1 2 3 4 5 6 7 8

Set 5 Latihan Sejarah Tingkatan 3 Sekolah Menengah KSSM

Senarai Subjek Tingkatan 3

Bab 5: Pentadbiran Barat Di Sarawak Dan Sabah

Klik untuk jawapannya

1. Apakah hasil bumi yang menarik perhatian James Brooke dalam menguasai Sarawak?
A gambir, kopi dan emas
B sutera, kayu balak dan antimoni
C kayu balak, sagu dan padi
D sagu, antimoni dan emas
Jawapan:

2. Pada tahun 1820-an, mengapakah kebanyakan masyarakat melayu bertumpu di Lidah Tanah?
A kawasan strategik
B tanah subur
C penemuan emas
D kutipan cukai
Jawapan:

3. Siapakah yang dihantar oleh Sultan Brunei untuk menyelesaikan masalah di Sarawak?
A Sharif Masahor
B Pengiran Raja Muda Hashim
C Datu Patinggi Ali
D Sultan Omar Ali Saifuddin
Jawapan:

4. Pelbagai strategi yang telah digunakan James Brooke dalam mendapatkan kuasa pemerintahannya. Antaranya adalah rundingan antara Pengiran Raja Muda Hashim. Melalui rundingan tersebut, berapa kali tawaran yang ditawarkan kepada James Brooke?
A Sekali
B Tiga kali
C Dua kali
D Empat kali
Jawapan:

5. Apakah gelaran yang diberikan oleh James Brooke oleh Sultan Brunei?
A Raja Putih Sarawak
B Orang Kuat Sarawak
C Ketua Bebas Sarawak
D Orang Kaya Sarawak
Jawapan:

6. James Brooke telah menerima bantuan ketenteraan dalam usahanya untuk mendapatkan kuasa di Sarawak. Apakah nama kapal yang dimiliki oleh angkatan tentera laut British?
A NAH Diso
B HMS Dido
C Fort Margherita
D Baroness Angela Burdett
Jawapan:

7. James Brooke mengukuhkan kuasanya di Mukah dengan mengambil kesempatan daripada pertelingkahan yang wujud dalam masyarakat tempatan. Siapakah yang disokong oleh James Brooke dalam pertelingkahan ini?
A Pengiran Matusin
B Pengiran Ersat
C Pengiran Nipa
D Pengiran Lepa
Jawapan:

8. Apakah isu yang timbul pada tahun 1885 di kawasan Sungai Trusan?
A kebangkitan orang tempatan
B perebutan kuasa
C pembunuhan beberapa peniaga sarawak
D kegiatan lanun berleluasa
Jawapan:

9. Berapakah bayaran yang diterima oleh James Brooke oleh Sultan Abdul Mumin selain daripada penyerahan Sungai Rajang?
A 4500 Dolar Sepanyol
B 6000 Dolar Sepanyol
C 5500 Dolar Sepanyol
D 5555 Dolar Sepanyol
Jawapan:

10. Siapakah Raja Putih Sarawak yang ketiga?
A James Brooke
B Charles Brooke
C Charles Vyner Brooke
D Charles James Brooke
Jawapan:

11. Mengapakah penduduk tempatan tidak menyenangi Pangeran Indera Mahkota?
A Beliau bersekongkol dengan Brooke
B Beliau mengambil alih tanah penduduk tempatan
C Beliau membunuh ramai rakyat tempatan
D Beliau menaikkan cukai dan kerahan tenaga
Jawapan:

12. Pilih kenyataan yang benar berkaitan dengan individu rajah di atas.
Bab 5: Pentadbiran Barat Di Sarawak Dan Sabah
A Menjalankan aktiviti pengembaraan bersama kapalnya Royalist
B Mendapat sokongan pihak Belanda
C Merupakan Raja Putih yang ke dua di Sarawak
D Menerima pelawaan Pengeran Indera Mahkota untuk menyelesaikan masalah di Sarawak
Jawapan:

13. James Brooke telah menggunakan beberapa strategi untuk meluaskan kuasanya di Sarawak. Pilih kenyataan yang benar.
i Rundingan
ii Ugutan
iii Manipulasi
Iv Pakatan
A i dan ii
B i dan iii
C ii dan iii
D iii dan iv
Jawapan:

14. Perjanjian di antara James Brooke dengan Pengeran Raja Muda Hashim telah berlaku pada 1841. Apakah kesan perjanjian tersebut?
A Sultan Brunei menyerahkan Sarawak dari kawasan Tanjung datu ke Sungai Samarahan
B James Brooke memberi ufti tahunan sebanyak 2500 dolar kepada sultan Brunei
C Sultan mengiktiraf James Brooke sebagai Raja Putih
D James Brooke memerintah Sarawak dan menguasai hasilnya
Jawapan:

15. Berikut adalah langkah yang diambil oleh James Brooke untuk mengukuhkan kuasanya di Sarawak kecuali
A Memperoleh bantuan dan sokongan daripada tentera laut British
B Memperoleh sokongan sebahagian masyarakat tempatan
C Bekerjasama dengan tokoh tempatan seperti Sharif Masahor
D Memperkukuh pertahanan Sarawak
Jawapan:

16. Siapakah Gabenor SBUB yang pertama?
A Alfred Dent
B Charles Lee Moses
C William Hood Treacher
D Sir Rutherford Alcock
Jawapan:

17. Apakah syarat utama yang perlu dipatuhi oleh SBUB untuk menerima Piagam Diraja daripada pihak British?
A Mempertahankan masyarakat peribumi
B Membayar konsesi kepada pihak British
C Memajukan tanaman dagangan
D Mengiktiraf kuasa British
Jawapan:

18. Sebelum pertapakan dan peluasan kuasa SBUB di sabah,kawasan yang dimiliki oleh british ialah ______.
A pulau kapas
B sungai kinabatangan
C kota kinabalu
D pulau balambangan
sungai rajang
Jawapan:

19. Pemodal yang terlibat dalam kegiatan perdagangan di sabah.
A Sultan Ali
B Charles Lee Moses
C James Brooke
D J.W.Torrey
Jawapan:

20. Pembahagian Wilayah dilakukan bagi
A bolehkan pentadbiran dijalankan lebih berkesan
B menyukarkan pentadbiran
C menghancurkan wilayah tersebut
D membebaskan rakyat
Jawapan:

21. Pada tahun 1922 kwsn pentadbiran di sabah
I kudat
II sungai baram
III tawau
IV pedalaman
V pantai timur, pantai barat
A I dan II
B II, III dan V
C I, II dan IV
D I, III, IV dan V
Jawapan:

22. SBUB di sabah diketuai oleh _________.
A pembesar
B ketua jabatn
C pemegang saham
D gabenor
Jawapan:

23. Mengapakah sarang burung menjadi barang dagangan utama Sabah?
A Tidak memerlukan modal
B Diusahakan oleh penduduk tempatan
C Mendapat pasaran yang tinggi di China
D Rahsia perdagangan diwarisi turun temurun
Jawapan:

24. Pada tahun 1888, Syarikat Borneo Utara British (SBUB) dianugerahi Piagam Diraja Kerajaan British. Apakah kesan penganugerahan tersebut?
A Ekonomi Sabah dikawal
B SBUB dapat memerintah Sabah
C Masa depan penduduk Sabah terjamin
D Sabah diperintah oleh SBUB buat selama-lamanya
Jawapan:

25. Mengapakah Dinasti Brooke dan SBUB membentuk sistem pentadbiran berhierarki?
A Mengukuhkan kuasa pemerintah
B Melibatkan penduduk setempat
C Menyelaraskan sistem pentadbiran yang berkesan
D Memastikan kepentingan penduduk tempatan terpelihara
Jawapan:

26. Sistem pemerintahan tempatan di Sarawak dan Sabah adalah Sistem Kesukuan.
Apakah asas pegangan sistem kesukuan tersebut?
A Persamaan suku kaum
B Ketaatan kepada ketua
C Penekanan terhadap adat
D Kepatuhan kepada budaya
Jawapan:

27. Peranan Tukan-tukang Adat di Sabah ialah memastikan setiap upacara adat dilakukan dengan betul. Apakah tujuan upacara tersebut dilakukan dengan betul?
A Mendapat kerjasama kesukuan
B Mengelakkan kejadian bencana
C Melancarkan pentadbiran wilayah
D Meningkatkan ketaatan masyarakat
Jawapan:

28. Siapakah yang dilantik untuk mentadbir Kerajaan Sawaku di Sarawak?
A Datu Merpati Jepang
B Datu Temenggung
C Datu Bendahara
D Datu Patinggi
Jawapan:

29. Sistem kedatuan merupakan sistem pemerintahan tradisi masyarakat Melayu di Sarawak.
Apakah puasat pemerintahan tersebut?
A Kawasan pantai timur
B Bandar-bandar utama
C DPinggir lembah sungai
D Sekitar sungai Sarawak
Jawapan:

30. Apakah persamaan peranan jawatan kedua-dua tokoh Sabah berikut?

Syarif Osman
Datu Kerunding

A Ketua Suku
B Ketua Bebas
C Ketua Kampung
D Ketua Daerah
Jawapan:

31. Mengapakah Pengiran Raja Muda Hashim meminta bantuan James Brooke?
A Mengatasi serangan perompak di Sungai Rajang
B Membantu pembinaan insfrastruktur di pedalaman
C Melakukan pemodenan sistem pentadbiran tempatan
D Menyelesaikan masalah di Sarawak
Jawapan:

32. Maklumat berikut berkaitan dengan perjanjian yang melibatkan James Brooke di Sarawak?
A Menyerahkan ufti tahunan kepada Sultan Brunei
B Melantik James Brooke sebagai penasihat sultan
C Menamatkan kekuasaan Kesultanan Brunei di Sarawak
D Menamatkan tokoh tempatan yang menentang British
Jawapan:

33. Apakah tujuan penghantaran kapal HMS Dido yang dimiliki oleh angkatan tentera laut British ke Sarawak?
A Memerangi ancaman lanun
B Menghapus perang saudara
C Menentang kebangkitan pembesar
D Mengukuh pertahanan Sarawak
Jawapan:

34. Bagaimanakah tindakan James Brooke untuk memperkukuhkan pertahanan di Sarawak?
A Penubuhan Renjer Sarawak
B Pembinaan kubu pertahanan
C Penggubalan undang-undang Barat
D Penghantaran kapal perang HMS Dido
Jawapan:

35. Sultan Abdul Mumin telah menyerahkan Sungai Rajang kepada James Brooke. Mengapakah Sultan Abdul Mumin bertindak demikian?
A Mengatasi ancaman lanun Batang Lupar
B Menyelesaikan isu pembunuhan peniaga di Sarawak
C Membangunkan aktiviti perdaganagan dan pertanian
D Membantu menghapuskan kebangkitan orang tempatan
Jawapan:

36. Apakah asas penting dalam sistem kesukuan di sarawak dan sabah?
A Patuh kepada adat
B Patuh kepada undang-undang
C Patuh kepada arahan pemimpin
D Patuh kepada sistem kehakiman
Jawapan:

37. Pada pengetahuan anda, berapakah kira-kira jumlah etnik di Sabah?
A 27 etnik
B 40 etnik
C 34 etnik
D 45 etnik
Jawapan:

38. Apakah tanggungjawab pemimpin dalam sistem kesukuan di Sarawak?
A Memberikan bantuan
B Menjaga kebajikan penduduk
C Menyelesaikan masalah berkaitan ekonomi
D Menyelesaikan pertelingkahan dalam kalangan penduduk
Jawapan:

39. Apakah gelaran ketua bagi masyarakat Kayan di Sarawak?
A Menteri
B Peran Lepo
C Kelunan Maren
D Ketua Kampung
Jawapan:

40. Apakah gelaran pemimpin bagi masyarakat Bajau di Sabah?
A Matto'a
B Menteri
C Orang Tua
D Tuai Rumah
Jawapan:

41. Nyatakan asas kuasa Kesultanan Brunei di Sarawak?
A Sistem raja
B Jumlah kekayaan
C Jumlah hamba abdi
D Sistem penguasaan tanah
Jawapan:

42. Kawasan manakah di Sabah yang dikuasai oleh Kesultanan Sulu?
A Kawasan Utara
B Kawasan pedalaman
C Kawasan pantai timur
D Kawasan pantai Barat
Jawapan:

43. Siapakah tokoh dalam gambar rajah tersebut?
Bab 5: Pentadbiran Barat Di Sarawak Dan Sabah
A J.W.W Birch
B James Brooke
C Edward Steward
D Mac Michael Mcmahon
Jawapan:

44. Apakah kekayaan yang menjadi perhatian kuasa Barat di Sarawak?
A Padi dan Getah
B Perak dan Timah
C Sagu dan Antimoni
D Minyak dan Kayu Balak
Jawapan:

45. Apakah tugas yang diberikan oleh Sultan Brunei kepada tokoh tersebut di Sarawak?
Bab 5: Pentadbiran Barat Di Sarawak Dan Sabah
A menyelesaikan masalah penentangan
B menyelesaikan masalah perdagangan
C menyelesaikan rundingan dengan Barat
D Menyelesaikan masalah penentangan Rentap
Jawapan:

46. James Brooke mengunakan strategi dalam mendapatkan kuasa pemerintahan di Sarawak. Apakah strategi tersebut?
A Rundingan dan Ugutan
B Rundingan dan Rasuah
C Ugutan dan Memberi Wang
D Peperangan dan Serangan Fizikal
Jawapan:

47. Mengikut pendapat anda, berapakah jumlah bayaran yang diberikan oleh Dinasti Brooke sehingga Sarawak terbentuk seperti yang ada sekarang?
A 4500 Dolar Sepanyol
B 6000 Dolar Sepanyol
C 19000 Dolar Sepanyol
D 19200 Dolar Sepanyol
Jawapan:

48. Apakah faktor menyebabkan pemodal luar ingin menguasai Sabah?
A kemegahan
B keindahan alam
C populasi yang ramai
D Kedudukannya yang strategik
Jawapan:

49. Nyatakan kekayaan ekonomi yang terdapat di Sabah?
A Padi
B Minyak sawit
C Bijih timah dan perak
D Sarang burung, sagu dan rotan
Jawapan:

50. Mengapakah status piagam sangat penting kepada Syarikat Borneo Utara British (SBUB)?
A Melancarkan perang
B Memperolehi pinjaman bank
C Menjadi asas kepada perluasan pengaruh
D Memberikan kekuatan tentera kepada SBUB
Jawapan:

51. Mengapakah Dinasti Brooke membuat pembahagian terhadap wilayah-wilayah yang dikuasainya?
A Pentadbiran dapat dilakukan dengan berkesan
B Memudahkan kawalan pergerakan
C Memudahkan perhubungan
D Serangan yang berkesan
Jawapan:

52. Apakah asas sistem kesukuan?
I Pegangan adat
II Kekuatan adat
III Kepatuhan kepada adat
IV Ketabahan Mengikut adat
A I dan II
B I dan III
C II dan IV
D I, II dan III
Jawapan:

53. Pada pengetahuan anda, ibu negeri Sabah pertama terletak di _____.
A Sandakan
B Kudat
C Tawau
D Tenom
Jawapan:

54. Apakah tugas Orang Kaya-Kaya (O.K.K) dalam pentadbiran British di Sabah?
A Membantu residen
B Menjadi mata-mata
C Membantu pegawai daerah
D Membantu ketua dan pembesar
Jawapan:

55. Dinasti Brooke melibatkan pembesar tempatan dalam pentadbiran kerana ________.
A Menjadi pembantu residen
B Mengelak campur tangan asing
C Memudahkan komunikasi antara pentadbir
D Mengisi kekurangan pegawai-pegawai Eropah
Jawapan:

56. Apakah kelayakan seseorang dipilih sebagai ketua etnik dalam pentadbiran Syarikat Borneo Utara British (SBUB) di Sabah?
A Memiliki tanah yang luas
B Jumlah hamba
C Kepakaran
D Kekayaan
Jawapan:

57. Dalam sistem pentadbiran Tempatan di Sarawak dan Sabah, terdapat jawatan X iaitu
A ketua suku
B ketua rumah
C ketua kaum
D ketua kelas
Jawapan:

58. Berapakah bilangan etnik di Sarawak?
A 10
B 17
C 20
D 27
Jawapan:

59. Berapakah bilangan etnik di Sabah?
A 20
B 34
C 24
D 30
Jawapan:

60. Rumah panjang terkenal di negeri _________.
A Selangor
B Sarawak
C Sabah
D Putrajaya
Jawapan:

61. Sarawak dan Sabah mempunyai sistem pemerintahan tempatan yang tersendiri dikenali...........................
A Sistem Ekonomi
B Sistem Barat
C Sistem Kesukuan
D Sistem Sosial
Jawapan:

62. Sistem kesukuan Sarawak: Bagi masyarakat Bidayuh , sumber autoriti ialah Tua..............
A Kapung
B Kampung
C Desa
D Desaru
Jawapan:

63. Ketua dalam masyarakat Kenyah di Sarawak dikenali sebagai Peran .........................
A Kepo
B Mepo
C Lepo
D Tepo
Jawapan:

64. Ketua dalam masyarakat Kayan di Sarawak dikenali .............................. Maren.
A Kelunan
B Kempunan
C Tabunan
D Kanan
Jawapan:

65. Sistem Kesukuan Sabah, terdapat Majlis Kampung dan ............................
A Ketua Adat
B Tok Adat
C Tukang Adat
D Pak Adat
Jawapan:

66. Tugas tukang Adat ialah...........
A Mengutip cukai
B Memastikan setiap upacara adat dilakukan dengan betul bagi mengelakkan bencana
C Menyelesaikan masalah negara
D Menjaga keamanan
Jawapan:

67. Sawoku, Kalaka, Samarahan dan Melano merupakan kerajaan Melayu di Negeri Sarawak.
A Betul
B Salah
Jawapan:

68. Mengapakah terdapat persamaan dan perbezaan dalam sistem pemerintahan di negeri Sabah & Sarawak?
A Persamaan dan perbezaan ini wujud kerana mempunyai kaitan dengan perkembangan sejarah sosiopolitik yang berlaku di kedua-dua negeri. setiap suku kaum di Sarawak dan Sabah mempunyai ketua rumah tetapi disebut mengikut dialek masing-masing, tetapi mempunyai maksud yang sama.
B Tidak Mempunyai kaitan dengan perkembangan sejarah sosiopolitik
C Sabah dan Sarawak mempunyai ketua tetapi disebut mengikut dialek masing-masing, namun tidak mempunyai maksud yang sama.
Jawapan:
Klik untuk jawapannya

1 2 3 4 5 6 7 8


If anyone has anything to discuss regarding to the kindly please comment in the facebook page here.
如有需要讨论任何题目或有什么要基于改进的留言可到 面书上 留言。