map1

Latihan Matematik Darjah Dua Sekolah Rendah KSSR Set 1

Senarai Subjek Darjah 2

A. Pilih jawapan yang betul.

1. 830
A. Lapan ratus dua puluh
B. Lapan ratus tiga
C. Lapan ratus tiga puluh
D. Lapan ratus dua
Jawapan:

2. seratus tiga puluh sembilan
A. 129
B. 139
C. 149
D. 159
Jawapan:

3. Antara berikut yang manakah betul?
A. 492 lebih kecil daripada 429
B. 742 lebih kecil daripada 933
C. 203 lebih besar daripada 230
D. 230 lebih kecil daripada 203
Jawapan:

4. Nombor antara 391 dan 393 adalah
A. 390
B. 394
C. 382
D. 392
Jawapan:

5. 372 =
A. 300 + 80 + 2
B. 300 + 70 + 2
C. 400 + 70 + 1
D. 300 + 80 + 1
Jawapan:

6. 400 + 90 + 2
A. 382
B. 392
C. 492
D. 482
Jawapan:

7. 456
A. Empat ratus lima puluh
B. Empat ratus enam puluh lima
C. Empat ratus lima puluh enam
D. Empat ratus enam puluh
Jawapan:

8. Dua ratus dua
A. 202
B. 220
C. 302
D. 320
Jawapan:

9. Antara berikut, yang manakah betul?
A. 222 lebih kecil daripada 111
B. 903 lebih kecil daripada 933
C. 313 lebih besar daripada 490
D. 490 lebih kecil daripada 409
Jawapan:

10. Nombor antara 277 dan 279 adalah
A. 270
B. 278
C. 287
D. 271
Jawapan:

11. 684 =
A. 600 + 80 + 2
B. 600 + 70 + 2
C. 500 + 70 + 1
D. 600 + 80 + 4
Jawapan:

12. 300 + 10 + 2
A. 382
B. 312
C. 392
D. 382
Jawapan:B. Isi jawapan yang betul.

1. Tulis 829 sebagai teks
Jawapan:

2. Tandakan / untuk nombor yang lebih besar
928
982

3. Susun nombor berikut mengikut urutan dan urutan terbalik.

200    210    205    195

urutan:
urutan terbalik:

4. Membundarkan kepada sepuluh yang terdekat.
874:

5. Membundarkan ke ratus terdekat.
730:

6. Tulis 592 sebagai teks
Jawapan:

7. Tandakan / untuk nombor yang lebih besar
356
365

8. Susun nombor berikut mengikut urutan dan urutan terbalik.

320    312    298    309

urutan:
urutan terbalik:

9. Membundarkan kepada sepuluh yang terdekat.
239:

10. Membundarkan ke ratus terdekat.
560:


                                                            


If anyone has anything to discuss regarding to the kindly please comment in the facebook page here.
如有需要讨论任何题目或有什么要基于改进的留言可到 面书上 留言。

More Free Exercises(更多免费小学练习题):

Primary Standard 1 Exercises (一年级练习题)
English Exercises
数学练习
Mathematics Exercises
Latihan Matematik
Latihan Bahasa Melayu
华文练习
科学练习

Primary Standard 2 Exercises (二年级练习题)
English Exercises
数学练习
Mathematics Exercises
Latihan Matematik
Latihan Bahasa Melayu
华文练习
科学练习

Primary Standard 3 Exercises (三年级练习题)
English Exercises
数学练习
Mathematics Exercises
Latihan Matematik
Latihan Bahasa Melayu
华文练习
科学练习

Primary Standard 4 Exercises (四年级练习题)
English Exercises
数学练习
Mathematics Exercises
Latihan Matematik
Latihan Bahasa Melayu
华文练习
科学练习

Primary Standard 5 Exercises (五年级练习题)
English Exercises
数学练习
Mathematics Exercises
Latihan Matematik
Latihan Bahasa Melayu
华文练习

Primary Standard 6 Exercises (六年级练习题)
English Exercises
数学练习
Mathematics Exercises
Latihan Matematik
Latihan Bahasa Melayu
华文练习