map1 2

Latihan Matematik Darjah Enam KSSR Set 2

Senarai Subjek Darjah 6

Klik untuk jawapannya

A. Sila pilih jawapan yang betul.

1. 6.14 juta
A. 6 140 000
B. 614 000
C. 61 400
D. 614
Jawapan:

2. Tulis 3 14 juta sebagai bilangan bulat.
A. 3 550 000
B. 3 250 000
C. 3 150 000
D. 3 050 000
Jawapan:

3.Bundarkan nilai terdekat 3 726 014 hingga berjuta-juta.
A. 3 juta
B. 3.7 juta
C. 3.73 juta
D. 4 juta
Jawapan:

4. Antara nombor berikut, yang manakah bukan nombor perdana?
A. 10
B. 29
C. 31
D. 53
Jawapan:

5. 1 14 + 16 =
A. 6 12
B. 7 12
C. 8 12
D. 9 12
Jawapan:

6. Rajah di bawah menunjukkan garis nombor.
map
Cari nilai X.
A. 5 15 juta
B. 5 25 juta
C. 5 35 juta
D. 5 45 juta
Jawapan:

7. Tukarkan 9 160 000 menjadi perpuluhan dalam berjuta-juta.
A. 0.96 juta
B. 9.016 juta
C. 9.16 juta
D. 916 juta
Jawapan:

8. 3 14 meter 25 = ________centimeter
A. 126
B. 128
C. 130
D. 132
Jawapan:

9. 6 15 ÷ Q = 7 34
Hitungkan nilai Q.
A. 1 45
B. 1 14
C. 45
D. 14
Jawapan:

10. Tukarkan 325% kepada pecahan nombor.
A. 3 14
B. 3 12
C. 4 14
D. 4 12
Jawapan:

11. Gambar di bawah menunjukkan sekumpulan data.

97, 82, 53, 36, 99, 89

Berdasarkan data, hitung purata.
A. 76
B. 75
C. 74
D. 73
Jawapan:

12. Gambar di bawah menunjukkan bilangan epal dan oren.
map
Yang manakah nisbah bilangan epal dengan bilangan oren?
A. 1:2
B. 1:3
C. 2:1
D. 3:1
Jawapan:

13. Gambar berikut menunjukkan dua set data.

768253   145096

Berapakah nilai bagi produk dari dua nombor 5 di atas itu?
A. 350 000
B. 300 000
C. 250 000
D. 200 000
Jawapan:

14. Gambar di bawah menunjukkan sekumpulan data.

103  112  93 100 102 93 112

Cari median dalam data.
A. 93
B. 100
C. 102
D. 103
Jawapan:

15. Ibu menggunakan sebungkus tepung 35, sila mengira peratusan sisa tepung selepas ibu menggunakannya.
A. 20%
B. 40%
C. 60%
D. 80%
Jawapan:

16. RM 0.04 diperlukan untuk menyalin satu halaman dokumen.          Berapakah kos untuk menyalin dokumen 1000 halaman?
A. RM 4
B. RM 40
C. RM 400
D. RM 4 000
Jawapan:

17. Gambar berikut menunjukkan gambarajah jambatan
map
Cari P ÷ 0.25 x 1.3 =
A. 0.56
B. 0.65
C. 5.6
D. 6.5
Jawapan:

18. Rajah di bawah menunjukkan segitiga tepat.
map
Nisbah tinggi ke rendah segitiga ialah 1: 5. Hitung luas sentimeter segitiga.
A. 20
B. 30
C. 40
D. 80
Jawapan:

19. Rajah di bawah menunjukkan garis nombor.
map
P ÷ 3 =
A. 37
B. 57
C. 117
D. 1 27
Jawapan:

20. LinLi dan Mingda membuat deposit keseluruhan sebanyak RM 7060 sebulan. Mereka menghabiskan dengan purata dalam satu tahun untuk tiga rancangan pelaburan.          Berapakah jumlah pelaburan setiap rancangan?
A. RM 21 180
B. RM 28 240
C. RM 56 480
D. RM 84 720
Jawapan:

21. Gajah boleh hidup sehingga 4 dekad. Jangka hayat dinosaur lima kali ganda berbanding gajah.          Berapa umur dinosaur boleh hidup?
A. 20
B. 45
C. 200
D. 400
Jawapan:

22. Ikatan Cina memerlukan tali merah sepangjang 3m. Lin Xi mempunyai tali merah sepanjang 15m.          Berapa banyak ikatan Cina yang boleh ditenun?
A. 6
B. 9
C. 15
D. 25
Jawapan:

23. Pan Junhong menjaringkan 84.8 mata dalam pertandingan Olimpik London.          Pan Delilah kurang 8.06 mata daripadanya, sila mengira jumlah mata kedua-dua orang dalam pertandingan ini.
A. 76.74
B. 92.86
C. 161.54
D. 177.66
Jawapan:

24. Linde menyimpan RM 10,000 di sebuah bank. Kadar faedah tahunan adalah 3.2%.          Berapa banyak faedah yang diperolehnya setelah enam bulan?
A. RM 160
B. RM320
C. RM480
D. RM640
Jawapan:

25. Harga beras putih asal ialah RM 2 per kg, dan kemudian harga beras putih meningkat sebanyak 20%.          Selepas kenaikan harga, ibu saya membeli beras putih sebanyak 5 kg. Hitung berapa banyak yang harus dia bayar?
A. RM 4.00
B. RM 8.00
C. RM 10.00
D. RM 12.00
Jawapan:

26. Lida mempunyai 2kg30g ayam. Setelah dia menggunakan 1.04kg ayam untuk membuat ayam yang diparut,          berapa gram ayam yang tinggal?
A. 0.99
B. 9.9
C. 99
D. 990
Jawapan:

27. Berat satu beg kentang sama dengan berat dua beg wortel.          Sebungkus wortel seberat 2.5 kg. Berapakah berat gram dua beg kentang?
A. 5
B. 10
C. 5000
D. 10 000
Jawapan:

28. Gambar di bawah menunjukkan berat empat tin sardin.
---0.98kg---
Hitung berat 3 tin sardin dalam kg.
A. 0.245
B. 0.495
C. 0.575
D. 0.735
Jawapan:

29.Kereta Carabi bergerak sejauh 63km 90m setiap setengah jam. Hitung jarak yang dilalui oleh kereta Carabi          dalam 3 jam dalam km.
A. 189.27
B. 191.7
C. 378.54
D. 383.4
Jawapan:

30. Terdapat jalan sepangjang 520 meter di sekolah itu. Sekiranya tanam pokok kecil setiap 10 meter. Berapa banyak pokok yang ditanam          di kedua-dua sisi jalan itu?
A. 52
B. 53
C. 104
D. 106
Jawapan:

31. Gambar di bawah menunjukkan berat kotak H.
map
Setelah Li Qi meletakkan 0.44kg kertas putih ke dalam kotak H, berapakah berat kotak itu sekarang?
A. 2.1
B. 2.54
C. 3.1
D. 3.54
Jawapan:

32. Seorang pelukis dakwat melukis tiga lukisan. Gambar pertama mengambil masa 3 12 jam,          gambar kedua mengambil masa 1 110 kurang dari gambar pertama,          dan gambar ketiga mengambil masa 1 15 lebih lama daripada gambar kedua.          Berapa jam yang diperlukan untuk melukis ketiga?
A. 1 15
B. 2 35
C. 3 35
D. 5 35
Jawapan:

33. Gambar di bawah menunjukkan perbualan antara Puan Huang dan Tuan Huang.

Puan Huang: Gaji tahunan saya ialah RM 60 000
Tuan Huang: Gaji tahunan setengah tahun saya          adalah 20% kurang daripada gaji tahunan anda.

Hitung gaji bulanan Encik Huang.
A. RM 2000
B. RM 4000
C. RM 6000
D. RM 8000
Jawapan:

34. The figure below is composed of triangles with same size.
map
Abdullah telah melukis hitam segitiga. Dia mahu melukis hitam secara keseluruhan 40% segitiga dalam gambar.        Berapa banyak segi tiga yang dia perlukan untuk melukis hitam?
A. 2
B. 3
C. 8
D. 10
Jawapan:

35. Rajah di bawah menunjukkan angka satah komprehensif yang dibentuk oleh ABED segi empat sama dan BCD segitiga.        Hitung perimeter keseluruhan gambar dalam cm.
map
A. 25
B. 32
C. 36
D. 40
Jawapan:

36. Gambar di bawah menunjukkan paparan pelan.
map
BC, DE, dan FH mempunyai panjang yang sama. Hitung luas keseluruhan gambar dalam cm2.
A. 54
B. 62
C. 64
D. 68
Jawapan:

37. Terdapat 520 pelajar di darjah enam. Guru membahagikan semua murid darjah enam menjadi kumpulan merah,          kuning, biru dan hijau. Bilangan gadis dalam kumpulan merah terdiri daripada          45 dalam kumpulan. Terdapat 35 pelajar perempuan yang lebih sedikit dalam kumpulan hijau berbanding dengan kumpulan merah. Hitung jumlah pelajar perempuan dalam kumpulan merah dan kumpulan hijau.
A. 104
B. 173
C. 225
D. 5 243
Jawapan:

38. Terdapat 200 lolipop dalam 8 beg, dan jumlah lolipop dalam setiap beg adalah sama.          Berapakah bilangan lolipop dalam 5 beg yang serupa?
A. 124
B. 125
C. 225
D. 5 126
Jawapan:

39. Junhao mempunyai deposit sebanyak RM 80 000 di bank, dan kadar faedah tahunan pada tahun 2017 adalah 4%. Junhao ingin membeli sebuah apartmen dengan harga RM 425 000 pada tahun 2018. Dia perlu menggunakan 15% deposit untuk sebagai ansuran pertama. Berapa penjimatan          adakah Junhao mempunyai setelah membayar deposit?
A. RM 19 300
B. RM 19 450
C. RM 19 550
D. RM 63 750
Jawapan:

40. Gambar di bawah menunjukkan panjang kedua-dua pita tersebut.

Pita P adalah 0.5 kali ganda dari pita Q
Q Ribbon berukuran 0.65m

Panjang keseluruhan dua pita ini adalah 1.25 kali ganda dari pita R. Hitungkan panjang         pita R dalam m.
A. 0.78
B. 0.87
C. 1.21
D. 1.37
Jawapan:
Klik untuk jawapannya

1 2


If anyone has anything to discuss regarding to the kindly please comment in the facebook page here.
如有需要讨论任何题目或有什么要基于改进的留言可到 面书上 留言。

More Free Exercises(更多免费小学练习题):

Primary Standard 1 Exercises (一年级练习题)
English Exercises
数学练习
Mathematics Exercises
Latihan Matematik
Latihan Bahasa Melayu
华文练习
科学练习

Primary Standard 2 Exercises (二年级练习题)
English Exercises
数学练习
Mathematics Exercises
Latihan Matematik
Latihan Bahasa Melayu
华文练习
科学练习

Primary Standard 3 Exercises (三年级练习题)
English Exercises
数学练习
Mathematics Exercises
Latihan Matematik
Latihan Bahasa Melayu
华文练习
科学练习

Primary Standard 4 Exercises (四年级练习题)
English Exercises
数学练习
Mathematics Exercises
Latihan Matematik
Latihan Bahasa Melayu
华文练习
科学练习

Primary Standard 5 Exercises (五年级练习题)
English Exercises
数学练习
Mathematics Exercises
Latihan Matematik
Latihan Bahasa Melayu
华文练习

Primary Standard 6 Exercises (六年级练习题)
English Exercises
数学练习
Mathematics Exercises
Latihan Matematik
Latihan Bahasa Melayu
华文练习