map1

Latihan Matematik Darjah Tiga KSSR Set 1

Senarai Subjek Darjah 3

Klik untuk jawapannya

A. Sila pilih jawapan yang betul.

1. Gantikan 2157 dengan teks.
A. Dua ratus empat puluh tujuh
B. Dua ribu seratus empat puluh
C. Dua ribu seratus lima puluh tujuh
D. Dua ribu empat ratus
Jawapan:

2. Ganti seribu tujuh ratus tiga puluh empat bertukar menjadi angka.
A. 1370
B. 1274
C. 1734
D. 1934
Jawapan:

3. Pada nombor 1637, nilai 3 ialah________。
A. 3
B. 30
C. 300
D. 3000
Jawapan:

4. Pada 1235, nilai 2 ialah_________。
A. Unit
B. Tens
C. Hundreds
D. Thousands
Jawapan:

5. Antara berikut yang manakah paling kecil?
A. 3169
B. 3186
C. 3265
D. 3428
Jawapan:

6. Di antara nombor berikut, yang mana digit "9" mempunyai ratus digit?
A. 2239
B. 3494
C. 4987
D. 9403
Jawapan:

7。 Antara berikut, yang manakah 3 mempunyai nilai terkecil?
A. 3890
B. 4351
C. 5430
D. 6713
Jawapan:

8. Berikut menunjukkan sekumpulan nombor.
7324, 7314, (P), 7294
Nilai P ialah
A. 7004
B. 7224
C. 7300
D. 7304
Jawapan:

9. Berapakah nombor antara 1699 dan 1701?
A. 1702
B. 1700
C. 1697
D. 1689
Jawapan:


10. Yang manakah lima nombor susutan terbalik?
A. 25,30,35,40,45
B. 120,125,135,150,170
C. 290,285,280,275,270
D. 720, 730, 740, 750, 755
Jawapan:

11. Satu persatu, cuba cari nombor sebelum dan selepas 798.
A. 999,1000
B. 898, 899
C. 797,799
D. 687,689
Jawapan:

12. Antara urutan berikut, yang manakah betul?
A. 939,949,929,919
B. 381,481,389,453
C. 477,377,277,177
D. 132,142,152,162
Jawapan:

13. Antara kumpulan berikut, yang manakah mempunyai jumlah terkecil?
A. 100 + 100
B. 100 + 150
C. 100 + 80
D. 80 + 80
Jawapan:

14. Rajah di bawah menunjukkan sekumpulan nombor, manakah yang dianalisis mengikut digit.
8869
A. 8000 + 800 + 80 + 9
B. 800 + 8000 + 90 + 60
C. 8 ribu + 8 ratus + 6 puluh + 9 satu
D. 8 ribu + 8 ratus + 9 puluh + 9 enam
Jawapan:

15. Terdapat 9805 pelajar di Sekolah Rendah Dehua. Bundarkan bilangan pelajar di sekolah itu kepada ratusan.
A. 9900
B. 9815
C. 9800
D. 9810
Jawapan:

16. Gabungan 3 ribu, 4 ratus dan tiga sepuluh adalah
A. 343
B. 3330
C. 3430
D. 4343
Jawapan:

17. 5 ribu + 8 ratus + 3 puluh + 8 satu adalah
A. 5831
B. 5838
C. 5883
D. 8318
Jawapan:

18. 417 + 83
A. 600
B. 500
C. 400
D. 300
Jawapan:

19. 542 + 173 = ( )
A. 815
B. 715
C. 615
D. 515
Jawapan:

20. Kumpulan mana yang mempunyai jumlah terbesar?
A. 429 + 79
B. 341 + 81
C. 237 + 107
D. 244 + 93
Jawapan:Klik untuk jawapannya

1


If anyone has anything to discuss regarding to the kindly please comment in the facebook page here.
如有需要讨论任何题目或有什么要基于改进的留言可到 面书上 留言。

More Free Exercises(更多免费小学练习题):

Primary Standard 1 Exercises (一年级练习题)
English Exercises
数学练习
Mathematics Exercises
Latihan Matematik
Latihan Bahasa Melayu
华文练习
科学练习

Primary Standard 2 Exercises (二年级练习题)
English Exercises
数学练习
Mathematics Exercises
Latihan Matematik
Latihan Bahasa Melayu
华文练习
科学练习

Primary Standard 3 Exercises (三年级练习题)
English Exercises
数学练习
Mathematics Exercises
Latihan Matematik
Latihan Bahasa Melayu
华文练习
科学练习

Primary Standard 4 Exercises (四年级练习题)
English Exercises
数学练习
Mathematics Exercises
Latihan Matematik
Latihan Bahasa Melayu
华文练习
科学练习

Primary Standard 5 Exercises (五年级练习题)
English Exercises
数学练习
Mathematics Exercises
Latihan Matematik
Latihan Bahasa Melayu
华文练习

Primary Standard 6 Exercises (六年级练习题)
English Exercises
数学练习
Mathematics Exercises
Latihan Matematik
Latihan Bahasa Melayu
华文练习