1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Set 3 Latihan Geografi Tingkatan 2 Sekolah Menengah KSSM

Senarai Subjek Tingkatan 2

Bab 3: Pengaruh Pergerakan Bumi Terhadap Cuaca dan Iklim

Bahagian Objektif
1. Bumi berputar di atas __________.
A orbitnya
B paksinya
C jalanraya
D landasan
Jawapan:

2. Bumi beredar mengelilingi __________ di atas orbitnya.
A Bulan
B Bintang
C Matahari
D Planet
Jawapan:

3. Bumi berputar pada paksinya dari ______________.
A Barat ke timur
B Timur ke barat
C Utara ke selatan
D Selatan ke utara
Jawapan:

4. Satu putaran lengkap Bumi di atas paksinya mengambil masa selama _______.
A Satu jam
B Satu hari
C Satu minggu
D Satu bulan
Jawapan:

5. Bumi mengambil masa _________ untuk membuat satu peredaran lengkap mengelilingi Matahari
A Sehari
B Seminggu
C Sebulan
D Setahun
Jawapan:

6. Kesan putaran Bumi pada paksinya ialah ___________.
A Kejadian gempa bumi
B Kejadian Tsunami
C Kejadian siang dan malam
D Kejadian ribut taufan
Jawapan:

7. Bumi berbentuk _______.
A Prisma
B Sfera
C Kubus
D Kuboid
Jawapan:

8. Bahagian Bumi yang menghadap Matahari menerima cahaya Matahari dan mengalami ________.
A Waktu pagi
B Waktu petang
C Waktu malam
D Waktu siang
Jawapan:

9. Kesan putaran Bumi pada paksinya ialah ________.
A Perubahan kedudukan bangunan
B Perubahan keadaan cuaca dan angin
C Perubahan panjang dan kedudukan bayang-bayang
D Perubahan emosi dan tingkahlaku manusia
Jawapan:

10. Matahari terbit dari arah ______.
A Utara
B Selatan
C Timur
D Barat
Jawapan:

11. Antara yang berikut, pernyataan manakah yang betul?
A Bumi berputar pada paksinya dari timur ke barat
B Bumi beredar mengelilingi Matahari pada arah lawan jam
C Bumi mengambil masa 24 jam untuk membuat satu peredaran yang lengkap
D Tempoh putaran lengkap Bumi pada paksinya ialah 1 tahun
Jawapan:

12. Bahagian manakah yang mengalami waktu malam?
Bab 3 Pengaruh Pergerakan Bumi Terhadap Cuaca dan Iklim
A A
B B
C C
D D
Jawapan:

13. Antara yang berikut, yang manakah menyebabkan kejadian siang dan malam?
A Peredaran Bumi pada paksinya
B Peredaran Bulan mengelilingi Bumi
C Peredaran Bumi mengelilingi Matahari
D Putaran Bumi di atas paksinya
Jawapan:

14. Dalam tempoh 24 jam, berapa kali kah kejadian pasang surut akan berlaku
A satu kali
B dua kali
C tiga kali
D empat kali
Jawapan:

15. 2 jenis pergerakan bumi
A Pembiasan dan peredaran
B Pusingan dan putaran
C Putaran dan peredaran
D Peredaran dan pusingan
Jawapan:

16. Kejadian siang dan malam, pembiasan angin lazim,air pasang dan surut. Pernyataan berikut merujuk
A Empat musim
B putaran bumi
C Peredaran bumi
D Solstis
Jawapan:

17. Pasangan musim hemisfera utara - selatan manakah yang betul?
I Panas - luruh
II Sejuk - panas
III Bunga - panas
IV Luruh - bunga
A I dan II
B I dan III
C III dan IV
D II dan IV
Jawapan:

18. Pasang surut air laut bekaitan dengan ...
A Gerhana bulan
B Halaju angin
C Pembiasan angin lazim
D Graviti bulan dan matahari
Jawapan:

19. Daya kariolis bermaksud ...
A Pergerakan arus lautan kesan daripada putaran bumi
B Graviti yang dihasilkan kesan daripada putaran bumi
C Perbezaan waktu tempatan kesan jarak daripada matahari
D Geseran angin menghasilkan cas elektrik pada atmosfera
Jawapan:

20. Pernyataan manakah yang BENAR tentang perbezaan waktu tempatan?
I Terdapat 24 zon waktu temjpatan dunia
II Putaran lengkap bumi mengambil masa 365 ¼ hari
III Setiap 15° longitud putaran bumi bersamaan dengan satu jam
IV Perbezaan waktu tempatan berkaitan dengan kecondongan paksi bumi 23 1/2 °
A I dan II
B I dan III
C III dan IV
D II dan IV
Jawapan:

21. Susunan empat musim manakah yang betul?
A Panas - sejuk - luruh - bunga
B Sejuk - luruh - panas -bunga
C Luruh - bunga - sejuk - panas
D Bunga - panas - luruh - sejuk
Jawapan:

22. Fenomena waktu malam yang lebih panjang berbanding siang berlaku di hemisfera selatan dan pada 21 Jun dikenali sebagai
A Ekunoks musim bunga
B Solstis musim panas
C Ekuinoks musim luruh
D Solstis musim sejuk
Jawapan:

23. Apakah bentuk orbit?
A bulat
B bujur
C simetri
Jawapan:

24. Namakan planet d.
Bab 3 Pengaruh Pergerakan Bumi Terhadap Cuaca dan Iklim
A bumi
B musytari
C zuhal
D marikh
Jawapan:

25. Gambar tersebut menunjukkan kejadian?
Bab 3 Pengaruh Pergerakan Bumi Terhadap Cuaca dan Iklim
A Kejadian 4 musim
B Kejadian siang dan malam
C Kejadian gerhana matahari
Jawapan:

26. Antara yang berikut, pernyataan yang manakah menerangkan tentang putaran bumi?
I Beredar mengelilingi matahari mengikut orbit
II Berputar pada paksinya mengikut arah lawan jam
III Satu putaran lengkap mengambil masa 24jam
IV Menyebabkan kejadian empat musim
A I dan II
B II dan III
C III dan IV
D I dan IV
Jawapan:

27. Pernyataan berikut merujuk kepada
● Bergerak dari Barat ke Tinur mengikut arah lawan jam
● Satu pergerakan lengkap mengambil masa satu hari
A Empat musim
B Putaran bumi
C Peredaran bumi
D Solstis dan ekuinoks
Jawapan:

28. Berdasarkan rajah berikut, kawasan yang manakah mengalami air pasang?
Bab 3 Pengaruh Pergerakan Bumi Terhadap Cuaca dan Iklim
A I dan II
B II dan III
C III dan IV
D I dan IV
Jawapan:

29. Bumi merupakan planet yang keberapa selepas matahari?
A 3
B 4
C 5
D 6
Jawapan:

30. Daya graviti bumi juga dikenali sebagai...
A tarikan graviti
B graviti pneumonial
C daya koriolis
D pergerakan elips
Jawapan:

31. Berapakah kecondongan paksi bumi pada satah tegak?
A 22.5°
B 23.5°
C 24.5°
D 21.5°
Jawapan:

32. Rajah berikut menunjukkan kejadian
Bab 3 Pengaruh Pergerakan Bumi Terhadap Cuaca dan Iklim
A Gerhana bulan
B Gerhana bumi
C Gerhana umbra
D Gerhana matahari
Jawapan:

33. Pada ekuinoks musim luruh, matahari tengahari berada tegak di _________________.
A Garisan Khatulistiwa
B Garisan Jadi
Jawapan:

34. Kesan peredaran bumi
I Kejadian empat musim
II Gerhana bulan
III Gerhana matahari
IV Perbezaan waktu tempatan
A I dan II
B II dan III
C III dan IV
D I, II dan III
Jawapan:

35. Putaran bumi dari barat ke timur menyebabkan kawasan di timur __________ menerima cahaya matahari terlebih dahulu berbanding dengan di sebelah barat.
A Garisan Khatulistiwa
B Garisan Tarikh Antarabangsa
C Garisan Meridian Pangkal
D Garisan Sartan
Jawapan:

36. Matahari tengah hari tegak di atas kepala di Garisan Sartan. Namakan musim tersebut.
A Ekuinoks musim panas
B Ekuinoks musim sejuk
C Solstis musim bunga
D Solstis musim luruh
Jawapan:

37. Pilih contoh negara di benua asia yang mempunyai empat musim.
I Malaysia
II Indonesia
III China
IV Jepun
A I dan II
B II dan III
C III dan IV
D I, II dan III
Jawapan:

38. Jika Solstis musim panas berlaku, apakah musim yang dialami di hemisfera utara dan hemisfera selatan?
A Hemisfera utara:Musim sejuk,Hemisfera selatan:Musim panas
B Hemisfera utara:Musim bunga,Hemisfera selatan:Musim luruh
C Hemisfera utara;Musim panas,Hemisfera selatan:Musim sejuk
D Hemisfera utara:Musim luruh,Hemisfera selatan:Musim bunga
Jawapan:

39. Bilakah gerhana Matahari berlaku?
A Apabila matahari,bulan dan bumi berada dalam satu garisam lurus
B Apabila matahari,bumi dan bulan berada dalam satu garisan lurus
C Apabila bumi,matahari dan bulan berada dalam satu garisan lurus
D Apabila bulan,matahari dan bulan dalam satu garisan lurus
Jawapan:

40. Bumi mengelilingi matahari mengikut _____________ yang berbentuk ___________
A orbitnya, bulat
B orbitnya , elips
C paksinya, elips
D paksinya, bulat
Jawapan:

41. Malaysia terletak di hemisfera _______.
A Selatan
B Utara
C Garis lintang
D Tengah
Jawapan:

42. Susunan garis lintang pada bumi yang betul
A Sartan, artik, khatulistiwa, jadi
B Antartik, jadi, khatulistiwa
C Jadi, sartan ,khatulistiwa
D Artik,sartan, khatulistiwa
Jawapan:

43. Antara yang berikut yang manakah benar tentang sistem suria?
A Sistem suria terdiri daripada matahari dan lapan buah planet utama
B Lapan buah planet beredar mengelilingi matahari diatas orbit yang sama
C Bumi adalah planet yang paling dekat dengan matahari
D Semua planet beredar mengelilingi bumi
Jawapan:

Bahagian Subjektif
1. Nyatakan dua jenis pergerakan bumi.
(a)
(b)
2 Terangkan cara pergerakan bumi.
Bab 3 Pengaruh Pergerakan Bumi Terhadap Cuaca dan Iklim
(a)
Bab 3 Pengaruh Pergerakan Bumi Terhadap Cuaca dan Iklim
(a)

Klik untuk jawapannya

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


If anyone has anything to discuss regarding to the kindly please comment in the facebook page here.
如有需要讨论任何题目或有什么要基于改进的留言可到 面书上 留言。