab 5 Tamadun Awal Dunia
A Pusat pentadbiran dan agama
B Kawasan perumahan
C Kawasan perdagangan
D Kawasan pelabuhan
Jawapan:

11. pakah tulisan yang digunakan dalam Tamadun Indus?
Bab 5 Tamadun Awal Dunia
A Hieroglif
B Piktograf
C Kuneiform
D Hologram
Jawapan:

12. Apakah bangunan tamadun Indus dalam gambar tersebut?
Bab 5 Tamadun Awal Dunia
A Kolam mandi besar
B Piramid
C Sfinks
D Zigurat
Jawapan:

13. Kuasa maharaja dalam Tamadun Hunang He datang daripada?
A Neraka
B Bumi
C Langit
D Syurga
Jawapan:

14. Tamadun Huang He telah mencipta kalendar lunar cina yang mempunyai ciri-ciri tersebut. Pilihkan 2.
A 30 hari sebulan
B 360 hari setahun
C 24 jam sehari
D 360 darjah
Jawapan:

15. Apakah ciri-ciri tamadun Mesir Purba? Pilih 2.
A Kepercayaan selepas mati
B Pertanian sebagai kegiatan utama
C Kemahiran dalam mencipta roda, sauh, dan bajak
D Penciptaan wang syiling
Jawapan:

16. Sungai Tigris
Sungai Euphrates
Kedua-dua sungai di atas merujuk kepada tamadun
A Mesopotamia
B Mesir Purba
C Indus
D Huang He
Jawapan:

17. Apakah kepentingan Sungai Nil kepada tamadun awal Mesir Purba?
A Pelancongan & pengangkutan
B Pengangkutan & sumber makanan.
C Sumber makanan & perluasan kuasa
D Pelancongan & perluasan kuasa
Jawapan:

18. Sumbangan terbesar Tamadun Indus kepada dunia ialah
A roda
B sistem tulisan
C sistem kalendar
D perancangan bandar
Jawapan:

19. Berikut menunjukkan lokasi 4 tamadun awal dunia.
Mesopotamia- Lembah Sg.Tigris & Euphrates
Mesir Purba- Lembah Sg.Nil
Indus- Lembah Indus
Huang He - Lembah Sg.Huang He
Mengapakah tamadun awal manusia bermula di lembah sungai?
A Kemudahan bekalan air & perhubungan.
B Kemudahan bekalan air & kemampuan menghantar ufti
C Kemudahan perhubungan & keindahan alam sekeliling.
D Keindahan alam sekeliling & kemampuan menghantar ufti
Jawapan:

20. Kawasan berikut terdapat dalam tamadun awal dunia.
Kawasan Bulan Sabit Subur
Apakah tamadun awal yang muncul di kawasan tersebut?
A Indus
B Huang He
C Mesir Purba
D Mesopotamia
Jawapan:

21. Apakah kepentingan Sungai Nil kepada masyarakat Tamadun Mesir Purba
A Sistem pengangkutan & peluasan pengaruh.
B Sistem pengangkutan & sumber makanan.
C peluasan pengaruh & pusat pelancongan.
D Pusat pelancongan & sumber makanan.
Jawapan:

22. Senarai berikut merupakan dua bandar yang terancang di Lembah Indus.
Mahenjo-Daro
Harappa
Apakah keistimewaan kedua-dua bandar di atas?
A Mempunyai zigurat
B Mempunyai istana yang besar.
C Mempunyai sistem pembentungan
D Mempunyai kubu pertahanan.
Jawapan:

23. Maklumat berikut berkaitan dengan bandar Harappa.
Kotanya dikelilingi oleh dinding bata yang tebal sepanjang 4.8 kilometer
Apakah tujuan pembinaan dinding tersebut?
A Mengelakkan banjir
B Menghalang tiupan angin
C Mencegah kemasukan binatang buas
D Mengurangkan kemusnahan tanaman.
Jawapan:

24. Dalam Tamadun Mesir Purba, Kerajaan Baru telah muncul apabila golongan bangsawan memerintah Mesir.
Siapakah ketua pemerintah Kerajaan Baru?
A Wazir
B Firaun
C Pendeta
D Maharaja
Jawapan:

25. Mengapakah masyarakat Mesopotamia membina dinding besar mengelilingi setiap bandar?
A Menjadi sempadan.
B Mengelakkan banjir.
C Menghalang tiupan angin.
D Mengelakkan serangan musuh
Jawapan:

26. Senarai berikut berkaitan dengan Tamadun Huang He.
Xia * Shang * Zhou
Nama tersebut merujuk kepada
A raja
B bandar
C kerajaan
D pelabuhan
Jawapan:

27. Apakah tujuan bangunan Zigurat di bina oleh masyarakat Mesopotamia?
Bab 5 Tamadun Awal Dunia
A Penjara bagi rakyat yang melakukan kesalahan
B Tempat penyimpanan abu mayat bangsawan
C Kubu pertahanan dari serangan musuh
D Menjalankan upacara keagamaan
Jawapan:

28. Raja Ramses merupakan raja yang terkenal semasa zaman Kerajaan Baru Mesir.
Apakah sumbangan beliau?
A Membina monumen
B Menyatukan kerajaan.
C Menyerang orang Aryan
D Membuka bandar Memphis
Jawapan:

29. Bagaimanakah penduduk Mesopotamia mengawal pengaliran air sungai?
A Mendirikan zigurat
B Menebus guna tanah.
C Membina dinding besar.
D Membina sistem pengairan.
Jawapan:

30. Tamadun Huang He telah berkembang hingga ke bahagian selatan Yangtze semasa pemerintahan Dinasti...........
A Shang
B Zhou
C Qin
D Han
Jawapan:

31. Nyatakan nama tamadun yang terbentuk di lembah sungai Nil
A Tamadun mesir purba
B Tamadun Indus
C Tamadun Mesopotamia
D Tamadun Huang He
Jawapan:

32. Jadual berikut merujuk tiga tahap pemerintahan kerajaan dalam Tamadun Mesir Purba.
Bab 5 Tamadun Awal Dunia
X ialah
A Kerajaan lama
B Kerajaan Purba
C Kerajaan awal
D Kerajaan Ramses
Jawapan:

33. Kota Tamadun Indus dikelilingi oleh dinding bata yang tebal sepanjang 4.8 kilometer. Apakah tujuan dinding ini dibina?
A Kubu tentera
B Mengelakkan banjir
C Lambang kemegahan
D Mengelakkan serangan musuh
Jawapan:

34. Dua bandar terancang yang terkemuka dalam Tamadun Indus ialah
I Lothal
II Harappa
III Mohenjo-daro
IV Makran
A I dan II
B I dan IV
C II dan III
D III dan IV
Jawapan:

35. Tamadun Mesopotamia terbentuk di lembah sungai
A Tigris dan Euphrates
B Nil
C Indus
D Kuning
Jawapan:

36. Tamadun Huang He terbina di kedudukan dua sungai utama yang mengalir dari kawasan pergunungan di sebelah barat ke lautan Pasifik. Sungai tersebut ialah
I Sungai Yangtze
II Sungai Yangzhou
III Sungai Merah
IV Sungai Kuning
A I dan II
B I dan IV
C II dan III
D III dan IV
Jawapan:

37. Penduduk Tamadun Mesopotamia menukilkan puisi menggunakan tulisan. Sistem tulisan tersebut dinamakan
A Hieroglif
B Ideogram
C Kuneiform
D Piktograf
Jawapan:

38. Para pedagang yang melalui jalan perdagangan Mesir menghadapi ancaman serangan penjahat. Apakah tindakan yang diambil oleh Raja Mesir?
A Membekalkan senjata
B Membina kubu
C Membina tembok
D Menghantar tentera
Jawapan:

39. Tamadun Mesopotamia telah berkembang dari petempatan awal menjadi pusat tamadun awal. Antara kerajaan yang terdapat dalam tamadun ini ialah
Bab 5 Tamadun Awal Dunia
I Akkad
II Assyria
III Kish
IV Aswan
A I dan II
B I dan IV
C II dan III
D III dan IV
Jawapan:

40. Raja yang terkenal semasa zaman Kerajaan Baru Mesir dan telah membina banyak monumen terkenal berupa berhala ialah
Bab 5 Tamadun Awal Dunia
A Ramses
B Imhotep
C Raja Mennes
D Hatshepsut
Jawapan:

41. Penduduk Lembah Sungai Indus telah menjalinkan hubungan perdagangan dengan penduduk di bahagian selatan
A Mesopotamia
B Huang He
C Parsi
D Mesir
Jawapan:

42. Antara yang berikut, yang manakah sumbangan Tamadun Mesir Purba?
A Penciptaan kertas
B Penciptaan roda
C Penciptaan sabit
D penciptaan cangkul
Jawapan:

43. Mengapakah Kod Undang-undang Hammurabi penting kepada Tamadun Mesopotamia?
A Menggalakkan mobiliti sosial
B Merekodkan perdagangan
C Mewujudkan keamanan
D Menjaga harta bangsawan
Jawapan:

44. Tamadun awal yang menguasai teknologi penciptaan peralatan besi dan wang syiling ialah
Bab 5 Tamadun Awal Dunia
A Tamadun Mesir purba
B Tamadun Mesir purba
C Tamadun Huang He
D Tamadun Indus
Jawapan:

45. Sungai Nil yang lebar dan dalam membolehkan kapal-kapal dagang menyusurinya dan berlabuh di pelabuhan-pelabuhan seperti
I Allex
II Nubes
III Thebes
IV Memphis
A I dan II
B I dan IV
C II dan III
D I dan IV
Jawapan:

46. Berikut adalah lokasi Tamadun Awal dunia kecuali
A Mesopotamia
B Mesir Purba
C Paleolitik
D Indus
Jawapan:

47. ’Huang He’ bermaksud ...
A Laut Kuning
B Sungai Kuning
C Air Kuning
D Minuman Kuning
Jawapan:

48. Tamadun Mesopotamia berkembang dari zaman ...
A Paleolitik
B Mesolitik
C Neolitik
D Logam
Jawapan:

49. Apakah aktiviti yang dijalankan semasa Tamadun Huang He?
A Pertanian & Penternakan
B Perlombongan & Pemburuan
C Pembalakan & Pemotongan
D Pembuatan & Pertanian
Jawapan:

50. Tamadun Mesir Purba menggunakan ... untuk pertanian.
A Tanah
B lumpur hitam
C Batu kerikil
D Kayu bakau
Jawapan:

51. Apakah contoh binaan Tamadun Mesopotamia ?
A Piramid
B Kolam mandi besar
C Monumen
D Zigurat
Jawapan:

52. Apakah maksud Mesopotamia?
A Tanah yang subur
B Tanah di antara dua sungai
C Tanah di kawsan sempadan
D Tanah yang mendap
Jawapan:

53. Mengapakah tamadun awal bermula dan berkembang di kawasan lembah sungai?
A Persiapan bencana alam
B Puat beribadat masyarakat
C Bantuan menghadapi peperangan
D Membekalkan air kepada tanaman
Jawapan:

54. Berikut merupakan tamadun awal dunia, kecuali;
A Tamadun Mesopotamia
B Tamadun Yunani
C Tamadun Huang He
D Tamadun Mesir Purba
Jawapan:

55. Apakah fungsi binaan Zigurat dalam tamadun Mesopotamia?
A Kota pertahanan
B Pusat pemerintahan
C Tempat beribadat
D Pusat ekonomi
Jawapan:

56. Terdapat kerajaan Asyria dan Chaldea dalam tamadun ini.
A Tamadun Mesopotamia
B Tamadun Mesir Purba
C Tamadun Indus
D Tamadun Huang He
Jawapan:

57. Berapakah jumlah tamadun awal manusia yang wujud?
A satu
B dua
C tiga
D empat
Jawapan:

58. Berikut ialah kepentingan sungai kepada manusia kecuali
A membekalkan air
B kawasan petempatan
C kawasan keagamaan
D alat perhubungan
Jawapan:

59. Tamadun X ialah
Bab 5 Tamadun Awal Dunia
A Mesir Purba
B India
C Mesopotamia
D Hwang He
Jawapan:

60. Berikut ialah kerajaan awal dalam tamadun Mesopotamia kecuali
A Mesir
B Babylon
C Akkad
D Chaldea
Jawapan:

61. Petempatan berkembang secara evolusi daripada kampung kepada bandar yang kemudiannya berubah menjadi beberapa buah ______.
A ibu negara
B ibu negeri
C negara kota
D negara bangsa
Jawapan:

62. Tempat ibadat yang berbentuk piramid dibina oleh masyarakat Mesopotamia dipanggil sebagai
A Sfinks
B Piramid
C Zigurat
D Masjid
Jawapan:

63. Tamadun di Mesopotamia bermula di wilayah ___ iaitu Sumer.
A Utara
B Selatan
C Timur
D Barat
Jawapan:

64. Tamadun terawal dunia ialah
A Mesopotamia
B Mesir Purba
C Huang He
D Indus
Jawapan:

65. Antara berikut yang mana BUKAN ciri utama kerajaan Sumer.
A Bandar maju
B Peningkatan teknologi
C Agama dan kepercayaan
D Pengkhususan pekerjaan
Jawapan:

66. Dinding besar dibina mengelilingi bandar bertujuan ________
A pertahanan
B perkampungan
C pertanian
D perdagangan
Jawapan:

67. Negara kota Ur berperanan sebagai _______________.
A pusat keagamaan
B pusat perdagangan
C pusat pertanian
D pusat perlombongan
Jawapan:

68. Apakah tanaman yang ditanam oleh petani Mesopotamia?
A Jagung dan padi
B Padi dan Kentang
C Gandum dan barli
D Teh dan gandum
Jawapan:

69. Apakah sumbangan tamadun Mesir Purba kepada ketamadunan manusia?
A Pembinaan piramid
B Pembinaan empayar
C Perkembangan teknologi maklumat
D Pengenalan undang-undang bertulis
Jawapan:

70. Apakah kepentingan tulisan Hieroglif kepada tamadun awal Mesir Purba?
i. Menyimpan rekod
ii. Merekodkan hal-hal keagamaan
iii. Meningkatkan penulisan karya sastera
iv. Mengukuhkan kedudukan pemerintah
A i & ii
B ii & iii
C i & iv
D i & iii
Jawapan:

71. X
menyatukan nome menjadi kerajaan
mengasaskan pentadbiran di Thinis, Memphis dan Thebes
Siapakah X
A Raja Sargon
B Firaun Menes
C Tutankhamun II
D Imhotep
Jawapan:

72. Maklumat berikut berkaitan dengan kepercayaan orang Mesir Purba.
Mayat disimpan dan dijaga dengan teliti
Mayat diiringi barangan serta kelengkapan harian.
Apakah kepercayaan tersebut?
A Unsur yang melengkapi
B Kehidupan selepas mati
C Keseimbangan alam
D Kelahiran semula
Jawapan:

73. Apakah tanggunjawab firaun dalam masyarakat Mesir Purba?
I Ketua Hakim
II Ketua Hamba
III Ketua urus niaga
IV Ketua Pahlawan
A I dan II
B I dan IV
C II dan III
D III dan IV
Jawapan:

74. Apakah sumbangan tamadun Mesir Purba kepada ketamadunan manusia?
A Penciptaan kertas
B Pembentukan empayar
C Pembinaan bandar terancang
D Pengenalan undang-undang bertulis
Jawapan:

75. Andaikan anda seorang pedagang dalam tamadun Mesir Purba. Apakah barang dari Mesir Purba yang akan anda eskport ke luar negara?
A kertas dan tekstil
B ubat-ubatan dan kayu
C emas dan batu permata
D hasil pertanian dan sutera
Jawapan:

76. Apakah sumbangan Imhotep terhadap Tamadun Mesir Purba?
A Memperkenalkan teknik pembinaan bangunan
B Memajukan teknologi bidang pertanian
C Menggubal undang-undang
D Mencipta sistem tulisan
Jawapan:

77. Antara yang berikut, yang manakah sumbangan tamadun Mesir Purba?
I Kolar kuda
II Pedati beroda
III Sistem kalendar
IV Tulisan hieroglif
A I dan II
B I dan IV
C II dan III
D III dan IV
Jawapan:

78. Pada tahun 1922, pengkaji Mesir Purba Howard Carter menemui mayat Tutankhamun II yang diselaputi emas.
Merujuk pernyataan di atas, apakah kesimpulan yang dapat dibuat?
A Upacara pemujaan semangat
B Konsep kehidupan selepas mati
C Percaya kepada kelahiran semula
D Amalan penyembahan nenek moyang
Jawapan:

79. Apakah faktor yang mempengaruhi pembentukan kerajaan baru di Mesir?
A Penamatan kuasa firaun
B Kedatangan pedagang ke Nubia
C Kemunculan golongan bangsawan
D Penyerangan kerajaan utara
Jawapan:

80. Manakah negara kota Mesir Purba pada zaman kerajaan Purba?
A Memphis
B Ur
C Harappa
D Uruk
Jawapan:

81. Menurut pandangan sejarahwan, Mesir ialah Hadiah Sungai Nil. Siapakah sejarahwan itu?
A Ibn Khaldun
B Herodotus
C E.H Carr
D Syed Muhammad Naquib al-attas
Jawapan:

82. Kedua-dua kerajaan Mesir Purba disatukan oleh...
A Raja Mennes
B Raja Hstsheput
C Raja Ramses
D Raja Djoser
Jawapan:

83. Manakah sungai adalah sungai yang terpanjang di dunia?
A Sungai Euphrates
B Sungai Indus
C Sungai Nil
D Sungai Tigris
Jawapan:

84. "Seorang pemerintah mestilah mendapat mandat daripada syurga"
"Sistem pemerintahan tamadun ini berasaskan dinasti
Maklumat tersebut berkaitan denan pemerintahan Tamadun
A Huang He
B Indus
C Mesir Purba
D Mesopotamia
Jawapan:

85. Pilih yang bukan hasil Tamadun Huang He
A Sutera
B Wang syiling
C Kompas magnetik
D Kalendar tahunan berasaskan 12 bulan
Jawapan:

86. Berikut merupakan binaan Tamadun Indus kecuali;
A Kolam mandi besar
B Sfinks
C Sistem paip dan pembetungan yang sistematik
D Kota dibina dengan grid yang tepat
Jawapan:

87. Dua buah bandar terancang yang dibina dalam Tamadun Indus adalah
A Mohenjo-Daro dan Harappa.
B Sumeria dan Babylon
C Babylon dan Harappa
D Sumeria dan Mohenjo-Daro
Jawapan:

88. Piktograf, Hieroglif, Kunieform"
Senarai tersebut dikategorikan sebagai nama
A agama
B tulisan
C lukisan
D lokasi
Jawapan:

89. Mengapakah Kod Undang-undang Hammurabi penting kepada masyarakat Tamadun Mesopotamia?
A Mengukuhkan perpaduan
B Menggalakkan mobiliti sosial
C Menyeragamkan pentadbiran
D Mengukuhkan kedudukan raja
Jawapan:

90. Tamadun Mesopotamia muncul di Lembah Tigris dan Euphrates. Dimanakah ounca aliran kedua-dua sungai tersebut?
A Pergunungan Iran
B Pergunungan Turki
C Pergunungan Punjab
D Pergunungan Gujerat
Jawapan:

91. Bandar Harappa dibina oleh masyarakat Tamadun Indus. Apakah kelebaran jalan raya yang dibinanya?
A 15 kaki
B 25 kaki
C 30 kaki
D 35 kaki
Jawapan:

92. Apakah faktor yang menyebabkan kemerosotan Tamadun Indus mulai tahun 1750 SM?
A Banjir
B Kemarau
C Serangan Babylon
D Keruntuhan Harappa
Jawapan:
Klik untuk jawapannya

1 2 3 4 5 6 7 8


If anyone has anything to discuss regarding to the kindly please comment in the facebook page here.
如有需要讨论任何题目或有什么要基于改进的留言可到 面书上 留言。