1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Set 9 Latihan Geografi Tingkatan 2 Sekolah Menengah KSSM

Senarai Subjek Tingkatan 2

Bab 9: Pemanasan Global

Klik untuk jawapannya

1. Pemanasan global dapat dikaitkan dengan
A Pemanasan suhu bumi
B Penigkatan gas kesan rumah hijau
C Pulau haba
Jawapan:

2. Gambar rajah menunjukkan
 Bab 9 Pemanasan Global
A Kesan rumah hijau
B Pulau Haba
Jawapan:

3. Faktor yang menyebabkan pemanasan global
I Penggunaan racun serangga dan baja kimia
II Penyahutanan
III Pembakaran terbuka
IV Penggunaan baja organik
A I dan II
B I dan III
C III dan IV
D I, II dan III
Jawapan:

4. Faktor semula jadi pemanasan global
I Letusan gunung berapi
II Pancaran mata hari berlebihan
III Kebakaran hutan secara semula jadi
IV Tiada seperti di atas.
A I dan II
B I dan III
C III dan IV
D I, II dan III
Jawapan:

5. Punca peningkatan aras laut
I Penurunan suhu air laut
II Pencairan ais di kutub
III Peningkatan suhu air laut
A I dan II
B I dan III
C II dan III
D I, II dan III
Jawapan:

6. Kesan daripada gambar rajah di atas
 Bab 9 Pemanasan Global
I Kemerosotan sumber makanan
II Tidak boleh jalankan aktiviti pertanian
III Kesuburan tanih meningkat
A I dan II
B I dan III
C II dan III
D I, II dan III
Jawapan:

7. Pemanasan global mendatangkan impak terhadap kesihatan manusia seperti
I Kanser kulit
II Batuk
III Katarak mata
A I dan II
B I dan III
C II dan III
D I, II dan III
Jawapan:

8. Antara yang berikut, pernyataan manakah yang dikaitkan dengan pemanasan global?
A Proses pembandaran
B Pembakaran hutan
C Pembinaan sistem pengangkutan
D Pertambahan populasi penduduk
Jawapan:

9. Bagaimanakah masyarakat boleh mengurangkan kesan pemanasan global?
A Memberi sumbangan derma
B Menggunakan bahan api fosil
C Menanam pokok di sekeliling rumah
D Menjalankan kegiatan pertanian
Jawapan:

10. Nyatakan aktiviti manusia yang menyumbang kepada pemanasan global
A Pertanian dan penternakan
B Jalan raya dilebarkan
C Pembinaan petempatan
D Letusan gunung berapi
Jawapan:

11. Kawasan yang menerima kesan pemanasan global yang ketara ialah
A Kawasan perindustrian
B Kawasan puncak gunung
C Kawasan luar bandar
D Kawasan tepi laut
Jawapan:

12. Faktor semula jadi yang menyumbang kepada fenomena pemanasan global ialah
A Kejadian tsunami
B Kejadian gempa bumi
C Pelepasan sisa toksik ke dalam sungai
D Pembakaran hutan secara semula jadi
Jawapan:

13. Pilih pernyataan yang Salah mengenai amalan 5R
A Berkongsi kenderaan
B Pendidikan alam sekitar
C Amalan kitar semula
D Menggunakan pengangkutan awam
Jawapan:

14. Bagaimanakah pemanasan global menyebabkan kemerosotan bekalan makanan dunia?
A Suhu panas menyebabkan kejadian kebakaran tanaman secara semula jadi
B Suhu panas mengeringkan lautan
C Suhu panas menyebabkan tanih menjadi kering dan tidak subur
D Suhu panas menyebabkan penduduk tidak dapat keluar ke ladang
Jawapan:

15. Pilih pernyataan yang benar mengenai aktiviti manusia dan gas yang terhasil
A Pengangkutan - karbon dioksida
B Perindustrian - metana
C Pertanian - sulfur dioksida
D Pembakaran terbuka - metana
Jawapan:

16. Pilih pernyataan yang benar mengenai penguatkuasaan undang-undang dalam mengurangkan kesan pemanasan global
A Akta perlombongan Petroleum 1973
B Akta kerajaan tempatan 1997
C Akta perhutanan 1984
D Akta pengangkutan jalan 2014
Jawapan:

17. Apakah persamaan gas-gas di bawah?
-karbon dioksida
-karbon monoksida
A Gas semula jadi di bumi
B Terhasil daripada racun serangga
C Menyerap pantulan cahaya matahari
D Memanaskan permukaan bumi
Jawapan:

18. Berikut adalah gas yang boleh dikaitkan dengan pemanasan global kecuali
A Karbon dioksida
B Oksigen
C Kloroflorokarbon
D Nitrogen dioksida
Jawapan:

19. Pernyataan manakah yang berkaitan dengan gambar rajah tersebut?
 Bab 9 Pemanasan Global
A Bumi semakin sejuk disebabkan oleh gas rumah hijau
B Haba dari matahari diserap oleh bumi dan menghilang
C Pancaran matahari menyebabkan kandungan oksigen semakin bertambah
D Haba matahari diserap oleh bumi dan dipantulkan semula ke atmosfera dan dipantulkan semula ke bumi.
Jawapan:

20. Faktor-faktor manusia yang menyebabkan pemanasan global boleh dikaitkan dengan aktiviti berikut:
I aktiviti pertanian yang menggunakan racun seranggga
II letusan gunung berapi
III kebakaran hutan secara semula jadi
IV penyahutanan secara besar besaran
A I dan II
B I dan IV
C II dan III
D I, II dan III
Jawapan:

21. Pembakaran petroleum dalam gambar tersebut menyebabkan pelepasan gas.
 Bab 9 Pemanasan Global
I oksigen
II nitrus oksida
III karbon dioksida
IV kloroflorokarbon
A I dan II
B I dan IV
C II dan III
D I, II dan III
Jawapan:

22. Aktiviti dalam gambar tersebut telah menyebabkan kesan rumah hijau. Apakah gas yang dilepaskan ke atmosfera?
 Bab 9 Pemanasan Global
I Metana
II Nitrus Oksida
III Karbon dioksida
IV Kloroflorokarbon
A I dan II
B I dan III
C II dan III
D III dan IV
Jawapan:

23. Letusan gunung berapi merupakan faktor semula jadi pemanasan global. Apakah gas yang dilepaskan oleh letusan gunung berapi tersebut?
I kloroflorokarbon
II oksigen
III sulfur dioksida
IV karbon dioksida
A I dan II
B I dan III
C II dan III
D III dan IV
Jawapan:

24. Apakah yang akan terjadi sekiranya ais pada gambar tersebut cair disebabkan oleh pemanasan global?
 Bab 9 Pemanasan Global
A air laut semakin bersih
B peningkatan aras laut
C wujudnya pulau-pulau baru
D pencemaran laut semakin kurang
Jawapan:

25. Berikut adalah kesan peningkatan aras laut kecuali?
A banjir besar dan hakisan
B menenggelamkan kawasan daratan
C kawasan daratan semakin tinggi
D menjejaskan sumber makanan dan air bersih
Jawapan:

26. Pemanasan global boleh menyebabkan kemerosotan sumber makanan. Apakah punca keadaan ini boleh berlaku?
I air laut menjadi lebih panas dan mengganggu ekosistem marin
II banjir memusnahkan kawasan pertanian
III tanah menjadi tandus dan tidak sesuai untuk pertanian
IV banjir membekalkan sumber air bersih
A I dan II
B I dan III
C I, II dan III
D III dan IV
Jawapan:

27. Bagaimanakah aktiviti manusia dalam gambar di bawah menyebabkan pemanasan global?
 Bab 9 Pemanasan Global
A meningkatkan pencemaran atmosfera
B mengurangkan pancaran matahari
Jawapan:

28. Antara berikut, gas yang manakah menyebabkan peningkatan suhu atmosfera?
I oksigen
II nitrogen oksida
III karbon dioksida
A I dan II
B I dan IV
C II dan III
D I, II dan III
Jawapan:

29. Apakah kegiatan ekonomi yang paling terjejas akibat pemanasan global?
A perlombongan
B pelancongan
C pembalakkan
D pertanian
Jawapan:

30. Bagaimanakah pemanasan global menyebabkan kemerosotan sumber makanan?
A suhu atmosfera semakin menurun
B tanah sentiasa ditakungi air
C paras air laut meningkat
D tanah menjadi tandus
Jawapan:

31. Antara berikut yang manakah tergolong dalam amalan 5R?
 Bab 9 Pemanasan Global
I baik pulih
II pelihara
III guna semula
IV jual semula
A I dan II
B I dan III
C II dan III
D I, II dan IV
Jawapan:

32. Penggunaan sumber alternatif dapat mengurangkan pemanasan global. Antara yang berikut, yang manakah sumber alternatif?
I tenaga suria
II tenaga ombak
III tenaga elektrik
IV tenaga arang batu
A I dan II
B I dan IV
C II dan III
D I, II dan III
Jawapan:

33. Apakah kegiatan manusia yang menyebabkan pemanasan global?
I penerokaan hutan
II kebakaran hutan
III letusan gunung berapi
IV pembakaran bahan api fosil
A I dan II
B I dan IV
C II dan III
D I, II dan III
Jawapan:

34. Apakah yang berlaku jika berlakunya peningkatan gas karbon dioksida dalam udara?
A Kesan rumah hijau
B Hujan perolakan
C Ribut taufan
D Jerebu
Jawapan:

35. Antara yang berikut, yang manakah menunjukkan berlakunya pemanasan global?
I Pemanasan air laut
II Pencairan ais di kutub
III Tanah menjadi lembap
IV Hujan dalam bentuk ais
A I dan II
B I dan IV
C II dan III
D I, II dan III
Jawapan:

36. Berikut merupakan kesan peningkatan aras air laut kecuali .
A Gangguan cuaca
B Kemerosotan sumber makanan
C Wujud spesies baharu
Jawapan:

37. Berikut merupakan pertambahan kaedah kitar semula bagi mengurangkan pemanasan global kecuali ...
A Rethink
B Repair
C Reuse
D Reduce
Jawapan:

38. Apakah contoh gas rumah hijau?
A Oksigen
B Hidrogen
C Helium
D CFC
Jawapan:

39. Merupakan gas rumah hijau yang dilepaskan secara semula jadi.
A Karbon monoksida
B Sulfur dioksida
C Nitrogen dioksida
D Karbon dioksida
Jawapan:

40. Penggunaan baja kimia dalam pertanian skala besar penyebab utama pembebasan gas .
A CFC
B metana
C karbon dioksida
D sulfur dioksida
Jawapan:

41. Gas yang dilepaskan ke atmosfera hasil penggunaan alat penyejuk di rumah ialah ...
A metana
B oksigen
C sulfur dioksida
D kluorofluorokarbon
Jawapan:

42. Pembakaran terbuka adalah penyumbang kepada gas ...
A karbon dioksida
B karbon monoksida
C nitrogen dioksida
D sulfur dioksida
Jawapan:

43. Pencairan ais di kutub memberi kesan yang besar terhadap ...
A lapisan ais di Greenland.
B lapisan ais di Iceland.
C benua Artik.
D benua Antartik.
Jawapan:

44. Gelombang panas di Rusia adalah penyebab utama kepada ...
A pencairan ais di kutub.
B menenggelamkan kawasan daratan.
C kemusnahan penuaian bijiran.
Jawapan:

45. Berikut merupakan negara yang menerima kesan gelombang panas ialah kecuali ...
A Angola
B Sudan
C Algeria
Jawapan:

46. Kejadian banjir besar di Pakistan pada tahun 2010 adalah disebabkan pemanasan global yang mengakibatkan ...
A La Nina
B El Nino
Jawapan:

47. Perubahan cuaca yang tidak menentu dapat dilihat daripada ...
A hidupan marin musnah.
B hujan yang tidak menentu.
C lapisan ais cair.
Jawapan:

48. Protokol Kyoto 1997 adalah perjanjian antarabangsa bagi mengurangkan ..... dan kesan ...
A pencemaran udara, kesan rumah hijau.
B penggunaan CFC, gas rumah hijau.
C pemanasan global, pencairan ais di kutub.
Jawapan:

49. Alat catalytic converter dipasang pada enjin kenderaan bermotor bagi ...
A menapis gas berbahaya dan mengurangkan asap hitam
B menukarkan gas berbahaya kepada gas yang kurang berisiko
C mengurangkan bunyi bising pada enjin dan menjimatkan penggunaan petrol
Jawapan:

50. Proses ........................ berlaku apabila sebahagian besar haba daripada pancaran matahari diserapkan oleh bumi dan bertindak memanaskan bumi.
A pantulan
B kondensasi
C penyerapan
D pembekuan
Jawapan:

51. Apakah nama perjanjian yang dibuat untuk mengurangkan pencemaran udara dan kesan rumah hijau?
A Perjanjian Kyoto
B Protokol Kyoto
C Undang-undang Kyoto
Jawapan:

52. Di Asia terdapat berapa zon Iklim?
A 2
B 4
C 6
D 8
Jawapan:

53. Pemanasan global merupakan isu yang berkaitan dengan
A bentuk muka bumi
B cuaca
C tanih
D suhu
Jawapan:

54. Pernyataan yang dikaitkan dengan pemanasan global ialah
I sebahagian cahaya matahari dipantulkan ke angkasa
II haba disebarkan oleh molekul rumah hijau
III hujan lebat turun pada awal pagi
IV musim kering yang nyata
A I dan II
B I dan IV
C II dan III
D III dan IV
Jawapan:

55. Aktiviti pertanian yang menyebabkan pemanasan global dikaitkan dengan
A bioteknologi
B baja kompos
C racun serangga
D tanaman hidroponik
Jawapan:

56. Aras air laut meningkat disebabkan
I pencairan ais
II bencana alam
III pembakaran terbuka
IV suhu air laut meningkat
A I dan II
B I dan IV
C II dan III
D IIII dan IV
Jawapan:

57. Antara kesan disebabkan gangguan cuaca ialah
I kemusnahan flora dan fauna
II Taburan hujan tidak menentu
III sumber makanan terjejas
IV menenggelamkan kawasan daratan
A I dan II
B I dan IV
C II dan III
D III dan IV
Jawapan:
Klik untuk jawapannya

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


If anyone has anything to discuss regarding to the kindly please comment in the facebook page here.
如有需要讨论任何题目或有什么要基于改进的留言可到 面书上 留言。