1 2 3 4 5 6 7 8 9

Set 2 Latihan Sains Tingkatan 1 Sekolah Menengah KSSM

Senarai Subjek Tingkatan 1

Bab 2 Sel Sebagai Unit Asas Hidupan

Klik untuk jawapannya

1. Apakah maksud Sel?
A sel ialah BUKAN mikroorganisma
B sel ialah unit asas hidupan
C sel ialah saraf
D sel mudah dilihat dengan mata kasar
Jawapan:

2. Antara berikut, struktur manakah yang tidak terdapat dalam sel haiwan?
A Kloroplas
B Membran Sel
C Mitokondria
D Sitoplasma
Jawapan:

3. Bahagian yang berfungsi sebagai pusat pengawalan semua aktiviti sel dinamakan sebagai
A klorofil
B nukleus
C sitoplasma
D mitokondria
Jawapan:

4. Berikut adalah struktur yang terdapat dalam sel haiwan kecuali...
A sitoplasma
B klorofil
C membran sel
D nukleus
Jawapan:

5. Mitokondria terdapat di dalam
A sel haiwan
B sel tumbuhan
C sel haiwan dan sel tumbuhan
Jawapan:

6. Apakah struktur pada sel tumbuhan yang memberikan bentuk yang tetap pada sel tersebut?
A Dinding sel
B membran sel
C sitoplasma
D vakuol
Jawapan:

7. Apakah struktur pada sel tumbuhan yang membezakannya dengan sel haiwan?
A dinding sel,vakuol dan kloroplas
B nukleus,sitoplasma
C membran sel, dinding sel
D vakuol,kloroplas
Jawapan:

8. Tumbuhan berkebolehan untuk membuat makanan sendiri. Apakah struktur pada sel tumbuhan yang boleh membantu proses tersebut?
A kloroplas
B nukleus
C vakuol
D mitokondria
Jawapan:

9. Apakah struktur pada sel tumbuhan yang membezakannya dengan sel haiwan?
Anukleus,sitoplasma
B dinding sel,vakuol dan kloroplas
C membran sel, dinding sel
D vakuol,kloroplas
Jawapan:

10. Kahadiran struktur ini pada sel tumbuhan memberikan kesegahan (kuat) kepada tumbuhan. Apakah struktur tersebut?
A sitoplasma
B membran sel
C Vakuol
D kloroplas
Jawapan:

11. Sel terdiri dari dua jenis.
A BETUL
B SALAH
Jawapan:

12. Sel tumbuhan dan sel haiwan adalah unit asas benda hidup.
A BETUL
B SALAH
Jawapan:

13. Sel tumbuhan dan sel haiwan menjalankan fungsi kehidupan seperti perkumuhan, pembiakan dan respirasi.
A BETUL
B SALAH
Jawapan:

14. Sel tumbuhan menjalankan proses fotosintesis dengan bantuan
A nukleus
B mitokondria
C kloroplas
D sitoplasma
Jawapan:

15. Tindakbalas kimia dalam sel berlaku di A Sitoplasma B Nukleus C Membran sel D Dinding sel Jawapan:

16. Struktur sel yang mengawal keluar masuk bahan di sel ialah
A Dinding sel
B Membran sel
C Nukleus
D Mitokondria
Jawapan:

17. Ini ialah sel
Bab 2 Sel Sebagai Unit Asas Hidupan
A haiwan
B tumbuhan
Jawapan:

18. Ini ialah sel
Bab 2 Sel Sebagai Unit Asas Hidupan
A haiwan
B tumbuhan
Jawapan:

19. Apakah yang membezakan sel haiwan dan sel tumbuhan?
A Nukleus
B Mitokondria
C Kloroplas
D Membran sel
Jawapan:

20. Unisel ialah organisma yang
A mengandungi satu sel sahaja
B mengandungi banyak sel
C boleh membuat makanan sendiri
D menghasilkan tenaga
Jawapan:

21. Manusia ialah satu contoh multisel yang terdiri daripada pelbagai jenis sel. Yang manakah bukan jenis sel yang terdapat dalam badan manusia?
A Sel pembiakan
B Sel epitelium
C Sel saraf
D Sel pengawal
Jawapan:

22. Sistem badan manusia yang berfungsi menyokong badan dan melindungi organ dalaman ialah
A Sistem peredaran darah
B Sistem rangka
C Sistem limfa
D Sistem saraf
Jawapan:

23. Dalam proses fotosintesis, tumbuhan menghasilkan gas karbon dioksida, air dan _______.
A oksigen
B cahaya
C glukosa
D tenaga
Jawapan:

24. Apakah nama saintis yang mencipta mikroskop ringkas pada tahun 1665?
A Albert Einstein
B Robert Hooke
C Anthony Bordain
Jawapan:

25. Apakah yang berlaku apabila sel membahagi tanpa kawalan?
A Hipertensi
B Kanser
C Diabetes
Jawapan:

26. Pilih DUA struktur yang tiada dalam sel haiwan?
Bab 2 Sel Sebagai Unit Asas Hidupan
A Dinding sel
B Membran sel
C Mitokondria
D Vakuol
Jawapan:

27. T memberi bentuk yang tetap kepada sel. Apakah struktur T?
Bab 2 Sel Sebagai Unit Asas Hidupan
A Sitoplasma
B Mitokondria
C Dinding sel
D Vakuol
Jawapan:

28. Antara berikut yang manakah adalah sel yang TIDAK terdapat pada tumbuhan?
Bab 2 Sel Sebagai Unit Asas Hidupan
A Sel epitelium
B Sel epidemis
C Sel palisad
D Sel pengawal
Jawapan:

29. Namakan bahagian berlabel Z.
Bab 2 Sel Sebagai Unit Asas Hidupan
A Membran sel
B Dinding sel
C Sitoplasma
D Nukleus
Jawapan:

30. Bertindak sebagai medium tindak balas kimia berlaku
Bab 2 Sel Sebagai Unit Asas Hidupan
A W
B X
C Y
D Z
Jawapan:

31. Sel tumbuhan dapat dilihat di bawah mikroskop dengan kehadiran larutan
Bab 2 Sel Sebagai Unit Asas Hidupan
A iodin
B metilena biru
C benedict
Jawapan:

32. Namakan bahagian berlabel P
Bab 2 Sel Sebagai Unit Asas Hidupan
A Kloroplas
B Vakuol
C Mitokondria
D Sitoplasma
Jawapan:

33. Manakah antara berikut merupakan sel yang mengawal pembukaan dan penutupan stoma?
Bab 2 Sel Sebagai Unit Asas Hidupan
A 1
B 2
C 3
D 4
Jawapan:

34. Namakan sel yang berlabel 2
Bab 2 Sel Sebagai Unit Asas Hidupan
A Sel epidermis
B Sel palisad
C Sel pengawal
Jawapan:

35. Manakah antara berikut TIDAK BENAR mengenai stoma?
Bab 2 Sel Sebagai Unit Asas Hidupan
A Pembukaan dan penutupan stoma dikawal oleh sel palisad
B Terbuka pada siang hari untuk tumbuhan menjalankan fotosintesis
C Tertutup pada waktu malam
D Tertutup pada hari yang panas untuk mengelakkan tumbuhan kehilangan air
Jawapan:

36. Apakah fungsi bagi sel berikut?
Bab 2 Sel Sebagai Unit Asas Hidupan
A Mengangkut oksigen ke seluruh badan
B Mengecut dan mengendur untuk membolehkan pergerakan
C Membentuk lapisan yang melindungi organ badan
Jawapan:

37. Rajah menunjukkan sistem
Bab 2 Sel Sebagai Unit Asas Hidupan
A Respirasi
B Perkumuhan
C Pencernaan
Jawapan:

38. Namakan bahagian berlabel 3
Bab 2 Sel Sebagai Unit Asas Hidupan
A Perut
B Pankreas
C Pundi hempedu
Jawapan:

39. Rajah menunjukkan sistem
Bab 2 Sel Sebagai Unit Asas Hidupan
A Endokrin
B Pembiakan
C Perkumuhan
Jawapan:

40. Namakan bahagian berlabel N.
Bab 2 Sel Sebagai Unit Asas Hidupan
A Skrotum
B Uretus
C Testis
Jawapan:
Klik untuk jawapannya

1 2 3 4 5 6 7 8 9


If anyone has anything to discuss regarding to the kindly please comment in the facebook page here.
如有需要讨论任何题目或有什么要基于改进的留言可到 面书上 留言。