1 2

Set 1 Latihan Fizik Tingkatan 4 Sekolah Menengah KSSM

Senarai Subjek Tingkatan 4

Bab 1 Pengukuran Kuantiti Asas

1. Kuantiti fizik terdiri daripada kuantiti ....................... dan kuantiti terbitan.
A besar
B kecil
C asas
Jawapan:

2. Hasil pengukuran suatu kuantiti fizik boleh dinyatakan dalam .................. bersama unitnya
A nilai
B magnitud
C nombor
Jawapan:

3. Panjang ialah suatu kuantiti asas. Apakah unit S.I bagi panjang
A centimeter
B kilometer
C milimeter
D meter
Jawapan:

4. Unit S.I bagi jisim ialah
A gram
B miligram
C kilogram
D mikrogram
Jawapan:

5. Unit S.I bagi suhu termodinamik ialah
A Degree celcius
B Kelvin
Jawapan:

6. Unit S.I bagi arus elektrik ialah
A Joule
B Watt
C Ohm
D ampere
Jawapan:

7. Unit S.I bagi keamatan berluminasiti ialah
A Mol
B Candela
C Watt
Jawapan:

8. Unit S.I bagi kuantiti bahan ialah
A Kilogram
B Mol
C Kelvin
Jawapan:

9. Kuantiti skalar ialah kuantiti yang ada magnitud dan arah
A Betul
B Salah
Jawapan:

10. Kuantiti vektor ialah kuantiti yang ada magnitud dan arah
A Betul
B Salah
Jawapan:

11. Fizik merupakan kajian mengenai jirim dan tenaga serta ___________________ yang berlaku di sekeliling kita.
A proses
B fenomena
C kejadian
Jawapan:

12. Pengukuran adalah merupakan kaedah untuk menentukan nilai ______________________________.
A kuantiti skalar
B kuantiti vektor
C kuantiti fizik
Jawapan:

13. Kuantiti fizik terdiri daripada kuantiti ____________________ dan kuantiti _____________________.
A skalar, vektor
B asas, skalar
C asas, terbitan
D terbitan, vektor
Jawapan:

14. _______________________________ ialah kuantiti fizik yang tidak boleh diterbitkan daripada kuantiti fizik yang lain.
A Kuantiti skalar
B Kuantiti vektor
C Kuantiti asas
D Kuantiti terbitan
Jawapan:

15. Suhu termodinamik adalah merupakan satu contoh kuantiti __________________.
A vektor
B terbitan
C asas
Jawapan:

16. Hubungan antara daya regangan, F, dengan pemanjangan, x suatu spring diberi oleh persamaan:
F = kx
di mana k ialah pemalar spring.
Apakah unit bagi k?
A kg m-1
B kg m-2
C N m-1
D N m-2
Jawapan:

17. Antara kuantiti fizik berikut, yang manakah bukan kuantiti asas?
A Berat
B Masa
C Suhu
D Arus elektrik
Jawapan:

18. Sebuah stesen radio mengudarakan siarannya dengan memancarkan gelombang pada frekuensi 102.3 MHz.
Berapakah frekuensi ini, dalam Hz?
A 1.023 × 102
B 1.023 × 105
C 1.023 × 106
D 1.023 × 108
Jawapan:

19. Antara kuantiti berikut, yang manakah kuantiti vektor?
A Tenaga
B Kuasa
C Daya
D Tekanan
Jawapan:

20. Kuantiti manakah ialah kuantiti vektor?
A Luas
B Panjang
C Jarak
D Sesaran
Jawapan:

21. Nyatakan persamaan garis graf diatas jika kecerunan graf adalah k?
Bab 1 pengukuran kuantiti asas
A y = mx + c
B y = mx + 5
C y = kx + 5
Jawapan:

22. Piih urutan yang betul dalam menulis pelaporan amali fizik.
A Inferens, tujuan, hipotesis, pembolehubah, susunan radas, senarai radas dan bahan, prosedur, keputusan, analisis data, kesimpulan, langkah berjaga-jaga
B Inferens, hipotesis, tujuan, pembolehubah, senarai radas dan bahan, susunan radas, prosedur, keputusan, analisis data, kesimpulan, langkah berjaga-jaga
C Inferens, hipotesis, tujuan, pembolehubah, senarai radas dan bahan, susunan radas, prosedur, keputusan, analisis data, langkah berjaga-jaga, kesimpulan
Jawapan:

23. Antara yang berikut, yang manakah kuantiti terbitan?
A Panjang
B Suhu
C Jisim
D Daya
Jawapan:

24. Tan, batu, dan paun merupakan kuantiti imperial yang digunakan dari zaman dahulu hingga kini. Apakah kuantiti asas yang digunakan untuk menggantikan kuantiti-kuantiti emperial ini?
A Jarak
B Suhu
C Jisim
D Arus
Jawapan:

25. Antara kuantiti fizik di bawah, yang manakah merupakan kuantiti asas?
A Daya
B Tenaga
C Tekanan
D Arus
Jawapan:

26. Unit S.I bagi halaju ialah
A cm s-1
B km j-1
C m s-1
D km s-1
Jawapan:

27. Pasangan manakah yang mempunyai dua kuantiti vektor?
A pecutan dan jarak
B sesaran dan jisim
C laju dan daya
D halaju dan berat
Jawapan:

28. Suatu kuantiti terbitan diperoleh daripada pembahagian jisim dengan isipadu. Apakah unit S.I kuantiti ini?
A g cm3
B kg m3
C g cm-3
D kg m-3
Jawapan:

29. Pernyataan manakah yang paling sesuai mengenai pembelajaran Fizik
A Satu cabang kajian yang melibatkan objek fizikal
B Kajian interaksi di antara jirim dan tenaga
C Kajian ciptaan teknologi
D Kajian daya dan pergerakan
Jawapan:

30. Yang manakah antara yang berikut bukan unit asas S.I.?
A Meter
B Kilogram
C Ampere
D Jam
Jawapan:

31. Berikut merupakan contoh unit imperial KECUALI
A Inci
B ELa
C Meter
D Batu
Jawapan:

32. Apakah unit bagi ketumpatan?
A Kg
B Kg m–3
C Kg m s-2
Jawapan:

33. Antara yang berikut,kuantiti manakah adalah kuantiti terbitan?
A Panjang
B Jisim
C Laju
D Masa
Jawapan:

34. Apakah ciri pemboleh ubah dimanipulasikan? A Mesti terdiri daripada suatu kuantiti asas B Mesti terdiri daripada suatu kuantiti terbitan C Tidak berubah sepanjang eksperimen D Boleh ditentukan nilainya sebelum eksperimen dijalankan
Jawapan:

35. Apakah yg dimaksudkan dgn gerakan linear?
A Gerakan sepanjang garis
B Gerakan sepanjang satu garis lurus
C Gerakan yg tidak berubah
Jawapan:

36. Apakah yg dimaksudkan dgn jarak?
A Jumlah panjang lintasan
B Jumlah jarak yg diambil
C Gerakan sesuatu objek
Jawapan:

37. Apakah yg dimaksudkan dgn halaju?
A Kadar perubahan laju
B Kadar perubahan sesaran
C Kadar perubahan jarak
Jawapan:
Klik untuk jawapannya

1 2


If anyone has anything to discuss regarding to the kindly please comment in the facebook page here.
如有需要讨论任何题目或有什么要基于改进的留言可到 面书上 留言。