1 2 3 4 5 6

Set 6 Latihan Fizik Tingkatan 4 Sekolah Menengah KSSM

Senarai Subjek Tingkatan 4

Bab 6: Cahaya Dan Optik

Klik untuk jawapannya

1. Apakah ciri-ciri imej yang dibentuk oleh cermin satah?
A Nyata
B Tersongsang sisi
C Lebih kecil
D Lebih Besar
Jawapan:

2. Muaz meletakkan pensel di dalam gelas, apabila dia perhatikan dari sisi gelas dia mendapati pensel tersebut seolah-olah dibengkokkan seperti dalam rajah di bawah.
Apakah fenomena tersebut?
 Bab 6: Cahaya Dan Optik
A pembiasan cahaya
B penyebaran cahaya
C pantulan cahaya
D penyerakan cahaya
Jawapan:

3. Apakah yang dimaksudkan dengan imej maya?
A imej yang tidak dapat terbentuk pada skrin
B imej yang dapat dibentuk pada skrin
Jawapan:

4. Harlina berdiri 2 meter dari cermin satah. Kemudian dia mengundur menjauhi cermin sebanyak 1 meter. Apakah jarak Harlina dengan imejnya?
A 2 meter
B 3 meter
C 6 meter
D meter
Jawapan:

5. Apakah jenis cermin yang membantu doktor gigi melihat gigi dengan lebih jelas?
 Bab 6: Cahaya Dan Optik
A cermin cekung
B cermin cembung
C cermin satah
Jawapan:

6. Apakah jenis cermin yang membantu pekedai melihat setiap sudut pasaraya untuk mengelak kecurian?
 Bab 6: Cahaya Dan Optik
A cermin cekung
B cermin cembung
C cermin satah
Jawapan:

7. Apakah jenis cermin yang bertujuan membesarkan imej supaya memudahkan seseorang bersolek?
A cermin cekung
B cermin cembung
C cermin satah
Jawapan:

8. Apakah alatan optik di atas yang digunakan dalam kapal selam?
 Bab 6: Cahaya Dan Optik
A periskop
B teleskop
C stateskop
D kaleidoskop
Jawapan:

9. Berapakah kelajuan cahaya?
A 3.0 x 108 ms-1
B 1.0 x 108 ms-1
C 3.0 x 10 10 ms-1
D 3.0 x 10 12 ms-1
Jawapan:

10. Pernyataan yang manakah menerangkan dengan tepat bagi kejadian di atas?
 Bab 6: Cahaya Dan Optik
A Cahaya bergerak lurus
B Cahaya bergerak cepat daripada bunyi
C Cahaya boleh disebarkan
D Cahaya boleh dipantulkan
Jawapan:

11. Aisyah bermain di tepi sebuah kolam dan dia terlihat suatu objek. Pada mulanya dia melihat dasar kolam itu cetek. Tetapi apabila dia turun dalam kolam untuk mengambil objek tersebut, dia mendapati dasar kolam lebih dalam daripada yang disangkakan.
 Bab 6: Cahaya Dan Optik
Kejadian ini disebabkan oleh.....
A pembiasan cahaya
B pantulan cahaya
C penyerakan cahaya
D penyebaran cahaya
Jawapan:

12. Terdapat tiga jenis cermin kecuali...
 Bab 6: Cahaya Dan Optik
A Cermin cekung
B Cermin cembung
C Cermin biasa
D Cermin satah
Jawapan:

13. Bagaimanakah pembiasan terjadi?
 Bab 6: Cahaya Dan Optik
A apabila ikan kelihatan berenang di permukaan kolam
B apabila daya penglihatan manusia disongsangkan
C Apabila cahaya bergerak melalui medium yang berbeza
D Apabila cahaya menjauhi garis normal
Jawapan:

14. Pembiasan cahaya berlaku apabila,
A sinar cahaya melanggar suatu permukaan dan melantun.
B sinar cahaya berubah arah apabila ia bergerak dari satu medium ke medium lain yang berbeza ketumpatan.
C sinar cahaya melalui celah yang sangat sempit.
Jawapan:

15. Prinsip cahaya yang ditunjukkan ialah
 Bab 6: Cahaya Dan Optik
A Pembiasan cahaya
B Pantulan cahaya
C Cahaya bergerak lurus
D Cahaya tidak boleh melalui objek legap
Jawapan:

16. Fenomena Pembiasan Cahaya ialah
A Kolam kelihatan lebih cetek
B Alur cahaya dari rumah api
C Sinar cahaya daripada kereta dan helikopter D Sinar cahaya daripada lampu suluh dan pentas
Jawapan:

17. Fenomena Pembiasan Cahaya ialah
A Objek kelihatan lebih besar dalam balang berisi air
B Alur cahaya dari rumah api
C Sinar cahaya daripada lampu suluh dan pentas
D Doktor gigi memeriksa gigi pesakit menggunakan cermin pergigian
Jawapan:

18. Pilih alat yang menggunakan konsep pembiasan cahaya
A Teleskop
B Kaleidoskop
C Binokular
D Cermin pergigian
Jawapan:

19. Antara fenomena berikut, yang manakah melibatkan prinsip pembiasan cahaya?
A Matahari terbenam
B Pembentukan pelangi
C Pembentukan bayang-bayang
D Hujan
Jawapan:

20. Pantulan dalam penuh hanya berlaku apabila
A cahaya merambat dari medium berketumpatan optik rendah ke medium berketumpatan optik tinggi
B cahaya merambat dari medium berketumpatan optik tinggi ke medium berketumpatan optik rendah
C cahaya merambat di antara dua medium yang mempunyai ketumpatan optik yang sama
Jawapan:

21. Apakah simbol sudut genting?
A s
B g
C c
Jawapan:

22. Sudut genting ialah
A sudut tuju dalam medium yang berketumpatan optik rendah apabila sudut biasan dalam medium yang berketumpatan optik tinggi sama dengan 90°
B sudut tuju dalam medium yang berketumpatan optik tinggi apabila sudut biasan dalam medium yang berketumpatan optik rendah sama dengan 90°
C sudut tuju dalam medium yang berketumpatan optik tinggi apabila sudut biasan dalam medium yang berketumpatan optik rendah sama dengan 45°
D udut tuju dalam medium yang berketumpatan optik rendah apabila sudut biasan dalam medium yang berketumpatan optik tinggi sama dengan 45°
Jawapan:

23. Tentukan sudut genting bagi intan jika indeks biasan intan ialah 2.42
A 14.2°
B 24.2°
C 24.4°
Jawapan:

24. Berikut merupakan formula
 Bab 6: Cahaya Dan Optik
A Hukum Pantulan
B Hukum Snail
C Hukum Snell
Jawapan:

25. Rajah yang manakah menerangkan sudut genting bagi sempadan udara-air dengan betul?
 Bab 6: Cahaya Dan Optik
A
B
C
D
Jawapan:

26. Apakah nama fenomena semula jadi ini?
 Bab 6: Cahaya Dan Optik
A Pantulan cahaya
B Jalan basah waktu panas
C Logam maya
D Logamaya
Jawapan:

27. Pembentukan pelangi ialah satu fenomena yang disebabkan oleh
A pembiasan
B penyebaran
C pantulan dalam penuh
D pembiasan, penyebaran dan pantulan dalam penuh
Jawapan:

28. Yang manakah di antara berikut bukan merupakan aplikasi pantulan dalam penuh?
A Cermin mata
B Periskop berprisma
C Gentian optik
D Pemantul mata jalan
Jawapan:

29. Laser yang manakah menunjukkan pantulan dalam penuh berlaku?
 Bab 6: Cahaya Dan Optik
A Hijau
B Merah
C Tiada jawapan
Jawapan:

30. Apakah maksud sudut genting?
A Sudut tuju yang menghasilkan pantulan dalam penuh
B Sudut tuju yang menghasilkan pembiasan
C Sudut tuju yang menghasilkan sudut pembiasan 90°
Jawapan:

31. Berapakah sudut genting kaca?
 Bab 6: Cahaya Dan Optik
A 90°
B 35°
C 55°
Jawapan:

32. Kenapa sinar cahaya dibiaskan 90°?
 Bab 6: Cahaya Dan Optik
A Medium udara lebih tumpat dari medium kaca
B Sudut tuju sama dengan sudut genting
Jawapan:

33. Apakah yang berlaku pada sudut tuju jika bahan B diputarkan arah lawan jam?
 Bab 6: Cahaya Dan Optik
A Sudut tuju berkurang
B Sudut tuju tidak berubah
C Sudut tuju bertambah
Jawapan:

34. Apakah cara untuk menghasilkan pantulan dalam penuh bagi bahan B jika sudut gentingnya adalah 40°?
 Bab 6: Cahaya Dan Optik
A Mengecilkan sudut dengan memutarkan bahan B arah lawan jam
B Mengecilkan sudut dengan memutarkan bahan B arah ikut jam
Jawapan:

35. Pernyataan manakah benar mengenai ketumpatan gentian optik berkenaan?
 Bab 6: Cahaya Dan Optik
A Ketumpatan optik A > Ketumpatan optik B
B Ketumpatan optik A < Ketumpatan optik B
C Ketumpatan optik A = Ketumpatan optik B
Jawapan:

36. Rajah 5 menunjukkan seorang budak memancing ikan di kolam. Ikan kelihatan lebih dekat apabila dilihat dari atas permukaan air.
 Bab 6: Cahaya Dan Optik
A Indeks biasan udara < indeks biasan air
B Laju cahaya dalam udara < laju cahaya dalam air
C Ketumpatan udara > ketumpatan air
D Keamatan cahaya dalam udara < keamatan cahaya dalam air
Jawapan:

37. Satu objek diletakkan 10 cm di hadapan sebuah kanta cembung dengan panjang fokus 10 cm. Berapakah jarak imej?
A 5 cm
B 10 cm
C 20 cm
D ∞∞ cm
Jawapan:

38. Rajah 6 menunjukkan duit syiling dalam segelas air yang menjadi lebih dekat kepada pemerhati. Berapakah indeks biasan air.
 Bab 6: Cahaya Dan Optik
A 1.40
B 1.50
C 1.67
D 2.50
Jawapan:

39. Rajah 9 menunjukkan satu sinar cahaya merambat daripada kaca ke dalam air. Apakah yang berlaku pada sinar cahaya di dalam air jika indeks biasan kaca lebih besar daripada indeks biasan air?
 Bab 6: Cahaya Dan Optik
A Dibiaskan ke arah normal
B Dibiaskan menjauhi normal
C Mengalami pantulan
D Bergerak lurus tanpa pembiasan
Jawapan:

40. Sebutir berlian berkilauan apabila dihentam oleh sinar tuju. Fenomena ini disebabkan oleh
A pantulan cahaya
B pembiasan cahaya
C interferens cahaya
D pantulan dalam penuh cahaya
Jawapan:
Klik untuk jawapannya

1 2 3 4 5 6


If anyone has anything to discuss regarding to the kindly please comment in the facebook page here.
如有需要讨论任何题目或有什么要基于改进的留言可到 面书上 留言。