map1

Set 1 Latihan Bahasa Melayu Darjah Tiga Sekolah Rendah KSSR

Senarai Subjek Darjah 3

Klik untuk jawapannya

A. Pilihkan jawapan yang paling sesuai dan tuliskan jawapan anda pada kertas.

1. Sekolah Ravi mengadakan___________ke Zoo Negara.
A. dilawat
B. lawatan
C. melawat
Jawapan:

2. Abang terjatuh ketika___________kuda.
A. menunggang
B. penunggang
C. ditunggang
Jawapan:

3. Ayah membawa adik ke kolam________setiap minggu
A. berenang
B. perenang
C. renang
Jawapan:

4. Nenek__________buah mangga dalam sebatang galah.
A. mengait
B. memotong
C. memanjat
Jawapan:

5. "Mari_____________bermain bola sepak." kata Adam kedapa kawan-kawannya.
A. kamu
B. kita
C. kami
Jawapan:

6. Semua guru berada di bilik mesyuarat.________sedang bermesyuarat dengan guru besar.
A. Mereka
B. Dia
C. Kamu
Jawapan:

7. Azman tidak menghadiri latihan sukan_______dia deman.
A. supaya
B. tetapi
C. kerana
Jawapan:


8. Ibu memasak gulai ikan__________rendang ayam.
A. lalu
B. dan
C. sambil
Jawapan:

9. Nelayan itu menggunakan se______jala untuk menangkap udang galah.
A. rawan
B. buah
C. helai
Jawapan:

10. Ibu______daripada tuan rumah sebelum pulang ke rumah.
A. murah hati
B. ambil berat
C. minta diri
Jawapan:

11. _________yang memecahkan pasu ini?
A. Siapakah
B. Bagaimanakah
C. Apakah
Jawapan:

12. Mak cik saya membuat bunga ros _________ penyedut minuman yang terpakai.
A. pada
B. dari
C. daripada
Jawapan:

13. Encik Toh sedang menunggu bapa saudaranya ________ perhentian bas.
A. di
B. ke
C. dari
Jawapan:

14. __________mengganggu haiwan-haiwan di dalam kandang itu.
A. Sila
B. Dilarang
C. Tolong
Jawapan:

15. Umai ikan dibuat daripada ikan yang _______.
A. sihat
B. subur
C. segar
Jawapan:Klik untuk jawapannya

1


If anyone has anything to discuss regarding to the kindly please comment in the facebook page here.
如有需要讨论任何题目或有什么要基于改进的留言可到 面书上 留言。

More Free Exercises(更多免费小学练习题):

Primary Standard 1 Exercises (一年级练习题)
English Exercises
数学练习
Mathematics Exercises
Latihan Matematik
Latihan Bahasa Melayu
华文练习
科学练习

Primary Standard 2 Exercises (二年级练习题)
English Exercises
数学练习
Mathematics Exercises
Latihan Matematik
Latihan Bahasa Melayu
华文练习
科学练习

Primary Standard 3 Exercises (三年级练习题)
English Exercises
数学练习
Mathematics Exercises
Latihan Matematik
Latihan Bahasa Melayu
华文练习
科学练习

Primary Standard 4 Exercises (四年级练习题)
English Exercises
数学练习
Mathematics Exercises
Latihan Matematik
Latihan Bahasa Melayu
华文练习
科学练习

Primary Standard 5 Exercises (五年级练习题)
English Exercises
数学练习
Mathematics Exercises
Latihan Matematik
Latihan Bahasa Melayu
华文练习

Primary Standard 6 Exercises (六年级练习题)
English Exercises
数学练习
Mathematics Exercises
Latihan Matematik
Latihan Bahasa Melayu
华文练习