1 2 3 4 5 6 7 8 9

Set 9 Latihan Sains Tingkatan 1 Sekolah Menengah KSSM

Senarai Subjek Tingkatan 1

Bab 9: Bumi

Klik untuk jawapannya

1. Rajah di bawah menunjukkan lapisan bumi. Apakah lapisan X dan Y?
Bab 9 Bumi
A X: kerak
 Y: mantel
B X: mantel
 Y: kerak
C X: teras dalam
 Y: kerak
D X: mantel
 Y: teras dalam
Jawapan:

2 Proses endogen ialah proses yang berlaku akibat daya dari _____ Bumi.
A permukaan
B bawah
C dalam
D tengah
Jawapan:

3 Rajah di bawah menunjukkan lapisan bumi. Apakah lapisan Z dan W?
Bab 9 Bumi
A Z: teras luar
 W: mantel
B Z: mantel
 W: kerak
C Z: teras dalam
 W: kerak
D Z: teras luar
 W: teras dalam
Jawapan:

4 Foto menunjukkan kejadian geobencana. Apakah proses Bumi yang terlibat?
Bab 9 Bumi
A Susutan jisim
B Letusan magma panas
C Pencapahan kerak Bumi
D pemendapan bahan hakisan
Jawapan:

5 Kebanyakan gempa bumi disebabkan oleh ......................
A tanah runtuh.
B angin yang sangat kuat.
C kesan ombak ke atas pantai.
D pergerakan dalam kerak bumi.
Jawapan:

6 Gempa bumi biasanya boleh dikesan dengan ..........
A mengukur perubahan kelajuan angin.
B mengukur getaran di dalam bumi.
C mengawasi perubahan jumlah hujan.
D mengesan perubahan suhu atmosfera.
Jawapan:

7 Apakah alat untuk mengesan gempa bumi?
A seismometer
B barometer
C termometer
D tolok Bourdon
Jawapan:

8 Berikut ialah sebab Bumi merupakan tempat yang paling sesuai untuk hidupan tinggal kecuali
A suhu yang sesuai
B mempunyai sumber air
C mempunyai gas oksigen
D planet paling jauh daripada matahari
Jawapan:

9 Kejadian bencana manakah disebabkan oleh proses OLAKAN MANTEL?
I Hujan asid
II Gempa bumi
III Tanah runtuh
IV Pemanasan global
A. I dan II
B. I dan III
C. II dan III
D. III dan IV
Jawapan:

10 Kasim menjumpai sejenis batu yang mempunyai fosil di dalamnya . Apakah jenis batu ini?
A Batu igneus
B Batu sedimen
C Batu metamorfik
D Batu kapur
Jawapan:

11 Apakah jenis batuan yang terbentuk daripada penyejukan dan pembekuan magma dan lava dan mengandungi banyak mineral?
A Batu igneus
B Batu sedimen
C Batu metamorfik
D Batu kapur
Jawapan:

12 Apakah jenis batuan yang paling keras?
A Batu igneus
B Batu sedimen
C Batu metamorfik
D Batu kapur
Jawapan:

13 Sistem Bumi terdiri daripada 4 komponen. Komponen yang manakah terdiri daripada zon air iaitu lautan, sungai, kolam dan air bawah tanah?
A geosfera
B hidrosfera
C atmosfera
D biosfera
Jawapan:

14 Sistem Bumi terdiri daripada 4 komponen. Komponen yang manakah terdiri daripada zon hidupan?
A geosfera
B hidrosfera
C atmosfera
D biosfera
Jawapan:

15 Sistem Bumi terdiri daripada 4 komponen. Komponen yang manakah terdiri daripada zon udara yang menyeliputi permukaan bumi?
A geosfera
B hidrosfera
C atmosfera
D biosfera
Jawapan:

16 Sistem Bumi terdiri daripada 4 komponen. Komponen yang manakah terdiri daripada zon batu dan tanah pada permukaan bumi?
A geosfera
B hidrosfera
C atmosfera
D biosfera
Jawapan:

17 Dalam lapisan atmosfera yang manakah satelit mengorbit bumi?
A mesosfera
B termosfera
C eksosfera
D stratosfera
Jawapan:

18 Dalam lapisan atmosfera yang manakah aurora terbentuk?
Bab 9 Bumi
A mesosfera
B termosfera
C eksosfera
D stratosfera
Jawapan:

19 Apakah proses eksogen yang ditunjukkan dalam rajah di atas?
Bab 9 Bumi
A luluhawa
B hakisan
C susutan jisim
D pengenapan
Jawapan:

20 Apakah proses endogen yang ditunjukkan dalam rajah di atas?
Bab 9 Bumi
A pengenapan
B aktiviti magma
C proses olakan mantel
D proses pergerakan kerak bumi (tektonik keping).
Jawapan:

21 Dalam lapisan atmosfera yang manakah terletaknya lapisan ozon ?
A mesosfera
B termosfera
C eksosfera
D stratosfera
Jawapan:

22 Dalam lapisan atmosfera yang manakah pembakaran dan penghancuran meteroit berlaku ?
Bab 9 Bumi
A mesosfera
B termosfera
C eksosfera
D stratosfera
Jawapan:

23 Semakin meningkat altitud, semakin ...................... tekanan udara.
Suhu semakin ...................... apabila altitud meningkat
A rendah, rendah
B rendah, tinggi
C tinggi, rendah
D tinggi, tinggi
Jawapan:

24 Hidupan di atas tinggal di kawasan laut ...................
Bab 9 Bumi
A zon gelap
B zon permukaan
C zon tengah malam
Jawapan:

25 Hidupan di atas tinggal di kawasan laut ...................
Bab 9 Bumi
A zon gelap
B zon permukaan
C zon tengah malam
Jawapan:

26 Apakah proses eksogen yang ditunjukkan dalam rajah di bawah?
Bab 9 Bumi
A luluhawa
B hakisan
C susutan jisim
D pengenapan
Jawapan:

27 Apakah proses eksogen yang ditunjukkan dalam rajah di atas?
Bab 9 Bumi
A luluhawa
B hakisan
C susutan jisim
D pengenapan
Jawapan:

28 Apakah proses endogen yang ditunjukkan dalam rajah di atas?
Bab 9 Bumi
A pengenapan
B aktiviti magma
C proses olakan mantel
D proses pergerakan kerak bumi (tektonik keping).
Jawapan:

29 Rajah menunjukkan bagaimana mineral X terbentuk. Apakah X?
Bab 9 Bumi
A bijih besi
B petroleum
C arang batu
D bijih timah
Jawapan:

30 Berikut merupakan mineral ekonomi logam kecuali
A kasiterit
B petroleum
C hematit
D malakit
Jawapan:

31 Rajah di atas merupakan fenomena geobencana .....................
Bab 9 Bumi
A pemanasan global
B volkanisme
C tsunami
D tanah runtuh
Jawapan:

32 Berikut merupakan kesan buruk aktiviti manusia yang menjejaskan alam sekitar bumi, kecuali
A pemanasan global
B Hakisan tanah
C Kepupusan flora & fauna
D karbon dioksida berkurang
Jawapan:

33 Berdasarkan rajah, apakah proses yang terlibat
Bab 9 Bumi
A hidroterma
B pembakaran arang batu
C hidroelektrik
D ombak
Jawapan:

34 Berdasarkan foto di bawah, apakah jenis mineral yang terlibat?
Bab 9 Bumi
A mineral logam
B mineral bukan logam
C mineral nadir bumi
Jawapan:

35 Berdasarkan foto di bawah, apakah jenis mineral yang terlibat?
Bab 9 Bumi
A mineral logam
B mineral bukan logam
C mineral nadir bumi
Jawapan:

36 Apakah bahan untuk menganggar usia fosil?
Bab 9 Bumi
A karbon-14
B kobalt-60
C oksigen-15
D karbon-12
Jawapan:

37 Rajah menunjukkan aktiviti manusia. Apakah keburukan jika aktiviti dilakukan tanpa kawalan?
Bab 9 Bumi
A `Mencemarkan sumber air
B Jerebu
C Hakisna tanah
D Menipiskan lapisan ozon
Jawapan:

38 Yang manakah BUKAN merupakan kesan pemanasan global?
A Meningkatkan suhu permukaan Bumi
B Menaikkan aras air laut
C Cuaca menjadi lebih ekstrim
D Meningkatkan pembentukan mineral
Jawapan:

39 Berdasarkan rajah, apakah sumber yang berkaitan?
Bab 9 Bumi
A petroleum dan gas asli
B arang batu dan petroleum
C gas asli dan arang batu
Jawapan:

40 Apakah aktiviti manusia yang terlibat yang berkaitan dengan foto di bawah?
Bab 9 Bumi
A Penyahhutanan
B Pertanian
C Perindustrian
D Pembakaran terbuka
Jawapan:

41. Yang manakah contoh batuan metamorfik?
A Berlian
B Granit
C Marmar
D Batu kapur
Jawapan:

42. Yang manakah cara untuk MENGELASKAN BATUAN?
I Ketumpatan batuan
II Cara pembentukan
III Tekstur batuan
IV Ketahanan terhadap suhu dan haba
A. I dan II
B. I dan III
C. II dan III
D. III dan IV
Jawapan:

43. Siti Sarah menyertai satu ekspedisi mendaki Gunung Everest. Yang manakah dialami oleh Siti Sarah semasa mendaki?
A sukar bernafas
B mudah bernafas
C kadar degupan jantung yang normal
D kandungan oksigen dalam darah meningkat
Jawapan:

44. Rajah menunjukkan stratifikasi lautan. Apakah X?
Bab 9 Bumi
A Zon cerah
B Zon gelap
C Zon permukaan
D Zon tengah malam
Jawapan:

45. Yang manakah BENAR tentang zon tengah malam?
I Zon ini tidak dapat ditembusi oleh cahaya
II Zon ini amat dalam
III Tumbuhan sukar untuk hidup di sini
IV Zon ini menjadi habitat haiwan yang besar seperti ikan paus
A. I dan II
B. I dan III
C. II dan III
D. III dan IV
Jawapan:

46. Yang manakah BENAR tentang zon permukaan bagi lautan?
I Zon ini dapat ditembusi oleh cahaya
II Zon ini amat dalam
III Tumbuhan sesuai hidup di sini
IV Zon ini menjadi habitat haiwan yang besar seperti ikan paus
A. I dan II
B. I dan III
C. II dan III
D. III dan IV
Jawapan:

47. Rajah menunjukkan sejenis fosil. Apakah jenis fosil ini?
Bab 9 Bumi
A Fosil ikan
B Fosil tumbuhan
C Fosil haiwan
D Fosil serangga
Jawapan:

48. Yang manakah langkah-langkah untuk menghadapi geobencana?
I kurangkan aktiviti pembalakan hutan
II menggalakkan penggunaan klorofluorokarbon dalam peti sejuk
III pembangunan di kawasan tanah tinggi
IV menyediakan alat mengesan geobencana
A. I dan II
B. I dan IV
C. II dan III
D. III dan IV
Jawapan:

49. ang manakah kaedah-kaedah untuk menentukan usia Bumi?
I Pentarikhan karbon
II Pentarikhan radiometrik
III Ujian uranium
IV Teori kandungan air laut
A. I dan II
B. I dan IV
C. II dan III
D. III dan IV
Jawapan:

50. Yang manakah BENAR tentang air permukaan?
A Air di bawah permukaan tanah
B Contoh air permukaan ialah mata air
C kurang terdedah kepada pencemaran
D sumber utama untuk kegunaan harian
Jawapan:
Klik untuk jawapannya

1 2 3 4 5 6 7 8 9


If anyone has anything to discuss regarding to the kindly please comment in the facebook page here.
如有需要讨论任何题目或有什么要基于改进的留言可到 面书上 留言。