1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Set 7 Latihan Geografi Tingkatan 2 Sekolah Menengah KSSM

Senarai Subjek Tingkatan 2

Bab 7: Kepelbagaian Iklim dan Pengaruh terhadap Kegiatan Manusia di Asia

Klik untuk jawapannya

1. Benua Asia boleh dibahagikan kepada ....... zon iklim
A satu
B dua
C tiga
D empat
Jawapan:

2. Zon sejuk terletak di latitud
A 10°U hingga 30°U
B 30°U hingga 45°U
C 45°U hingga 65°U
D 65°U hingga 90°U
Jawapan:

3. Iklim Siberia dan Iklim Laurentia terletak di
A zon sejuk sederhana
N zon panas sederhana
C zon panas
D zon sejuk
Jawapan:

4. Iklim Mediterranean dan Ilkim Steppe terletak di
A zon sejuk
B zon panas
C zon sejuk sederhana
D zon panas sederhana
Jawapan:

5. Negara India, Laos dan Myanmar mengalami
A Iklim Jenis China
B Iklim Steppe
C Iklim Monsun Tropika
D Iklim Mediterranean
Jawapan:

6. Negara Uzbekistan, Kirgistan dan Tajikistan mengalami
A Iklim China
B Iklim Laurentia
C Iklim Steppe
D Iklim Siberia
Jawapan:

7. Negara Turki, Syria, Palestine dan Lubnan mengalami
A Iklim Steppe
B Iklim Mediterranean
C Iklim Siberia
D Iklim Laurentia
Jawapan:

8. Musim panas: jangka masa pendek iaitu Mei-Ogos
: suhu kurang 10°C
Musim sejuk : panjang iaitu selama 8 bulan
:bawah takat beku kira-kira -28°C
A Iklim Tundra
B Iklim Laurentia
C Iklim Steppe
D Iklim Mediterranean
Jawapan:

9. Angin baratan membawa hujan maksimum pada musim panas.
Musim sejuk sentiasa diliputi salji
A IIklim Laurentia
B Iklim Steppe
C Iklim Tundra
D Iklim Mediterranean
Jawapan:

10. Suhu musim panas: sederhana panas dan singkat
iaitu 21°C hingga 26°C.
Suhu musim sejuk :sangat sejuk, panjang, kering
-6°C hingga 10°C
A Iklim Siberia
B Iklim Laurentia
C Iklim Steppe
D Iklim China
Jawapan:

11. Hujan tahunan 500 hingga 1000 mm
Min suhu tahunan 9°C hingga 17°C
Julat suhu tahunan 20°C hingga 30°C
A Iklim Laurentia
B Iklim Siberia
C Iklim China
D Iklim Steppe
Jawapan:

12. Hujan yang disebabkan oleh udara panas yang lembab bergerak ke kawasan udara yang lebih sejuk
A Siklon tropika
B Hujan siklon
C Kerpasan
D Hujan perenggan
Jawapan:

13. Min suhu tahunan 15°C
Hujan tahunan 508 mm hingga 1520 mm
Hujan dalam bentuk hujan siklon
A Iklim China
B Iklim Monsun Tropika
C Iklim Khatulsitiwa
D Iklim Siberia
Jawapan:

14. Min suhu tahunan 24°C hingga 27°C
Jumlah hujan tahunan 1000 mm hingga 2000 mm
A Iklim Gurun Panas
B Iklim Monsun Tropika
C Iklim Siberia
D Iklim Mediterranean
Jawapan:

15. Negara: Thailand dan Laos
Ciri :Mengalami musim kering yang nyata
A Iklim Gurun Panas
B Iklim Siberia
C Iklim Steppe
D Iklim Monsun Tropika
Jawapan:

16. Musim panas: menangkap ikan paus, kod dan salmon
Musim sejuk : memburu walrus dan karibu
A Iklim Siberia
B Iklim Tundra
C Iklim Laurentia
D Iklim Steppe
Jawapan:

17. Musim sejuk di kawasan beriklim Tundar adalah panjang iaitu selama enam bulan.
A Betul
B Salah
Jawapan:

18. Bahagian Siberia (Utara) adalah lebih panas berbanding dengan bahagian selatannya.
A Betul
B Salah
Jawapan:

19. Musim sejuk panjang dan melampau
Musim panas sederhana sejuk dan pendek
Kerpasan turun dalm bentuk salji
A Iklim China
B Iklim Tundra
C Iklim Laurentia
D Iklim Gurun Panas
Jawapan:

20. Nama kawasan paling sejuk di Antartika.
A Vostok
B Greenland
C Siberia
Jawapan:

21. Senarai di bawah, yang mana betul untuk kegiatan manusia di kawasan iklim laurentia.
A memburu
B penanaman gandum, kentang dan sayuran
C bekerja di kilang pembuatan
Jawapan:

22. Terdapat unta, biri-biri dan kambing sebagai haiwan ternakan merujuk kepada kawasan iklim
A monsun tropika
B Iklim sejuk
C Iklim tundra
D Iklim panas
Jawapan:

23. Tiga kelompok jenis iklim dalam zon sejuk sederhana ialah
A Tundra, khatulistiwa
B Siberia dan Laurentia
C Gurun panas dan khatulistiwa
D China dan steppe
Jawapan:

24. Negara yang mengalami iklim monsun tropika
A Mesir
B Thailand
C Malaysia
D Jepun
Jawapan:

25. Maksud julat suhu
A Suhu tinggi
B beza suhu di kawasan
C Beza suhu tertinggi dan terendah
D Beza iklim kawasan
Jawapan:

26. Mempunyai angin timuran yang tidak membawa hujan merujuk kepada ciri iklim
A Khatulistiwa
B Steppe
C Gurun panas
D Monsun tropika
Jawapan:

27. Kawasan petempatan orang eskimo merujuk kawasan iklim
A Gurun panas
B Sejuk sederhana
C Iklim sejuk
D Khatulistiwa
Jawapan:

28. Kegiatan ekonominya ialah pemburuan walrus dan karibu merujuk kepada iklim
A Sejek sederhana
B Tundra
C Khatulistiwa
D Gurun panas
Jawapan:

29. Kegiatan ekonomi ialah penanaman gandum, kentang, buah-buahan merujuk kepada iklim
A Laurentia
B Mediterranean
C Gurun panas
D Tundra
Jawapan:

30. Hujan tahunan sedikit hanya 250 hingga 300 mm merupakan ciri iklim
A Monsun tropika
B Khatulistiwa
C Tundra
D Siberia
Jawapan:

31. Min suhu tahunan 25° C merupakan ciri iklim
A Monsun Tropika
B Gurun panas
C Laurentia
D Siberia
Jawapan:

32. Min suhu tahunan nya - 14° C merupakan ciri iklim
A Khatulistiwa
B Monsun Tropika
C Tundra
D Mediterranean
Jawapan:

33. Iklim Gurun Panas mengalami
A panas dan lembap sepanjang tahun
B panas dan kering sepanjang tahun
C empat musim dalam setahun
D sejuk dan kering sepanjang tahun
Jawapan:

34. Kegiatan ekonomi utama penduduk di pantai utara Siberia ialah
A Pertanian
B Perikanan
C Perlombongan
D Pembalakan
Jawapan:

35. Tanaman yang ditanam secara ladang di kawasan oasis, Gurun Arab ialah
A padi
B gandum
C kurma
D getah
Jawapan:

36. Negara yang manakah terletak di zon sejuk?
A Rusia (Utara)
B Korea Utara
C Lubnan
D Korea Selatan
Jawapan:

37. Apakah persamaan ciri iklim di antara kedua-dua negara dalam maklumat berikut?

India
Myanmar

A mengalami musim kering dan lembap yang nyata
B hujan tahunan kurang daripada 500 mm
C panas dan kering sepanjang tahun
D kerpasan turun dalam musim sejuk
Jawapan:

38. Berdasarkan Peta 1, kawasan yang manakah mengalami iklim Gurun Panas?
Bab 7 Kepelbagaian Iklim dan Pengaruh terhadap Kegiatan Manusia di Asia
Jawapan:

39. Apakah kegiatan ekonomi penduduk di kawasan iklim Tundra?
A perniagaan
B pembalakan
C pertanian campur
D memburu haiwan liar
Jawapan:

40. Mengapakah musim dingin di kawasan iklim Laurentia adalah kering?
A angin barat daya
B bentuk muka bumi
C angin monsun tenggara
D angin monsun barat laut bertiup dari darat
Jawapan:

41. Apakah kegiatan ekonomi yang dapat dikaitkan dengan kawasan dalam maklumat berikut?

China (utara)
Korea (Utara)

A pemburuan haiwan
B perikanan laut dalam
C perlombongan
D pembalakan
Jawapan:

42. Mengapakah kawasan Gurun Panas menerima jumlah hujan tahunan yang sedikit?
A kawasan padang pasir
B kedudukan jauh dari laut
C angin kering bertiup dari darat
D terletak di kawasan lindungan hujan
Jawapan:

43. Malaysia mengalami iklim jenis....
A Gurun Panas
B Khatulistiwa
C Monsun Tropika
D Steppe
Jawapan:

44.

-Mengalami musim panas sehingga 38°C.
-Musim sejuk turun sehingga 16°.
-Jumlah hujan kurang 250mm.

A Malaysia
B Arab Saudi
C Korea Selatan
D Kawasan Siberia
Jawapan:

45. Malaysia dan Arab Saudi berada di zon iklim yang sama iaitu zon panas. Mengapakah kuantiti jumlah hujan tahunan antara kedua negara tersebut sangat berbeza? Pilih dua jawapan yang betul.
I kerana tiada hujan di terima di Arab Saudi ketika angin timuran yang kering.
II kerana Malaysia dikelilingi banyak laut yang memberi kadar kelembapan udara yang tinggi
III kerana Arab Saudi kekurangan sungai.
IV kerana Malaysia banyak sungai.
A I dan II
B II dan III
C III dan IV
D I dan IV
Jawapan:

46. Apakah kegiatan manusia di iklim gurun panas?
A pertanian
B perikanan
C pemburuan
D perdagangan
Jawapan:

47. Yang berikut, manakah jenis iklim yang terletak di Zon Panas?
I Iklim Siberia
II Iklim Gurun Panas
III Iklim Monsun Tropika
IV Iklim Khatulistiwa
A I dan II
B II dan III
C II, III dan IV
D I dan IV
Jawapan:

48. Negara Arab Saudi, Iraq dan ________ mengalami Iklim Gurun Panas.
A Brunei Darussalam
B India
C Myanmar
D Oman
Jawapan:

49. Pantai utara Siberia yang terletak dalam lingkungan Garisan Artik mengalami Iklim
A Tundra
B Siberia
C Steppe
D Laurentia
Jawapan:

50. Pekerjaan orang _____ berubah mengikut musim. Pada musim panas mereka menangkap ikan paus dengan menggunakan _______. Tulang ikan paus akan digunakan untuk membuat rangka ______.
A Eskimo ... umiak ... tupik
B Eskimo ... harpoon ... chum
C Eskimo ... umiak ... harpoon
D Eskimo ... harpoon ... tupik
Jawapan:
Klik untuk jawapannya

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


If anyone has anything to discuss regarding to the kindly please comment in the facebook page here.
如有需要讨论任何题目或有什么要基于改进的留言可到 面书上 留言。