map1

Latihan Matematik Darjah Lima KSSR Set 1

Senarai Subjek Darjah 5

Klik untuk jawapannya

A. Sila pilih jawapan yang betul.

1. Ganti sembilan puluh sembilan ribu tujuh puluh lapan menjadi angka.
A. 900 978
B. 909 078
C.990 078
D. 990 708
Jawapan:

2. Yang manakah dalam pilihan berikut adalah seratus ribu?
A. 125 467
B. 217 546
C. 461 275
D. 574 126
Jawapan:

3. Berapakah beribu-ribu terdekat ke 135 928.
A. 130 000
B. 135 000
C. 136 000
D. 137 000
Jawapan:

4. 591 800 + 9 127 + 486 =
A. 601 314
B. 601 341
C. 601 413
D. 601 431
Jawapan:

5. 240 039 - 56 409 =
A. 183 360
B. 183 630
C. 186 360
D. 186 630
Jawapan:

6. Yang manakah mempunyai nilai terbesar?
A. 70 x 10 000
B. 504 x 1 000
C. 1215 x 100
D. 12 507 x 10
Jawapan:

7。 599 121 + Y = 683 072
A. 83 159
B. 83 951
C. 84 151
D. 85 951
Jawapan:

8. Hitungkan produk 80 722 dan 11.
A. 80 711
B. 80 733
C. 887 220
D. 887 942
Jawapan:

9. ( )÷ 62 = 12 266
A. 746 092
B. 760 492
C. 769 402
D. 794 062
Jawapan:


10. Ketahui baki 218 709 dibahagi dengan 100?
A. 18 709
B. 8 709
C. 709
D. 9
Jawapan:

1 8 9 6 0 3

11. Cari angka tebal di atas.
A. beribu
B. Berpuluh ribu
C. Beratus
D. Berpuluh
Jawapan:

1 8 9 6 0 3

12. Cari nilai tebal di atas.
A. 80
B. 800
C. 8000
D. 80000
Jawapan:

13. Tuliskan anggaran nilai 871 157 dalam puluhan ribu.
A. 87100
B. 87000
C. 88000
D. 8700
Jawapan:

14. Terdapat 272 439 batu bata di tapak pembinaan Bangunan Wenchong, beberapa di antaranya adalah          digunakan hari ini, dan 160 862 batu bata masih ada. Sila cari nilai yang tidak diketahui.
A. 111 570
B. 111 57
C. 111 470
D. 111 560
Jawapan:

15. Sebuah kilang alat tulis menghasilkan 862,400 bolpoin pada bulan Mac, dan output April 80,360 lebih sedikit daripada pada bulan Mac. Pengeluaran pada bulan Mei adalah 162,870 lebih sedikit berbanding bulan April. Berapa banyak bolpoin yang dihasilkan kilang alat tulis pada bulan Mei?
A. 619 17
B. 619 170
C. 629 170
D. 619 270
Jawapan:

16. Ivan World Magazine Press mengeluarkan 37,992 majalah dalam setahun. Berapa banyak majalah          bolehkah Ivan Publishing menerbitkan setiap bulan?
A. 316
B. 3661
C. 3166
D. 361
Jawapan:

17. Seorang pengeluar alat elektrik menghasilkan 35,258 TV sepanjang tahun dan merancang untuk meningkatkan pengeluaran tahun hadapan. Berapa banyak pengeluaran yang mesti ditingkatkan untuk mencapai sasaran 52 128 TV.
A. 168700
B. 16870
C. 17870
D. 18670
Jawapan:

95 568

18. Gambar di atas menunjukkan kad nombor. Cari perbezaan antara dua 5s dalam nombor.
A. 4500
B. 450
C. 45
D. 45000
Jawapan:

19. Hitungkan produk 160 dan 28.
A. 4580
B. 4480
C. 4490
D. 4470
Jawapan:

20.Sebuah perpustakaan pada awalnya mengandungi 287,426 buku, tetapi kemudian             didermakan oleh orang ramai dengan 28,531 buah buku. Sekarang, berapa banyak buku yang terdapat di perpustakaan?
A. 315957
B. 316957
C. 314957
D. 31595
Jawapan:

21. Yang manakah mempunyai nilai terbesar?
A. 20% x RM840
B. 35% x RM660
C. 40% x RM660
D. 45% x RM460
Jawapan:

22. Sebuah perpustakaan pada awalnya mengandungi 287 426 buku, tetapi kemudiannya disumbangkan oleh orang ramai dengan 28 531 buku.      Tahun ini pihak berkuasa perpustakaan menganggarkan bahawa 3,857 buku akan rosak, oleh itu mereka telah memesan      dari luar negara 5 288 buku cerita, berapa banyak buku cerita yang akan dimiliki perpustakaan pada akhir tahun ini?
A. 317388
B. 316388
C. 314388
D. 31595
Jawapan:

X:127 305 biji
Y: 2 095 kurang daripada beg X
Z: 962 kurang daripada beg Y

23. Gambar di atas menunjukkan bilangan kacang merah dalam ketiga-tiga beg tersebut.
Hitung bilangan kacang merah di dalam beg Y.
A. 126210
B. 125310
C. 125210
D. 127210
Jawapan:

24. Gambar di atas menunjukkan bilangan kacang merah dalam ketiga-tiga beg tersebut.
Hitung bilangan kacang merah di dalam beg Z.
A. 124348
B. 124248
C. 125248
D. 126248
Jawapan:

25.Sebuah kilang menghasilkan 820 kek ikan setiap hari. Sekiranya kilang itu menyediakan peralatan yang mencukupi untuk menampung 50 000 kek ikan. Berapa banyak kuih ikan      dibiarkan setelah perkakas dapat diisi dengan kuih ikan yang dihasilkan pada bulan Mei dan Jun?
A. 20
B. 30
C. 40
D. 50
Jawapan:

26.Xiaoming mempunyai 18 kotak coklat, dan setiap kotak mengandungi 25 keping coklat. Dia memberi          118 keping coklat kepada rakannya. Berapakah bilangan tablet yang tinggal?
A. 163
B. 223
C. 332
D. 568
Jawapan:

27. RM 0.04 diperlukan untuk menyalin halaman dokumen. Berapakah kos untuk menyalin        dokumen yang 1000 halaman?
A. RM 4
B. RM 40
C. RM 400
D. RM 4 000
Jawapan:

28. Boss Huang dan Lin masing-masing membeli 48 puluhan pensil; Xiaomei dan Lingling masing-masing membeli 2 puluhan pensel. Berapakah bilangan pensel yang dibeli oleh keempat-empatnya?
A. 1200
B. 1210
C. RM 1220
D. RM 1230
Jawapan:

29. Terdapat 350,000 pil vitamin dalam 1,000 botol. Biarkan P mewakili bilangan vitamin masing-masing        botol, dan kemudian hitung nilai P kali 25.
A. 8550
B. 8850
C. 8650
D. 8750
Jawapan:

30. Terdapat 3 persembahan setiap hari, dan jumlah penonton dalam setiap persembahan adalah sama, 856 orang.        Berapa ramai penonton yang menikmati persembahan pada bulan Februari 2015?
A. 72904
B. 71904
C. 71804
D. 79104
Jawapan:

31. Berdasarkan soalan 30, hitung jumlah penonton dari Oktober hingga Disember 2015.
A. 232656
B. 236356
C. 236256
D. 237256
Jawapan:

32. Seorang petani memelihara 35 574 itik, beberapa angsa dan ayam. Terdapat 15 509 lebih angsa daripada itik,        dan 8 140 lebih banyak ayam daripada angsa. Berapakah bilangan unggas yang diternakkan oleh petani?
A. 145880
B. 148580
C. 145980
D. 145780
Jawapan:

33. Dalam pertemuan sukan, kumpulan merah menjaringkan 312 645 mata, kumpulan kuning memperoleh 11 285 mata kurang dari kumpulan merah, dan kumpulan biru mendapat 6 987 mata lebih banyak daripada kumpulan kuning. Hitung skor kumpulan kuning.
A. 301 630
B. 301 360
C. 301 460
D. 301 640
Jawapan:

34. Berdasarkan soalan 33, hitung skor kumpulan biru.
A. 308 437
B. 308 547
C. 308 347
D. 308 457
Jawapan:

35. Renai mengumpulkan 976 000 setem, beberapa daripadanya adalah setem domestik, dan        baki 398 050 adalah setem asing. Hitung bilangan setem domestik.
A. 577 950
B. 577 850
C. 577 590
D. 577 580
Jawapan:

36. Satu botol boleh menyimpan sebilangan strawberi kering. 15 kotak boleh menampung 1 125 buah strawberi kering.        Berapakah botol strawberi kering?
A. 74
B. 75
C. 76
D. 77
Jawapan:

37. Sebuah kilang boleh menghasilkan 3600 helai kertas setiap hari. Pada bulan Mac dan April, kilang itu cuti selama sembilan hari.        Berapa hari kilang berfungsi pada bulan Mac dan April?
A. 52
B. 53
C. 54
D. 55
Jawapan:

38. Berdasarkan soalan 37, berapa helaian yang dihasilkan kilang dalam dua bulan ini?
A. 187 200
B. 178 200
C. 189 200
D. 198 200
Jawapan:

10
82 600
3

39. Rajah di atas menunjukkan tiga nombor. Bahagikan nombor terbesar dengan dua digit, dan kemudian tambah      hasil bagi bilangan terkecil. Apakah jawapannya?
A. 8 260
B. 8 620
C. 8 360
D. 8 630
Jawapan:

40. Kedai Achuan Satay dibuka setiap hari, dan kedai menjual 110 949 lidi sate pada bulan Ogos.      Berapa banyak satay yang dijual rata-rata kedai satay setiap hari?
A. 3 579
B. 3 759
C. 3 679
D. 3 769
Jawapan:Klik untuk jawapannya

1


If anyone has anything to discuss regarding to the kindly please comment in the facebook page here.
如有需要讨论任何题目或有什么要基于改进的留言可到 面书上 留言。

More Free Exercises(更多免费小学练习题):

Primary Standard 1 Exercises (一年级练习题)
English Exercises
数学练习
Mathematics Exercises
Latihan Matematik
Latihan Bahasa Melayu
华文练习
科学练习

Primary Standard 2 Exercises (二年级练习题)
English Exercises
数学练习
Mathematics Exercises
Latihan Matematik
Latihan Bahasa Melayu
华文练习
科学练习

Primary Standard 3 Exercises (三年级练习题)
English Exercises
数学练习
Mathematics Exercises
Latihan Matematik
Latihan Bahasa Melayu
华文练习
科学练习

Primary Standard 4 Exercises (四年级练习题)
English Exercises
数学练习
Mathematics Exercises
Latihan Matematik
Latihan Bahasa Melayu
华文练习
科学练习

Primary Standard 5 Exercises (五年级练习题)
English Exercises
数学练习
Mathematics Exercises
Latihan Matematik
Latihan Bahasa Melayu
华文练习

Primary Standard 6 Exercises (六年级练习题)
English Exercises
数学练习
Mathematics Exercises
Latihan Matematik
Latihan Bahasa Melayu
华文练习