map1

Set 1 Latihan Bahasa Melayu Standard Satu Sekolah Rendah KSSR

Senarai Subjek Darjah 1

Klik untuk jawapannya

A. Tulis huruf besar atau huruf kecil yang betul.

1. h =

2. b =

3. r =

4. t =

5. n =

6. Q =

7. F =

8. L =

9. D =

10. p =

11. A =

12. t =

13. E =

14. M =

15. G =


B. Kelaskan kata nama am mengikut jenis yang betul.

1. Manusia:
A. lori
B. abang
C. dewan

2. Benda:
A. lori
B. abang
C. dewan

3. Haiwan:
A. jururawat
B. itik
C. kelas

4. Tempat:
A. jururawat
B. itik
C. kelas

5. Manusia:
A. bas
B. bapa
C. sampan

6. Benda:
A. bas
B. bapa
C. sampan

7. Haiwan:
A. ayam
B. berus gigi
C. kantin

8. Tempat:
A. kereta
B. kucing
C. kantin


C. Baca petikan di bawah; tulis jawapan yang betul.

Biki suka bermain layang-layang. Layang-layang Biki berwarna kuning. Ayah Biki menbawa Biki he padang untuk bermain layang-layang pada waktu petang.. Ramai orang sedang bermain layang-layang di padang. Layang-layang terbang tinggi di angkasa. Layang-layang itu mempunyai corak yang cantik dan berwarna-warni. Biki berasa gembira.

1. (Ben Li, Biki, Mizi ) suka bermain layang-layang.

2. Layang-layang Biki berwarna (kuning, biru, merah).

3. Ayah Biki membawa Biki ke padang untuk bermain layang-layang pada pukul Layang-layang Biki berwarna (9.00, 12.00, 5.00) petang.

4. Layang-layang terbang tinggi di (pantai, rumah, angkasa ).

5. Layang-layang itu mempunyal corak yang ( kotor , cantik, bersih ) dan berwarna-warni.

D. Isikan huruf vokal yang betul.

a, e, i, o, u

primary standard 1

1. Jawapan: pi
2. Jawapan: ren
3. Jawapan: tik
4. Jawapan: bi
5. Jawapan: kor

E. Tuliskan kata ganti nama diri yang betul.
1. Kakak (saya , kita) pandai gesek biola.

2. (Kami , Kamu) menari di atas pentas.

3. (Mereka, Dia) bermain bola sepak di padang.

4. Marilah (kamu, kita) bernyanyi.

5. (Kami, Dia) budak yang rajin.

(Kami, Saya) berhati-hati menaiki basikal dengan kakak.

F. Padankan frasa dengan gambar yang berkenaan.
primary standard 1

a. Trak tentera:
b. Bas ekspres:
c. Penjual aiskrim:
d. polis trafik:

G. Isikan tempat kosong dengan kata

Jalan Puchong, Pen Parker, Cikgu Tan, Honda Accord, Si Putih

1. Guru kesayangan saya ialah .
2. Sekolah Han Ming terletak di .
3. Arnab peliharaan saya ialah .
4. Encik Lee menulis surat dengan .

H. Pilihkan kata tanya yang betul.
1. (Apakah, Siapakah) budak lelaki itu?
2. (Apakah, Siapakah) cita-cita kamu?
3. (Apakah, Siapakah) nama kawan kamu?
4. (Apakah, Siapakah) yang sedang Biki pegang?
5. (Apakah, Siapakah) yang membuat layang-layang ini?


Klik untuk jawapannya

1


If anyone has anything to discuss regarding to the kindly please comment in the facebook page here.
如有需要讨论任何题目或有什么要基于改进的留言可到 面书上 留言。

More Free Exercises(更多免费小学练习题):

Primary Standard 1 Exercises (一年级练习题)
English Exercises
数学练习
Mathematics Exercises
Latihan Matematik
Latihan Bahasa Melayu
华文练习
科学练习

Primary Standard 2 Exercises (二年级练习题)
English Exercises
数学练习
Mathematics Exercises
Latihan Matematik
Latihan Bahasa Melayu
华文练习
科学练习

Primary Standard 3 Exercises (三年级练习题)
English Exercises
数学练习
Mathematics Exercises
Latihan Matematik
Latihan Bahasa Melayu
华文练习
科学练习

Primary Standard 4 Exercises (四年级练习题)
English Exercises
数学练习
Mathematics Exercises
Latihan Matematik
Latihan Bahasa Melayu
华文练习
科学练习

Primary Standard 5 Exercises (五年级练习题)
English Exercises
数学练习
Mathematics Exercises
Latihan Matematik
Latihan Bahasa Melayu
华文练习

Primary Standard 6 Exercises (六年级练习题)
English Exercises
数学练习
Mathematics Exercises
Latihan Matematik
Latihan Bahasa Melayu
华文练习