1 2 3 4 5 6 7

Set 2 Latihan Fizik Tingkatan 5 Sekolah Menengah KSSM

Senarai Subjek Tingkatan 5

Bab 2: Tekanan

Klik untuk jawapannya

1. Satu gelembung udara berada pada kedalaman 5 m di bawah permukaan tasik. Berapakah tekanan air pada gelembung udara itu jika ketumpatan air ialah 1000 kgm-3?
A 5.0 x 104 Pa
B 5.0 x 103 Pa
C 2.0 x 102 Pa
D 5.0 x 10-3 Pa
Jawapan:

2. Rajah menunjukkan satu silinder yang mengandungi minyak.Ketumpatan minyak ialah 800 kg m-3.Tekanan yang dikenakan oleh minyak di titik X ialah
 Bab 2: Tekanan
A 400 Pa
B 8000 Pa
C 4800 Pa
D 16 000 Pa
Jawapan:

3. Rajah tersebut menunjukkan tiga bekas dengan bentuk yang berbeza berisi cecair pada aras yang sama. Tekanan yang disebabkan oleh cecair itu pada titik X,Y dan Z masing-masing ialah P1,P2 dan P3.
Perbandingan manakah yang betul?
 Bab 2: Tekanan
A P1 > P2 > P3
B P1 < P2 < P3
C P2 > P3 > P1
D P3=P2=P1
Jawapan:

4. Dinding empangan di bahagian bawah jauh lebih tebal daripada di bahagian atas kerana _________-
A tekanan air pada aras atas lebih tinggi daripada tekanan air pada aras bawah.
B tekanan air pada aras atas lebih rendah daripada tekanan air pada aras bawah.
C tekanan air pada aras atas adalah sama dengan tekanan air pada aras bawah.
D untuk menjimatkan kos.
Jawapan:

5. Merkuri digunakan dalam barometer kerana ia __________.
A mengembang secara seragam
B mempunyai ketumpatan yang tinggi
C mempunyai takat didih yang tinggi
D tidak melekat pada tiub kaca
Jawapan:

6. Antara yang berikut, yang manakah bukan aplikasi tekanan atmosfera dalam kehidupan harian?
A Picagari
B Penyedut minuman
C Penyedut getah
D Penunu bunsen
Jawapan:

7. Rajah tersebut menunjukkan barometer merkuri. Jika ruang vakum dalam tiub kaca itu diisi dengan gas X, apakah tekanan gas X? (Tekanan atmosfera=75 cm Hg)
 Bab 2: Tekanan
A 0 cm Hg
B 20 cm Hg
C 55 cm Hg
D 75 cm Hg
Jawapan:

8. Rajah tersebut menunjukkan pelocok ditekan pada dinding yang licin. Pelocok itu melekap pada dinding apabila dilepaskan. Pelocok itu melekap pada dinding kerana
 Bab 2: Tekanan
A tekanan atmosfera sama dengan tekanan di dalam pelocok
B tekanan atmosfera lebih rendah daripada tekanan di dalam pelocok
C tekanan atmosfera lebih tinggi daripada tekanan di dalam pelocok
D tekanan atmosfera dan tekanan di dalam pelocok saling menolak
Jawapan:

9. Tekanan gas wujud kerana molekul gas
A bergerak secara rawak dan bebas
B bergerak pada halaju yang sama
C berlanggar antara satu sama lain dalam pelanggaran kenyal dan dengan dinding bekas
D berlanggar dengan dinding bekas untuk menghasilkan perubahan momentum.
Jawapan:

10. Gas yang terperangkap di dalam suatu silinder dimampatkan oleh omboh pada suhu tetap. Kuantiti fizik manakah yang tidak meningkat?
A Jisim
B Ketumpatan
C Tekanan
D Jarak molekul
Jawapan:

11. Rajah tersebut menunjukkan sebuah silinder berisi udara. Apabila omboh ditarik ke atas, pernyataan manakah yang benar?
 Bab 2: Tekanan
A Ketumpatan molekul udara bertambah
B Jarak di antara molekul udara bertambah
C Bilangan molekul udara per unit isipadu bertambah
D Kekerapan perlanggaran antara molekul udara dengan dinding silinder bertambah
Jawapan:

12. Rajah tersebut menunjukkan manometer disambungkan pada bekalan gas. Sekiranya tekanan atmosfera ialah 76 cm Hg, tentukan tekanan gas.
 Bab 2: Tekanan
A 30 cm Hg
B 46 cm Hg
C 76 cm Hg
D 106 cm Hg
Jawapan:

13. Daya 20 N dikenakan pada omboh input dalam sebuah jek hidraulik. Jika luas omboh input dan omboh output masing-masing ialah 0.02 m2 dan 0.1 m, berapakah daya output?
A 20 N
B 50 N
C 100 N
D 200 N
Jawapan:

14. Rajah tersebut menunjukkan sistem brek sebuah kereta. Prinsip manakah yang digunakan dalam sistem itu?
 Bab 2: Tekanan
A Prinsip Pascal
B Prinsip Bernoulli
C Prinsip Archimedes
D Prinsip Keabadian momentum
Jawapan:

15. Rajah tersebut menunjukkan satu sistem hidraulik. Perbandingan manakah yang benar?
 Bab 2: Tekanan
A Daya F sama dengan berat beban
B Daya F lebih besar daripada berat badan
C Tekanan pada omboh P sama dengan tekanan pada omboh Q
D Tekanan pada omboh P lebih kecil daripada tekanan pada omboh Q
Jawapan:

16. Rajah tersebut menunjukkan satu sistem hidraulik. Jika luas omboh input dan omboh output masing-masing ialah 0.03 m2 dan 0.90 m2 , berapakah jisim objek P?
 Bab 2: Tekanan
A 3.2 x 102 kg
B 2.4 x 102 kg
C 2.0 x 102 kg
D 1.8 x 102 kg
Jawapan:

17.  Bab 2: Tekanan

Jawapan:

18.  Bab 2: Tekanan

Jawapan:

19. Rajah tersebut menunjukkan aliran cecair melalui tiub Bernoulli. Pada titik manakah, A, B, C, atau D, yang mempunyai tekanan cecair yang paling rendah?
 Bab 2: Tekanan

Jawapan:

20. Rajah tersebut menunjukkan dua belon masing-masing digantungkan pada tali. Apabila udara ditiup dengan kuat di antara belon, belon-belon itu akan,_________________.
 Bab 2: Tekanan
A kekal pegun
B merapat di antara satu sama lain
C menjauh di antara satu sama lain
Jawapan:

21. Rajah menunjukkan satu keratan rentas sebuah kolam. Ketumpatan air dalam kolam itu ialah 1 000 kg m-3.Berapakah tekanan yang dikenakan oleh air pada X?
 Bab 2: Tekanan
A 4.0 x 10-2 Pa
B 2.5 x 102 Pa
C 2.5 x 103 Pa
D 4.0 X 104 Pa
Jawapan:

22. Rajah menunjukkan sayap sebuah kapalterbang yang bergerak dengan pecutan seragam dalam arah yang ditunjukkan oleh anak panah.
Manakah antara berikut yang betul?
 Bab 2: Tekanan
A Daya angkat lebih besar dari berat objek.
B Daya paduan dalam arah gerakan objek adalah sifar.
C Tekanan di kawasan P lebih tinggi dari kawasan Q.
D Halaju udara di kawasan P lebih laju dari kawasan Q.
Jawapan:

23. Rajah menunjukkan suatu objek dengan bentuk aerofoil diletakkan dalam satu terowong angin.
Antara kedudukan A, B, C dan D, yang manakah mengalami tekanan yang paling rendah?
 Bab 2: Tekanan
Jawapan:

24. Rajah menunjukkan sehelai kertas diapit pada satu kaki retort.
Apabila udara pada halaju tinggi ditiup pada atas kertas, hujung kertas.
 Bab 2: Tekanan
A Akan terangkat ke atas
B Akan bergerak ke bawah
C Tidak bergerak
Jawapan:

25. Rajah berikut menunjukkan empat postur yang berbeza bagi seekor gajah dalam pertunjukan sarkis. Postur manakah yang mengenakan tekanan yang maksimum ke atas lantai?
 Bab 2: Tekanan
Jawapan:

26. Rajah menunjukkan traktor di atas tanah berlumpur.
Mengapa traktor mempunyai tayar yang besar dan lebar?
 Bab 2: Tekanan
A Untuk mengurangkan tekanan pada tanah
B Untuk menampung berat traktor
C Untuk menghasilkan cengkaman kuat pada tanah
D Untuk mengelakkan traktor dari tergelincir
Jawapan:

27. Rajah menunjukkan penyodok dan lengan bagi satu penggali yang mengangkat beban yang berat.
Prinsip manakah yang digunakan pada lengan penggali itu?
 Bab 2: Tekanan
A Prinsip Pascal
B Prinsip Bernoulli
C Prinsip keseimbangan daya
D Prinsip keabadian momentum
Jawapan:

28. Rajah menunjukkan dua orang penyelam. Jisim kedua-dua penyelam dianggap sama.Penyelam di kedudukan N mengalami tekanan yang lebih tinggi daripada penyelam di kedudukan M kerana
 Bab 2: Tekanan
A berat penyelam di kedudukan N adalah lebih besar daripada berat penyelam di kedudukan M
B kedalaman air di N adalah lebih tinggi daripada kedalaman air di M
C ketumpatan air di N adalah lebih tinggi daripada ketumpatan air di M
D daya keapungan yang bertindak ke atas penyelam N adalah lebih besar daripada daya keapungan yang bertindak ke atas penyelam M
Jawapan:

29. Rajah di bawah menunjukkan keratan rentas sebuah empangan. Ketumpatan air adalah 1000 kg m-3. Berapakah tekanan yang dikenakan oleh air pada Q?
 Bab 2: Tekanan
A 88 000 Pa
B 80 000 Pa
C 78 400 Pa
D 39 200 Pa
Jawapan:

30. Rajah menunjukkan tiga biji bola, X, Y dan Z, yang serupa, masing-masing terendam sepertuhnya di dalam minyak zaitun, gliserin dan turpentin. Kedalaman setiap bola adalah sama. Jenis benang dan pemberat yang digunakan juga adalah sama.Bola manakah yang mengalami tekanan paling rendah?
A  Bab 2: Tekanan
A X
B Y
C Z
Jawapan:

31. Rajah di bawah menunjukkan seekor gajah berjisim 5000 kg ke atas sebuah pentas dengan luas 50 cm2 semasa satu pertunjukkan sarkis.
Berapakah tekanan dikenakan pada pentas itu?
 Bab 2: Tekanan
A 0.1 N m-2
B 1 × 102 N m-2
C 1 × 105 N m-2
D 1 × 107 N m-2
Jawapan:

32. Rajah menunjukkan sebuah bekas berisi air.Perbandingan manakah yang betul mengenai tekanan di P dan di Q?
 Bab 2: Tekanan
A Tekanan di P > tekanan di Q
B Tekanan di P = tekanan di Q
C Tekanan di P < tekanan di Q
Jawapan:

33. Rajah menunjukkan sebuah aerofoil dipasang di belakang kereta Formula One.
 Bab 2: Tekanan
Pernyataan manakah betul apabila kereta itu bergerak laju?
A Tekanan di X lebih besar dari di Y.
B Tekanan di X dan Y adalah sama.
C Halaju udara di X dan Y adalah sama.
D Halaju udara di X adalah lebih besar dari di Y
Jawapan:

34. Gambar rajah manunjukkan sebiji bola pingpong yang tidak jatuh semasa air dialirkan
 Bab 2: Tekanan
Bahagian manakah laju aliran air tinggi?
A bawah bola ping pong
B atas bola ping pong
C sama laju atas dan bawah
Jawapan:

35. Rajah menunjukkan garis Plimsoll yang ditanda pada sisi sebuah kapal. Garis Plimsoll digunakan sebagai garis rujukan untuk mengelakkan lebih muatan.
 Bab 2: Tekanan
Garis Plimsoll ini ditanda berdasarkan kepada ________________.
A Prinsip Pascal
B Prinsip Bernoulli
C Prinsip Archimedes
D Prinsip Keabadian Momentum
Jawapan:

36. Rajah berikut menunjukkan empat beg berjisim sama tetapi berbeza bentuk yang terletak di atas sebuah meja.
 Bab 2: Tekanan
Beg manakah mengenakan tekanan yang paling rendah ke atas meja?

Jawapan:

37. Rajah menunjukkan tapak kasut golf.
Apakah konsep fizik yang terlibat dalam situasi di atas?
 Bab 2: Tekanan
A Daya
B Tekanan
C Keseimbangan daya
D Pemindahan tekanan
Jawapan:

38. Rajah menunjukkan radas untuk mengukur tekanan air.Berapakah tekanan air di X?
 Bab 2: Tekanan
A 71.2 cm Hg
B 75.0 cm Hg
C 78.8 cm Hg
D 82.6 cm Hg
Jawapan:

39. Rajah menunjukkan dua orang penyelam di dalam tasik dan seorang penyelam di dalam laut. Tekanan air pada T, S dan U adalah PT, Ps dan PU masing-masing.
 Bab 2: Tekanan
A PU > PT > Ps
B PU < PT < Ps
C PU = PT > Ps
D PU = PT < Ps
Jawapan:

40. Rajah di bawah menunjukkan sebiji epal sedang terapung dalam sebuah bikar berisi air.
 Bab 2: Tekanan
A Daya keapungan sama dengan jisim air yang disesarkan
B Daya keapungan sama dengan berat epal
C Daya keapungan sama dengan isipadu air yang disesarkan
D Daya keapungan sama dengan jisim epal
Jawapan:

41. Rajah di bawah menunjukkan keratan rentas sebuah empangan. Ketumpatan air adalah 1000 kg m-3. Berapakah tekanan yang dikenakan oleh air pada Q?
 Bab 2: Tekanan
A 88 000 Pa
B 80 000 Pa
C 78 400 Pa
D 39 200 Pa
Jawapan:

42. Rajah di bawah menunjukkan sebiji bola ping pong diletakkan di bawah aliran air. Manakah yang menerangkan pemerhatian di atas?
 Bab 2: Tekanan
A Prinsip Pascal
B Prinsip Bernoulli
C Prinsip Archimedes
D Prinsip Keabadian Momentum
Jawapan:

43. Rajah di bawah menunjukkan tiga bekas diisi dengan air sehingga paras yang sama tinggi. Tekanan yang disebabkan oleh air pada titik X, Y dan Z ialah Px, Py dan Pz masing-masing. Perbandingan manakah yang betul?
 Bab 2: Tekanan
A Px = Py = Pz
B Px < Py < Pz
C Px > Py > Pz
Jawapan:
Klik untuk jawapannya

2


If anyone has anything to discuss regarding to the kindly please comment in the facebook page here.
如有需要讨论任何题目或有什么要基于改进的留言可到 面书上 留言。