1 2 3 4 5 6 7 8 9

Set 2 Latihan Matematik Tingkatan 3 Sekolah Menengah KSSM

Bab 2: Bentuk Piawai

Klik untuk jawapannya

1. Bundarkan 569 betul kepada satu angka beerti.
A 5
B 500
C 50
D 600
Jawapan:

2. Bundarkan 0.3267 betul kepada tiga angka beerti
A 0.30
B 0.33
C 0.326
D 0.327
Jawapan:

3. Bundarkan 24 779 kepada tiga angka beerti
A 24 000
B 24 080
C 24 700
D 24 800
Jawapan:

4. Ungkapkan 47 000 dalam bentuk piawai
A 4.7 x 10-4
B 4.7 x 10-3
C 4.7 x 103
D 4.7 x 104
Jawapan:

5. Ungkapkan 0.0027 dalam bentuk piawai
A 2.7 x 103
B 2.7 x 10-3
C 2.7 x 102
D 0.27 x 10-2
Jawapan:

6. Diberi bahawa 0.03489 = 3.489 x 10n, cari nilai n
A 2
B 3
C -2
D -3
Jawapan:

7. Bundarkan 3.047 kepada tiga angka beerti
A 3.04
B 3.05
C 3.040
D 3.050
Jawapan:

8. Bundarkan 3.0678 kepada tiga angka beerti
A 3.06
B 3.067
C 3.068
D 3.07
Jawapan:

9. Ungkapkan 4967.2 dalam bentuk piawai
A 4.9672 x 103
B 4.9672 x 104
C 4.9672 x 10-3
D 4.9672 x 10-4
Jawapan:

10. Perimeter satu pentagon sekata ialah 2.1 x 10-1 . Cari panjang sisi , dalam m A 3.5 x 10-3
B 3.5 x 10-2
C 4.2 x 10-3
D 4.2 x 10-2
Jawapan:

11. Ungkapkan 4967.2 dalam bentuk piawai
A 4.9672 x 103
B 4.9672 x 104
C 4.9672 x 10-3
D 4.9672 x 10-4
Jawapan:

12. Bundarkan 7.068 kepada dua angka beerti
A 7.06
B 7.07
C 7.0
D 7.1
Jawapan:

13. Ungkapkan 0.006204 dalam bentuk piawai
A 6.204 x 103
B 6.204 x 10-3
C 6.204 x 104
Jawapan:

14. 80 000 =
A 8 X 104
B 8 X 103
C 8 X 102
D 8 X 101
Jawapan:

15. 650 000 =
A 6.5 X 102
B 6.5 X 103
C 6.5 X 104
D 6.5 X 105
Jawapan:

16. 4 X 10-2 =
A 4 X 100 = 400
B 4 X 0.02 = 0.08
C 4 X 0.01 = 0.04
D 4 X 0.001 = 0.004
Jawapan:

17. 0.2005 =
A 2.005 X 10-1
B 2.005 X 10-2
C 2.005 X 10-3
D 2.005 X 10-4
Jawapan:

18. Berapakah bilangan angka bererti bagi 0.0260500?
A 3
B 4
C 6
D 7
Jawapan:

19. Tulis bentuk piawai bagi 4 010 x 102.
A. 4.01 x 10 6
B. 4.01 x 10 5
C. 4.01 x 10 4
D. 4.01 x 10 3
Jawapan:

20. Hitung 7.8 x 103 + 4.5 X 104.
A. 5.28 x 104
B. 5.28 x 103
C. 1.23 x 104
D. 1.23 x 103
Jawapan:

21. Hitung 4.7 x 10-4 + 3.1 x 10-5.
A. 5.01 x 10-4
B. 5.01 x 10-5
C. 7.8 x 10-4
D. 7.8 x 10-5
Jawapan:

22. Hitung
 Bab 2: Bentuk Piawai
A 1.2 x 103
B 1.2 x 102
C 1.2 x 10-2
D 1.2 x 10-1
Jawapan:

23. Rajah di bawah menunjukkan sebuah tangka berbentuk kuboid yang diisi penuh dengan air.
 Bab 2: Bentuk Piawai
Apabila 9 x 1017 cm3 air di dalam tangka itu digunakan, tinggi paras air di dalam tangka itu menjadi 2.1 x 108 cm. Cari nilai x.
A 1.08 x 103
B 1.08 x 104
C 2.5 x 103
D 2.5 x 104
Jawapan:

24. Tentukan bilangan angka bererti bagi nombor 14 007.
A 2
B 3
C 4
D 5
Jawapan:

25. Bundarkan 0.869 betul kepada dua angka bererti.
A 0.90
B 0.9
C 0.89
D 0.8
Jawapan:

26. 235 740 menjadi 236 000 apabila dibundarkan betul kepada n angka bererti. Tentukan nilai n.
A 1
B 2
C 3
D 4
Jawapan:

27. Nombor yang manakah dibundarkan kepada dua angka bererti dengan betul?
 Bab 2: Bentuk Piawai
Jawapan:

28. 539 990 menjadi 540 000 apabila dibundarkan betul kepada n angka bererti.
Antara berikut, yang manakah BUKAN nilai yang mungkin bagi n ?
A 2
B 3
C 4
D 5
Jawapan:

29. Luas kawasan bagi sebuah rumah ialah 2 265 m2. Bundarkan luas kawasan rumah kepada dua angka bererti.
A 22
B 23
C 2 200
D 2 300
Jawapan:

30. Berapakah bilangan angka bererti bagi 0.0413 ?
2
3
4
5
Jawapan:

31. Cari nilai F.
G=1.23×104
M=6.45×1025
m=5.5×1022
Diberi rumus F=Mm/G3.
A 1.91×10361.91×1036
B 1.91×10351.91×1035
C 2.88×10362.88×1036
D 2.88×10352.88×1035
Jawapan:

32. Antara berikut, pilih nombor dalam bentuk piawai.
A 2.3×10−1
B 3.725×107
C 41.5×108

Jawapan:

33. Diberi a=4.5 dan b=0.82 . Cari nilai bagi a2−ab dan bundarkan jawapan betul kepada 3 angka bererti.
A 16.56
B 16.50
C 16.60
D 16.6
Jawapan:
Klik untuk jawapannya

1 2 3 4 5 6 7 8 9


If anyone has anything to discuss regarding to the kindly please comment in the facebook page here.
如有需要讨论任何题目或有什么要基于改进的留言可到 面书上 留言。