1 2 3 4 5 6 7 8 9

Set 8 Latihan Sains Tingkatan 1 Sekolah Menengah KSSM

Senarai Subjek Tingkatan 1

Bab 8: Cahaya Dan Optik

1. Apakah ciri-ciri imej yang dibentuk oleh cermin satah?
Bab 8 Cahaya Dan Optik
A Nyata
B Songsang sisi
C Lebih kecil
D Lebih Besar
Jawapan:

2. Imej yang tidak dapat terbentuk pada skrin
Pernyataan berikut merujuk kepada:
A Imej sahih
B Imej maya
Jawapan:

3. Antara alat optik yang menggunakan konsep pantulan cahaya adalah ....
I Cermin mata
II Periskop
III Kaleidoskop
IV Teropong
A. I dan II
B. I dan III
C. II dan III
D. III dan IV
Jawapan:

4. Apakah ciri imej yang dihasilkan oleh objek tersebut?
Bab 8 Cahaya Dan Optik
A Imej lebih kecil
B Imej lebih besar
C Imej sama saiz
Jawapan:

5. Apakah tujuan meletakkan cermin cembung pada cermin sisi kereta?
A Membesarkan imej
B Menjadikan kawasan lebih luas
C Menghapuskan titik buta
Jawapan:

6. Apakah jenis cermin yang digunakan dalam kedai runcit?
A Cembung
B Cekung
C Sahih
Jawapan:

7. Cermin berikut menggunakan konsep cahaya
Bab 8 Cahaya Dan Optik
A pantulan cahaya
B pembiasan cahaya
C penyebaran cahaya
Jawapan:

8. Cermin tersebut adalah cermin
Bab 8 Cahaya Dan Optik
A satah
B cekung
C cembung
Jawapan:

9. Ilusi pensel bengkok didalam air adalah disebabkan oleh ...
A pembengkokan cahaya
B pelurusan cahaya
C cahaya bergerak
D pensel sedia bengkok
Jawapan:

10. Apabila cahaya bergerak dari medium kurang tumpat ke medium tumpat pada suatu sudut, cahaya akan dibengkokkan .....
A menjauhi garisan normal
B mendekati garisan normal
C lurus
D tiada perubahan
Jawapan:

11. Alat optik berikut menggunakan konsep
Bab 8 Cahaya Dan Optik
A pantulan cahaya
B pembiasan cahaya
C penyebaran cahaya
Jawapan:

12. Pilih penyataan yang SALAH tentang sifat cahaya
A cahaya bergerak lurus
B cahaya boleh menembusi objek legap
C caahaya boleh disebarkan oleh titisan air di langit membentuk pelangi
Jawapan:

13. Pilih pernyataan yang BETUL tentang bayang-bayang
A terbentuk apabila cahaya melalui objek legap
B panjang sewaktu tengahari dan semakin pendek apabila menjelang petang
C menunjukkan bahawa cahaya boleh dibengkokkan
Jawapan:

14. Pilih ciri bagi cermin satah
I maya
II songsang sisi
III saiz objek lebih kecil
IV jarak objek lebih jauh berbanding jarak imej
A. I dan II
B. I dan IV
C. II dan III
D. III dan IV
Jawapan:

15. Pilih penyataan yang BENAR tentang rajah
Bab 8 Cahaya Dan Optik
I sudut i = sudut r
II sinar A, sinar B dan garis normal berada pada satah yang berbeza
III sudut i > sudut r
IV sinar A, sinar B dan garis normal berada pada satah yang sama
A. I dan II
B. I dan IV
C. II dan III
D. II dan IV
Jawapan:

16. Apabila cahaya putih dipecahkan kepada 7 spektrum warna, ianya merupakan fenomena ...
A pantulan cahaya
B pembiasan cahaya
C penyebaran cahaya
D penyerakan cahaya
Jawapan:

17. Cahaya warna apakah yang paling kurang dibiaskan semasa penyebaran cahaya?
A Merah
B Biru
C Indigo
D Ungu
Jawapan:

18. Rajah menunjukkan aplikasi konsep
Bab 8 Cahaya Dan Optik
A pantulan cahaya
B penyebaran cahaya
C penyerakan cahaya
D pembiasan cahaya
Jawapan:

19. Cahaya akan dibengkokkan apabila merambat melalui dua medium berbeza ketumpatan.
Bab 8 Cahaya Dan Optik
A Pembiasan cahaya
B Pantulan cahaya
C Penyebaran cahaya
Jawapan:

20. Pilih penyataan yang BENAR tentang rajah
Bab 8 Cahaya Dan Optik
I cahaya merambat dari medium lebih tumpat ke kurang tumpat
II sinar biasan mendekati garis normal
III sinar biasan menjauhi garis normal
IV cahaya merambat dari medium kurang tumpat ke lebih tumpat
A. I dan II
B. I dan IV
C. II dan III
D. II dan IV
Jawapan:

21. Apakah yang menyebabkan fenomena langit menjadi berwarna?
A pantulan cahaya
B pembiasan cahaya
C penyebaran cahaya
D penyerakan cahaya
Jawapan:

22. Pilih pernyataan yang SALAH tentang spektrum warna
Bab 8 Cahaya Dan Optik
A Fenomena pembiasan cahaya
B Warna merah bergerak paling laju
C Warna ungu bergerak paling laju
D Cahaya putih dibiaskan apabila melalui prisma
Jawapan:

23. Pilih pernyataan yang BENAR tentang pembentukan pelangi
A Cahaya dibiaskan oleh titisan air hujan
B Cahaya merah dibiaskan paling banyak
C Warna ungu dibiaskan paling sedikit
Jawapan:

24. Cahaya dipantulkan dan diserakkan dalam kesemua arah oleh zarah-zarah terampai
A Penyerakan cahaya
B Penyebaran cahaya
C Pembiasan cahaya
Jawapan:

25. Langit kelihatan biru pada waktu siang kerana
A Panjang gelombang warna biru paling tinggi
B Warna biru paling sedikit diserakkan
C Kedudukan matahari paling jauh dengan bumi
Jawapan:

26. Matahari kelihatan berwarna merah pada waktu senja kerana
A Panjang gelombang warna merah paling tinggi
B Warna merah paling kurang diserakkan
C Kedudukan matahari paling dekat dengan bumi
Jawapan:

27. Pilih warna primer cahaya
A Merah, kuning, hijau
B Merah, biru, hijau
C Kuning, biru, hijau
Jawapan:

28. Warna yang terbentuk akibat penambahan warna-warna primer adalah
A magenta, biru, sian
B magenta, hijau, kuning
C magenta, sian, kuning
Jawapan:

29. Apakah warna yang terhasil di K?
Bab 8 Cahaya Dan Optik
A magenta
B sian
C kuning
Jawapan:

30. Apakah warna yang terhasil apabila cahaya putih melalui penapis tersebut?
Bab 8 Cahaya Dan Optik
A Kuning
B Kuning, hijau, merah
C Kuning, hijau, biru
Jawapan:

31. Apakah warna yang dihasilkan pada skrin apabila melalui dua penapis tersebut
Bab 8 Cahaya Dan Optik
A magenta
B merah
C magenta, biru, merah
D tiada warna dihasilkan
Jawapan:

32. Apakah warna yang akan sampai ke mata pemerhati
Bab 8 Cahaya Dan Optik
A hijau
B hijau, merah, kuning
C putih
D hijau, biru, sian
Jawapan:

33. Apakah warna yang akan sampai ke mata pemerhati
Bab 8 Cahaya Dan Optik
A hijau
B merah
C putih
D hitam
Jawapan:

34. Apakah warna cahaya sekunder?
I Sian
II Magenta
III Biru
IV Kuning
A. I dan II
B. I dan IV
C. I, II dan III
D. I, II dan IV
Jawapan:

35. Warna cahaya yang sama dengan objek akan dipantulkan manakala warna cahaya lain akan diserap merupakan prinsip ....
A Pantulan cahaya
B Penyebaran cahaya
C Penambahan cahaya
D Penolakan cahaya
Jawapan:

36. Mengapakah objek kelihatan berwarna putih?
A kerana putih menyerap semua cahaya
B kerana putih memantulkan semua cahaya
C kerana putih memantulkan cahaya putih
D kerana cahaya sekeliling berwarna putih
Jawapan:

37. Harlina berdiri 2 meter dari cermin satah. Kemudian dia mengundur menjauhi cermin sebanyak 1 meter. Apakah jarak Harlina dengan imejnya?
A 2 meter
B 3 meter
C 6 meter
D 8 meter
Jawapan:

38. Apakah jenis cermin yang membantu pekedai melihat setiap sudut pasaraya untuk mengelak kecurian?
A cermin cekung
B cermin cembung
C cermin satah
Jawapan:

39. Apakah alatan optik di atas yang digunakan untuk melihat imej yang bewarna warni?
Bab 8 Cahaya Dan Optik
A periskop
B teleskop
C stateskop
D kaleidoskop
Jawapan:

40. Pernyataan yang manakah menerangkan dengan tepat bagi kejadian di atas?
Bab 8 Cahaya Dan Optik
A Cahaya bergerak lurus
B Cahaya bergerak cepat daripada bunyi
C Cahaya boleh disebarkan
D Cahaya boleh dipantulkan
Jawapan:

41. Sifat cahaya yang manakah dapat menerangkan aplikasi di atas?
Bab 8 Cahaya Dan Optik
A Cahaya bergerak lurus
B Cahaya bergerak cepat daripada bunyi
C Cahaya boleh disebarkan
D Cahaya boleh dipantulkan
Jawapan:

42. Sifat cahaya yang manakah dapat menerangkan fenomenad di atas?
Bab 8 Cahaya Dan Optik
A Cahaya bergerak lurus
B Cahaya boleh dibiaskan
C Cahaya boleh disebarkan
D Cahaya boleh dipantulkan
Jawapan:

43. Apakah sifat cahaya yang berkaitan dengan aplikasi dalam rajah di bawah?
Bab 8 Cahaya Dan Optik
A cahaya boleh ditambah dan ditolak
B cahaya boleh dipantulkan
C cahaya boleh disebarkan
D cahaya boleh diserakkan
Jawapan:

44. Apakah sifat cahaya yang berkaitan dengan fenomena dalam rajah di bawah?
Bab 8 Cahaya Dan Optik
A cahaya boleh ditambah dan ditolak
B cahaya boleh dipantulkan
C cahaya boleh disebarkan
D cahaya boleh diserakkan
Jawapan:

45. Rajah menunjukkan imej sebuah jam dinding yang dilihat Khairul dalam sebuah cermin. Berapakah masa sebenar yang ditunjukkan oleh jam tersebut?
Bab 8 Cahaya Dan Optik
A 7.45
B 3.15
C 5.45
D 4.15
Jawapan:

46. Apabila cahaya menyentuh permukaan pada 90o....
Bab 8 Cahaya Dan Optik
A cahaya dibiaskan mendekati normal
B cahaya dibiaskan menjauhi normal
C cahaya tidak dibiaskan
Jawapan:

47. Sebuah pasu bunga diletakkan di titik O, di hadapan cermin satah. Emily berdiri di titik P, Q, R dan S. Tentukan dua kedudukan Emily supaya dia dapat melihat imej pasu itu di dalam cermin.
Bab 8 Cahaya Dan Optik
A P dan Q
B Q dan R
C R dan S
D P dan S
Jawapan:

48. Berikut adalah aplikasi pembiasan cahaya dalam kehidupan kecuali..
A Dasar kolam kelihatan lebih cetek
B Pensel kelihatan bengkok dalam air
C Kerlipan bintang
D Pembentukan pelangi
Jawapan:

49. Wayang kulit diaplikasikan dari konsep
A Cahaya boleh dipantulkan
B Cahaya boleh dibiaskan
C Cahaya bergerak lurus
D Cahaya boleh diserakkan
Jawapan:

50. Perkataan 'AMBULANS' di tulis secara songsang sisi menggunakan aplikasi
A pantulan
B pembiasan
C penyerakan
D penambahan cahaya
Jawapan:
Klik untuk jawapannya

1 2 3 4 5 6 7 8 9


If anyone has anything to discuss regarding to the kindly please comment in the facebook page here.
如有需要讨论任何题目或有什么要基于改进的留言可到 面书上 留言。